Επιστροφές Κεφαλαίου

Επιστροφή Κεφαλαίου 2017
Εταιρία-Σύμβολο Επιστροφή Κεφαλαίου (€) Ημερ/νία Αποκοπής Δικαιούχοι (Record Date) Πληρωμή
ΑΙΟΛΚ
ΑΣΚΟ 0,04 08/09/2017 11/09/2017 15/09/2017
ΓΕΒΚΑ 10/07/2017 11/07/2017 17/07/2017
ΕΧΑΕ 0,2591
ΜΕΒΑ 0,04
ΜΛΣ 0,06 28/08/2017  29/08/2017  04/09/2017
ΜΟΤΟ 0,03
ΤΕΝΕΡΓ 0,05 24/03/2017  27/03/2017  31/03/2017
TITK 1,00 13/06/2017 14/06/2017 20/06/2017
1. Αναπροσαρμοσμένο λόγω ιδίων μετοχών (ανακοίνωση για 0,24 €)