ΑΥΓ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 54,5% των συν/γών, εκροές €15,93 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΑΥΓ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 54,5% των συν/γών, εκροές €15,93 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Aύγουστο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής:

– Αξία Συναλλαγών: €638,18 εκ σημειώνοντας μείωση κατά 44,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.155,94 εκ. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.382,98 εκ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 53,9%.

– Κεφαλαιοποίηση ΧΑ (στο τέλος του μήνα): €37,45 δις (+2,6% σε σχέση με τον ΙΟΥΛ.’20 που ήταν €36,49 δις και -20,8% σε σχέση με τον ΑΥΓ.’19 που ήταν €47,3 δις)

– Ενεργές Μερίδες: 14.322

– Νέες Μερίδες: 460

Ξένοι Επενδυτές:
– Εκροές €-15,93 εκ (ΥΤD= €-495,63 εκ)
– 54,5% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 64,57% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 65,75%
– Αξία Μετοχών: €24.178.840.000

Έλληνες Επενδυτές:
– Εισροές: €+15,94, εκ (ΥΤD= €+495,72 εκ)
– 45,19% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 35,40 % και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 34,21%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 544.409 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €12.580.530.000

 

 

Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές:
– Εισροές: €+3,68 εκ (ΥΤD= €+178,20 εκ)
– 22,5% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 16,99% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 16,99%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 541.211 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €6.360.570.000

Πηγή: www.athexgroup.gr