Εταιρικά Ομόλογα

Εταιρία –
Χαρακτηριστικά Ομολόγου
2017
Περίοδοι Εκτοκισμού –
Πληρωμή
HOUSEMARKET (IKEA)
Σύμβολο: ΧΑΟΥΣΜΟ1
Ονομαστική Αξία: 1€ (Μία ομολογία = 1€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 5%
Πληρωμή: 3μηνιαία
Λήξη: 04/10/2021
Αριθμός Ομολογιών: 40.000.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘ΒΒ’ κατά ICAP CREDIT RATING

ΟΠΑΠ

Σύμβολο: ΟΠΑΠΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,5%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 21/03/2022
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020
Αριθμός Ομολογιών: 200.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘B’ κατά S&P και ‘A’ κατά ICAP
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 22/03/2017