ΑΠΡ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 51,3% των συν/γών, εκροές €19,12 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΑΠΡ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 51,3% των συν/γών, εκροές €19,12 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 2019. Τον Απρίλιο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,12 δις (αυξημένη κατά 2,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 0,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2019 ήταν €61,98 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€57,06 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€61,42 εκατ.).

– 25,87 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 22,42 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 617 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 1.444 τον προηγούμενο μήνα).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €42,53 δισ., αυξημένη κατά 5,1% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 4,6%.

Κέρδη της τάξης του 7,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

 

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τον Απρίλιο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €19,12 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€12,68 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€8,36 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€3,34 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€2,38 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Κεντρική Κυβέρνηση (€3,41 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,00 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,19 εκατ.), Οργανισμοί ΕΕ (€1,11 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2019 πραγματοποίησαν το 51,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,5% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Απρίλιο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 57,0% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,2% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαρτίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,0% έναντι 65,6%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 64,5% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 67,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €19,02 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€25,42 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€15,22 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€8,61 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€3,45 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€1,52 εκατ.) και Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€1,31 εκατ.) ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€20,01 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€16,38 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Απρίλιο 2019 πραγματοποίησαν το 21,4% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,7% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.