Ένταξη των Κινεζικών Ομολόγων στο Δείκτη BBGAI

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Ένταξη των Κινεζικών Ομολόγων στο Δείκτη BBGAI. Συγκεκριμένα, από σήμερα 01/04/2019364 κινεζικά κυβερνητικά (China Government Bonds – CGBs) και τραπεζικά ομόλογα (policy financial bonds – PFBs) τα οποία διαπραγματεύονται στις τοπικές-κινεζικές αγορές ομολόγων και σε κινεζικό νόμισμα, εντάχθηκαν στο σημαντικό δείκτη αναφοράς ομολόγων Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (BBGAI). Η σχετική αρχική ανακοίνωση για τη σταδιακή ένταξη των κινεζικών ομολόγων είχε γίνει από το Bloomberg στις 23/03/2018, ενώ η ένταξη αυτή προβλέπονταν να ολοκληρωθεί μέσα σε 20 μήνες.

Η κινεζική αγορά ομολόγων κατά τον χρόνο εισαγωγής των ομολόγων στο δείκτη, υπολογίζονταν σε $13 τρις, η 3η μεγαλύτερη αγορά ομολόγων παγκοσμίως (μετά τις ΗΠΑ και Ιαπωνία). Η ένταξη των κινεζικών ομολόγων στο δείκτη σηματοδοτεί ένα επιπλέον άνοιγμα των κινεζικών αγορών στους ξένους θεσμικούς επενδυτές και αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία και αποδοχή της εγχώριας κινεζικής αγοράς ομολόγων. ‘Ηδη από το 2017 η Κίνα είχε λανσάρει το πρόγραμμα Σύνδεσης Ομολόγων (Bond Connect) το οποίο επέτρεπε στους ξένους επενδυτές να αγοράζουν εγχώρια ομόλογα μέσω Xονγκ Κονγκ. Το άνοιγμα αυτό της κινεζικής αγοράς ομολόγων θεωρήθηκε ως μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές-εξελίξεις στην ιστορία των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών.

Ο δείκτης Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (BBGAI) ακολουθείται από αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε αυτόν $2,5 τρισ. Οι αναλυτές της HSBC υπολόγισαν ότι η πλήρης ένταξη στο δείκτη θα είχε ως αποτέλεσμα την εισροή ξένων κεφαλαίων στα κινεζικά ομόλογα ύψους $150 δισ.
H πλήρης ένταξη σημαίνει συνολικό ποσοστό των κινεζικών ομολόγων στο δείκτη 6,4% (CGBs 2,99%, τράπεζες 3,44%).

H ένταξη των κινεζικών ομολόγων στο δείκτη αποτελεί τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία του δείκτη BBGAI.

Η μέση απόδοση των κινεζικών ομολόγων κατά την περίοδο της ένταξης ήταν 3,2% ενώ του δείκτη 1,77%. Το 2018 τα κινεζικά ομόλογα είχαν καταφέρει να προσελκύσουν κεφάλαια λίγο πάνω από $81 δισ, αυξάνοντας τη συμμετοχή των ξένων θεσμικών σε πάνω από 8%.

Η ένταξη στο δείκτη BBGAI αποτελεί το 1ο σημαντικό άνοιγμα της Κίνας. Στο πρόγραμμα ανοίγματος της αγοράς ομολόγων της Κίνας προβλέπονταν ότι θα ακολουθούσε η ένταξη των ομολόγων της και σε άλλους σχετικούς δείκτες όπως π.χ. τον FTSE Russell’s World Government Bond Index (WGBI) και J.P. Morgan Emerging Markets Government Bond Index Global Diversified. Η HSBC στην περίπτωση αυτή υπολόγιζε το βάρος της Κίνας ότι θα ήταν 5% στον πρώτο δείκτη και 10% στον 2ο δείκτη και θα είχε ως αποτέλεσμα επιπρόσθετες εισροές ύψους $125 δισ και $22 δισ αντίστοιχα.

Χρήσιμα Links:
Bloomberg Barclays Indices