Κοινή Επενδυτική Μερίδα

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Δημιουργείται με αίτηση 2 ή περισσότερων φυσικών (και μόνο) προσώπων, καθένα από τα οποία διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή. Η Κ.Ε.Μ. προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων, τα οποία είναι από κοινού κύριοι (συγκύριοι) όλων των αξιών (μετοχές, ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα, ελληνικές εκδόσεις εταιρικών ομολόγων ) που καταχωρούνται και περιέχονται σε αυτή.

Όρος γνωστός και ως: ΚΕΜ

Ετικέτες: