Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο. Το καταβλημένο κεφάλαιο ανώνυμης εταιρείας είναι το μέρος της ονομαστικής αξίας των μετοχών της που έχει εισπραχτεί από τους μετόχους της εταιρίας κατά την ίδρυσή της ή και αργότερα με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως είναι το αρχικό κεφάλαιο για τη σύστασή της συν πιθανές μεταγενέστερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί και από τη διάθεση αποθεματικών ή αδιανέμητων καθαρών κερδών, εφόσον η διάθεση αυτή αποφασίζεται και πραγματοποιείται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ετικέτες: