ΔΕΚ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 54,7% των συν/γών, εκροές €-8 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΔΕΚ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 54,7% των συν/γών, εκροές €-8 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 2019. Το Δεκέμβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,33 δις (μειωμένη κατά 11,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 74,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2019 ήταν €77,92 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€78,59 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€42,12 εκατ.).

– 18,79 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 18,29 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 587 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 576 τον προηγούμενο μήνα).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €50,35 δισ., αυξημένη κατά 3,1% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 3,3%.

Κέρδη της τάξης του 1,7% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τον Δεκέμβριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €-8,06 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€12,18 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€8,99 εκατ.), Οργανισμούς Ε.Ε. (€3,02 εκατ.) και Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,83 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες  (€15,26 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις  (€11,75 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€6,79 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 54,7% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Δεκέμβριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 57,5% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 66,4% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 68,9%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,6% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €8,10 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€20,48 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€6,28 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€4,50 εκατ.) και Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,56 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία,  Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) Αμοιβαία Κεφάλαια (€24,31 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€8,03 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€7,70 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Δεκέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 18,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 16,9% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 33,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.