Δημοσιονομικό Έλλειμμα

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Το ποσό κατά το οποίο τα ΕΞΟΔΑ της κυβέρνησης υπερβαίνουν τα ΕΣΟΔΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Όρος γνωστός και ως:
Δημόσιο Έλλειμμα
Fiscal Deficit

Ετικέτες: