Καταθέσεις Όψεως

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζα που γίνονται συνήθως από επιχειρήσεις. Οι αναλήψεις γίνονται σε πρώτη ζήτηση. Η κίνηση του λογαριασμού γίνεται με επιταγές μέσω στελέχους επιταγών. Το επιτόκιο είναι χαμηλό λόγω της μεγάλης κίνησης του λογαριασμού που συνεπάγεται αυξημένο φόρτο εργασίας για την τράπεζα.

Ετικέτες: