ΑΠΡ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 46,6% των συν/γών, εκροές €54,88 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΑΠΡ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 46,6% των συν/γών, εκροές €54,88 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Απρίλιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής:

– Αξία Συναλλαγών: €1.022,76 εκ σημειώνοντας μείωση κατά 43,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.822,71 εκ. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.115,68 εκ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 8,3%.

– Κεφαλαιοποίηση ΧΑ (στο τέλος του μήνα): €36,92 δις (+9,3% σε σχέση με τον ΜΑΡΤ.’20)

– Ενεργές Μερίδες: 22.638

– Νέες Μερίδες: 827

 

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

Ξένοι Επενδυτές:
– Εκροές €-54,88 εκ
– 46,6% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 66,05% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 67,39%

Έλληνες Επενδυτές:
– Εισροές: €+54,92 εκ 
– 53,4% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 33,92 %
– Αξία Μετοχών: €12.521.660.000

 

Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές:
– Εισροές: €+55,95 εκ 
– 29,5% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 16,35 %
– Μερίδες με υπόλοιπο: 544.919

Πηγή: www.athexgroup.gr