Καλυμμένα Ομόλογα

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Ομόλογα μεγάλης διάρκειας (π.χ. 10 ετών) που εκδίδονται απευθείας από τις ίδιες τις τράπεζες και εμφανίζονται στον ισολογισμό τους. Προσφέρουν ‘κάλυψη’ δηλαδή ασφάλεια καθώς ο κάτοχος ενός τέτοιου ομολόγου έχει εξασφάλιση από τα στεγαστικά δάνεια ή τα δάνεια προς το Δημόσιο τομέα (που η τράπεζα έχει δώσει). Μοιάζουν πολύ με τα Asset-backed securities με τη διαφορά ότι τα covered bonds είναι πιο ασφαλή προϊόντα. Το στοιχείο της ‘κάλυψης’ είναι αυτό που τις περισσότερες φορές τα ομόλογα αυτά αξιολογούνται πολύ υψηλά (ΑΑΑ).

Όρος γνωστός και ως: Covered bonds

Ετικέτες: