Διάσωση με Ίδια Μέσα (Bail In)

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Διάσωση χώρας ή τράπεζας με Ίδια Μέσα. Γενικά, λαμβάνει χώρα πριν την πτώχευση, εάν αποφασιστεί ότι είτε οι ομολογιούχοι ή οι καταθέτες θα πρέπει να ‘κουρευτούν’ και να καταγράψουν ζημιές. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, η διάσωση της χώρας/τράπεζας περνάει από τα χέρια των φορολογουμένων (Βail Οut) στους ομολογιούχους ή/και στους καταθέτες.

Η περίπτωση του Βail-in των κυπριακών τραπεζών με την απόφαση της 16/03/2013 να κουρευτούν οι καταθέσεις άνοιξε τον ασκό του Αιόλου όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά για όλες τις τράπεζες στον κόσμο. Παρολαυτά, η Κύπρος δεν είναι η 1η χώρα όπου εφαρμόστηκε το bail-in. Έχει προηγηθεί η Δανία το 2011 με 2 τράπεζες: Αρχικά με την Amagerbanken (5η μεγαλύτερη τράπεζα) η οποία έκλεισε στις 06/02/2011 με κούρεμα 41% σε καταθέτες και σε unsecured senior creditors (πιστωτές χωρίς εξασφάλιση από ενέχυρα) που δεν καλύπτονταν από τις εγγυήσεις του κράτους, ενώ οι μέτοχοι και οι υπόλοιποι πιστωτές της τράπεζας κατέγραψαν ζημιά 100%. Ακολούθησε, 2η δανέζικη τράπεζα, η Fjordbank Mors η οποία έκλεισε στις 26/06/2011 επίσης με κούρεμα 26% σε unsecured senior creditors.
2η χώρα που εφάρμοσε το Bail-in είναι η Ολλανδία όταν στις 01/02/2013 κρατικοποίησε την τράπεζα SNS Reaal με κούρεμα των subordinated bondholders 1 δισ € και τους μετόχους να χάνουν το 100% των μετοχών τους.

Bail In στην Ελλάδα:
Με τον ν. 4335/2015 (Α’ 87), ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 2014/59/ΕΕ (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD). Ο νόμος ίσχυε από τη δημοσίευσή του, ωστόσο η ισχύς των διατάξεων για την αναδιάρθρωση παθητικού (bail in tool) άρχισε από την 01.01.2016.
Η Οδηγία αφορά στην ανάκαμψη και εξυγίανση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και προβλέπει πως η διάσωση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα γίνεται με ίδια μέσα προκειμένου να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του κόστους για τους φορολογουμένους.
Η Οδηγία προβλέπει ότι το bail in αφορά με την σειρά τους:

α. μετόχους της τράπεζας,
β. πιστωτές (ομολογιούχους) της τράπεζας, και
γ. ανασφάλιστους καταθέτες (ποσά άνω των 100.000 € ανά καταθέτη)

Όρος γνωστός και ως:  Bail In

Ετικέτες: