ΙΟΥΛ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 51,9% των συν/γών, εκροές €66,11 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΙΟΥΛ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 51,9% των συν/γών, εκροές €66,11 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Ιούνιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής:

– Αξία Συναλλαγών: €1.155,94 εκ σημειώνοντας μείωση κατά 18,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.424,20 εκ. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.731,31 εκ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 33,2%.

– Κεφαλαιοποίηση ΧΑ (στο τέλος του μήνα): €36,49 δις (-2,9% σε σχέση με τον ΙΟΥΝ.’20 που ήταν €37,57 δις και -25,1% σε σχέση με τον ΙΟΥΝ.’19 που ήταν €48,7 δις)

– Ενεργές Μερίδες: 33.135

– Νέες Μερίδες: 2.512

Ξένοι Επενδυτές:
– Εκροές €-66,11 εκ (ΥΤD= €-479, εκ)
51,9% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 64,68% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 65,86%
– Αξία Μετοχών: €23.604.470.000

Έλληνες Επενδυτές:
– Εισροές: €+66,12, εκ (ΥΤD= €+479,78)
45,19% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 35,28 % και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 34,11%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 544.898 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €12.875.130.000

 

 

Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές:
– Εισροές: €+17,96 εκ (ΥΤD= €+174,53)

– 23,7% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 16,95% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 17,26%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 541.703 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €6.185.070.000

Πηγή: www.athexgroup.gr