ΙΟΥΝ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 48,3% των συν/γών, εκροές €99,49 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΙΟΥΝ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 48,3% των συν/γών, εκροές €99,49 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Ιούνιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής:

– Αξία Συναλλαγών: €1.424,20 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 0,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.418,25 εκ. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.640,03 εκ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 13,2%.

– Κεφαλαιοποίηση ΧΑ (στο τέλος του μήνα): €37,57 δις (-1,8% σε σχέση με τον ΜΑΪ.’20 που ήταν €38,28 δις και -19,3% σε σχέση με τον ΙΟΥΝ.’19 που ήταν €46,57 δις)

– Ενεργές Μερίδες: 21.671

– Νέες Μερίδες: 1.492

Ξένοι Επενδυτές:
– Εκροές €-99,49 εκ (ΥΤD= €-413,58 εκ)
– 48,3% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 65,04% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 66,41%
– Αξία Μετοχών: €24.436.200.000

Έλληνες Επενδυτές:
– Εισροές: €+99,43 εκ (ΥΤD= €+413,66)
– 40,5% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 34,93 % και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 33,56%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 549.087 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €13.125.510.000

 

 

Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές:
– Εισροές: €+13,94 εκ (ΥΤD= €+156,57)

– 25,8% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 16,65% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 17,01%
– Αξία Μετοχών: €6.257.810.000

Πηγή: www.athexgroup.gr