Εταιρικά Ομόλογα

Εταιρία –
Χαρακτηριστικά Ομολόγου
2017
Περίοδοι Εκτοκισμού –
Πληρωμή
HOUSEMARKET (IKEA)
Σύμβολο: ΧΑΟΥΣΜΟ1
Ονομαστική Αξία: 1€ (Μία ομολογία = 1€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 5%
Πληρωμή: 3μηνιαία
Λήξη: 04/10/2021
Αριθμός Ομολογιών: 40.000.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘ΒΒ’ κατά ICAP CREDIT RATING
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 06/10/2016

ΟΠΑΠ

Σύμβολο: ΟΠΑΠΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,5%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 21/03/2022
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020
Αριθμός Ομολογιών: 200.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘B’ κατά S&P και ‘A’ κατά ICAP
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 22/03/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ
2017 2018 2019 2020 2021
21/09/2017  21/03/2018
SUNLIGHT
Σύμβολο: ΣΑΝΛΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 4,25%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη:
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020
Αριθμός Ομολογιών: 50.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘B’ κατά ICAP
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 21/06/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ
2017 2018 2019 2020 2021
20/12/2017
MYTΙΛΗΝΑΙΟΣ
Σύμβολο: ΜΥΤΙΛΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,10%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 27/06/2022
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020
Αριθμός Ομολογιών: 300.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση:
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 28/06/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ
2017 2018 2019 2020 2021
27/12/2017  27/06/2018