ΔΕΚ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 45,2% των συν/γών, εκροές €11,82 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΔΕΚ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 45,2% των συν/γών, εκροές €11,82 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Δεκέμβριο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής:

– Αξία Συναλλαγών: €1.899,30 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 20,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.577,72 εκ. Σε σχέση με τον ΔΕΚ.’19 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.325,59 εκ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 43,3%.

– Κεφαλαιοποίηση ΧΑ (στο τέλος του μήνα): €44,98 δις (+6,8% σε σχέση με τον ΝΟΕ.’20 που ήταν €42,11 δις και -10,7% σε σχέση με τον ΔΕΚ.’20 που ήταν €50,35 δις)

– Ενεργές Μερίδες: 27.247

– Νέες Μερίδες: 747

Ξένοι Επενδυτές:
– Εκροές €-11,82 εκ (ΥΤD= €-624,99 εκ)
– 45,2% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 62,42% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 64,10%
– Αξία Μετοχών: €28.078.100.000

Έλληνες Επενδυτές:
– Εισροές: €+12 εκ (ΥΤD= €+625,19 εκ)
– 53,02% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 37,55 % και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 35,87%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 531.406 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €15.714.680.000

 

 

Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές:
– Εκροές: €-39,36 εκ (ΥΤD= €+108,54 εκ)
– 28,2% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 17,87% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 18,35%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 528.234 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €8.040.270.000

Πηγή: www.athexgroup.gr