Διαρθρωτική Ανεργία

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Διαρθρωτική Ανεργία. Μορφή ανεργίας που έχει δημιουργηθεί από βαθιές διαρθρωτικές ανακατατάξεις στην οικονομία. Οι ανακατατάξεις αυτές σχετίζονται με ανακατατάξεις μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης μεταξύ των διαφόρων κλάδων εργασίας. Στη διαρθρωτική ανεργία τα προσόντα των εργαζομένων δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Τα αίτια της διαρθρωτικής ανεργίας είναι:

1. Μεταβολές στο πρότυπο κατανάλωσης
2. Μεταβολές στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία για την παραγωγή αγαθών (τεχνολογική ανεργία)
3. ‘Ελλειψη πληροφόρησης και γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων

Όρος Γνωστός και ως: Structural Unemployment

Ετικέτες: