Δομικός Πληθωρισμός

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Eίναι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων (νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα) και της ενέργειας (καύσιμα).
Οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας τείνουν να είναι πολύ πιο ευμετάβλητες και για το λόγο αυτό αφαιρούνται από τον συγκεκριμένο υπολογισμό του δομικού πληθωρισμού. Επομένως, θα λέγαμε ότι ο δομικός πληθωρισμός αντανακλά την μακροπρόθεσμη τάση των τιμών.

Όρος γνωστός και ως: Core Inflation

Ετικέτες: