Καταναλωτικά Αγαθά

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Τα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά για το σκοπό που έχουν παραχθεί (π.χ. τρόφιμα, τσιγάρα, καύσιμα, κτλ.) και για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων.

 

Όορς γνωστός και ως: Consumer Goods

Ετικέτες: