ΜΑΡΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 52,5% των συν/γών, εκροές €3 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΜΑΡΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 52,5% των συν/γών, εκροές €3 εκ. Η εικόνα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Μάρτιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής:

– Αξία Συναλλαγών: €1.822,71 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 5,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.733,62 εκ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.084,13 εκ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 68,1%.

– Κεφαλαιοποίηση ΧΑ (στο τέλος του μήνα): €33,78 δις (-18,5% σε σχέση με τον ΦΕΒΡ.’20 που ήταν €41,43 δις)

– Ενεργές Μερίδες: 30.682

– Νέες Μερίδες: 1.249

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

Ξένοι Επενδυτές:
– Εκροές €-3,05 εκ
– 52,5% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 66,69% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 68,21%

Έλληνες Επενδυτές:
– Εισροές: €+3,10 εκ 
47,62% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 33,27 %

 

Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές:
– Εισροές: €+58,39 εκ 
– 26,36% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 15,73 %
– Μερίδες με υπόλοιπο: 474.027
– Ενεργές Μερίδες: 25.460

Πηγή: www.athexgroup.gr