Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου. Στρατηγική μείωσης του ρίσκου επένδυσης. Συνδυάζοντας διάφορα επενδυτικά προϊόντα-κατηγορίες (μετοχές, ομόλογα, μετρητά κτλ) στο Χ/Φ περιορίζεται η υπερέκθεση σε ένα συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, επομένως περιορίζεται πολύ το ρίσκο που το διέπει στο χαρτοφυλάκιο.

Παράδειγμα 1:
Στις αρχές του 2018: ο επενδυτής Α αγόρασε 2 μετοχές: του ΟΠΑΠ και της Folli Follie και σε ποσοστό 50-50 του Χ/Φ, ενώ ο επενδυτής Β αγόρασε μερίδια ενός ελληνικού μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου, δηλαδή ενός διευρυμένου Χ/Φ ελληνικών μετοχών.

Στα τέλη του 2018: ο επενδυτής Α κατέγραψε πολύ μεγάλη απώλεια κεφαλαίου από την μετοχή της Folli Follie σε ποσοστό 50% του Χ/Φ του. Ο επενδυτής Β ήταν καλύτερα προστατευμένος απέναντι στο ρίσκο της Folli Follie, καθώς το Α/Κ κατείχε μεν στο χαρτοφυλάκιό του μετοχές της εταιρίας, αλλά σε μικρό ποσοστό 2%-3%.

Παράδειγμα 2 (με πραγματικές τιμές):
Παρακάτω δίνεται πίνακας αποδόσεων των παγκόσμιων μετοχών (MSCI ACWI, USD) και των παγκόσμιων ομολόγων (Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD) για τα έτη 2005-2018.

Δημιουργούμε 3 υποθετικά Χ/Φ:
Χαρτοφυλάκιο 1: 100% μετοχές (πολύ επιθετικό Χ/Φ)
Χαρτοφυλάκιο 2:   75% Μετοχές & 25% Ομόλογα (επιθετικό Χ/Φ)
Χαρτοφυλάκιο 3:   50% Μετοχές & 50% Ομόλογα (ισορροπημένο Χ/Φ)

Από τη σύνθεση των 3 χαρτοφυλακίων προκύπτει:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την κατανομή κεφαλαίων (=διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου) στα  Χ/Φ 1 και 2 , οι αποδόσεις μειώνονται κατά 0,57% ενώ η μεγαλύτερη ζημία μειώνεται κατά πολύ περισσότερο κατά 12% περίπου.

Ετικέτες: