ΙΟΥΛ.’18: Ξένοι Θεσμικοί 52,4% των συναλ/γών, εκροές €4,03 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΙΟΥΛ.’18: Ξένοι Θεσμικοί 52,4% των συναλ/γών, εκροές €4,03 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 2018. Τον Ιούλιο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €0,55 δις (μειωμένη κατά 46,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 66,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2018 ήταν €25,03 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€49,38 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€78,45 εκατ.).

– 12.584 Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 15.347 τον προηγούμενο μήνα).

– 590 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 656 τον προηγούμενο μήνα).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στα €42,72 δισ., αυξημένη κατά 0,8% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,7%.

 – Κέρδη της τάξης του 0,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τον Ιούλιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €4,03 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€24,19 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€15,38 εκατ).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2018 πραγματοποίησαν το 52,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιούλιο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 55,2% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,1% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 64,8% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,8% έναντι 67,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,7% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:
Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €4,02 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματο-πιστωτικές Επιχειρήσεις (€12,32 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€8,59 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,12 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€12,90 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιούλιο 2018 πραγματοποίησαν το 20,1% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,9% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.