Καταθέσεις Προθεσμιακές

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζα με δέσμευση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνήθη χρονικά διαστήματα: 1 μήνας, 3, 6 μήνες, 1 έτος. Επιτυγχάνεται μεγαλύτερο επιτόκιο κατάθεσης όταν τα χρήματα δεσμεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι, το επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης 1 έτους είναι μεγαλύτερο από αυτό του 1 μηνός. Προβλέπεται ποινή σε περίπτωση ανάληψης πριν την ημερομηνία αποδέσμευσης-λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης.

Ετικέτες: