Επιστροφές Κεφαλαίου

Επιστροφές Κεφαλαίου 2018
Εταιρία-Σύμβολο Επιστροφή Κεφαλαίου (€) Ημερ/νία Αποκοπής Δικαιούχοι (Record Date) Πληρωμή
 ΑΣΚΟ 0,05 07/09/2018 10/09/2018 14/09/2018
ΕΛΤΚ 0,6010 21/02/2018 22/02/2018 27/02/2018
ΕΧΑΕ 0,15
ΚΑΝΑΚ 0,28
ΠΛΑΚΡ 24/08/2018 27/08/2018 31/08/2018
 ΤΕΝΕΡΓ 0,22  02/07/2018 03/07/2018 09/07/2018
TITK 0,50
ΧΑΙΔΕ 0,02

 

Επιστροφές Κεφαλαίου 2017
Εταιρία-Σύμβολο Επιστροφή Κεφαλαίου (€) Ημερ/νία Αποκοπής Δικαιούχοι (Record Date) Πληρωμή
ΑΙΟΛΚ  3,25  25/07/2017  26/07/2017  31/07/2017
ΑΣΚΟ 0,04 08/09/2017 11/09/2017 15/09/2017
ΑΤΡΑΣΤ 0,6412 03/01/2017 10/01/2017
ΓΕΒΚΑ  0,02 10/07/2017 11/07/2017 17/07/2017
ΕΛΒΕ 0,25  15/12/2017 18/12/2017 22/12/2017
ΕΛΤΟΝ 0,08 01/08/2017 02/08/2017 07/08/2017
ΕΧΑΕ 0,259971  24/07/2017 25/07/2017 31/07/2017
ΚΟΥΕΣ 0,34 08/11/2017 09/11/2017 14/11/2017
ΜΕΒΑ 0,04 30/06/2017 03/07/2017 07/07/2017
ΜΛΣ 0,06281 28/08/2017  29/08/2017  04/09/2017
ΜΟΤΟ 0,03  02/06/2017 06/06/2017 12/06/2017
ΝΑΚΑΣ 0,10 06/11/2017 07/11/2017 13/11/2017
ΤΕΝΕΡΓ 0,05 24/03/2017  27/03/2017  31/03/2017
TITK 1,048842 13/06/2017 14/06/2017 20/06/2017
ΤΙΤΠ 1,048842 13/06/2017 14/06/2017 20/06/2017
ΦΡΛΚ 0,10 21/07/2017 24/07/2017 27/07/2017
1. Αναπροσαρμοσμένο λόγω ιδίων μετοχών (ανακοίνωση για 0,24 €)
2. Αναπροσαρμοσμένο λόγω ιδίων μετοχών (αρχική ανακόινωση για 1,00 €)