Ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Η επενδυτική στρατηγική με την οποία ένας διαχειριστής επενδύσεων επιδιώκει την πραγματοποίηση απόδοσης χαρτοφυλακίου μεγαλύτερης από αυτή ενός δείκτη αναφοράς (μετοχών, ομολόγων κτλ). Ουσιαστικά ο διαχειριστής επενδύσεων προσπαθεί να βρει και να επενδύσει σε εκείνες τις μετοχές (ή άλλα επενδυτικά προϊόντα) που θεωρεί ότι δεν αποτιμούνται σωστά από τις αγορές και ότι δυνητικά μπορούν να υπεραποδώσουν.

Όρος γνωστός και ως: Active Portfolio Management 

Ετικέτες: