ΜΑΡΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 55,5% των συν/γών, εκροές €23,77 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΜΑΡΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 55,5% των συν/γών, εκροές €23,77 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαρτίου 2019. Τον Μάρτιο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,08 δις (αυξημένη κατά 22,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 29,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2019 ήταν €57,06 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€44,34 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€73,65 εκατ.).

– 22,42 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 15,12 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 1.444 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 594 τον προηγούμενο μήνα).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €40,48 δισ., αυξημένη κατά 2,3% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,4%.

Κέρδη της τάξης του 2,0% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τον Μάρτιο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €23,77 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€24,22 εκατ.), Οργανισμούς ΕΕ (€17,36 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€8,29 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€4,92 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€3,31 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,34 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€32,31 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€5,26 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2019 πραγματοποίησαν το 55,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 52,0% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Μάρτιο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 58,4% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,0% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,6% έναντι 65,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,9% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 66,4% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €23,77 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€17,72 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€13,28 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€2,85 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€2,25 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€10,26 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€2,71 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Μάρτιο 2019 πραγματοποίησαν το 18,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,7% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 14,6% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,0% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.