ΜΑΡΤ.’21: Ξένοι Θεσμικοί 57,5% των συν/γών, εκροές €55,2 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΜΑΡΤ.’21: Ξένοι Θεσμικοί 57,5% των συν/γών, εκροές €55,2 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Μάρτιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής:

– Αξία Συναλλαγών: €2,093,64 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 80,0% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.163,12 εκ. Σε σχέση με τον ΜΑΡΤ.’20 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.822,71 εκ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 14,9%

– Κεφαλαιοποίηση ΧΑ (στο τέλος του μήνα): €48,54 δισ (+8,2% σε σχέση με το ΦΕΒΡ.’21 που ήταν €44,87 δισ και +43,7% σε σχέση με τον ΦΕΒΡ.’20 που ήταν €33,78 δισ)

– Ενεργές Μερίδες: 39.228 => σημαντική αύξηση κατά 64% σε σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών

– Νέες Μερίδες: 2.915 => Σημειώθηκε σημαντική αύξηση που σχετίζεται με την νέα ομολογιακή έκδοση της Motor Oil

Ξένοι Επενδυτές:
– Εκροές €-55,15 εκ (ΥΤD= €-69,66 εκ). Εδώ σημειώνεται ότι το GREK ETF σημείωσε εκροές €3,16 εκ (ποσοστό 5,73% επί των συνολικών εκροών των ξένων) ενώ από την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE (19/03) οι εισροές παθητικών funds σε ΔΕΗ και ΤΕΝΕΡΓ ήταν περίπου +€15 εκ (Στοιχεία GRinvest)
– 57,5% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 61,96% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 63,71%
– Αξία Μετοχών: €30.075.560.000

Έλληνες Επενδυτές:
– Εισροές: €+55,23 εκ (ΥΤD= €+69,74 εκ)
– 41,66% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 38,09 % και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 36,19%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 520.578 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €17.118.160.000

Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές:
– Εκροές: €-6,11 εκ (ΥΤD= €+1,94 εκ)
– 21,8% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 18,13% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 18,69%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 517.455 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €8.713.810.000

Πηγή: www.athexgroup.gr