ΙΟΥΝ.’18: Ξένοι Θεσμικοί 57,2% των συναλ/γών, εκροές € 30,6 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουνίου 2018. Τον Ιούνιο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,04 δις (μειωμένη κατά 39,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 37,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

– 15,35 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 22,85 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 656 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 948 τον προηγούμενο μήνα).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στα €42,40 δισ., αυξημένη κατά 1,0% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,9%.

Κέρδη της τάξης του 0,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

 

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:
Τον Ιούνιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €30,60 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€61,07 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€10,86 εκατ.) και Οργανισμούς ΕΕ (€9,14 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€22,55 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,53 εκατ.) και Ασφαλιστικές Εταιρείες (€11,98 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιούνιο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 56,2% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,8% έναντι 64,6% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαΐου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 67,5% έναντι 67,2%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,4% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:
Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €30,54 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€11,88 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€9,62 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€7,95 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€5,98 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€3,50 εκατ.) και Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€2,70 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€9,99 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,32 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιούνιο 2018 πραγματοποίησαν το 17,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 15,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,8% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.