ΜΑΪ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 59,5% των συν/γών, εισροές €328,47 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΜΑΪ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 59,5% των συν/γών, εισροές €328,47 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου 2019. Τον Μάϊο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €2,44 δις (αυξημένη κατά 118,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 43,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2019 ήταν €111,02 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€61,98 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€81,13 εκατ.).

– 27,50 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 25,87 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 770 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 617 τον προηγούμενο μήνα).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στα €44,47 δισ., αυξημένη κατά 4,6% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 3,9%

Κέρδη της τάξης του 7,4% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα. Η απόδοση αυτή του Χ.Α. κατέταξε την ελληνική αγορά μετοχών στην 1η θέση των αποδόσεων παγκοσμίως για τον μήνα Μάϊο, τόσο ως αγορά μετοχών όσο και ως επενδυτικό προϊόν γενικότερα (δες περισσότερα εδώ).

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τον Μάιο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €328,47 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€365,02 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€25,67 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€11,79 εκατ.), Κεντρική Κυβέρνηση (€3,17 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,95 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€52,87 εκατ.), Οργανισμούς ΕΕ (€20,88 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€5,80 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2019 πραγματοποίησαν το 59,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 51,3% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Μάιο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 55,9% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 65,2% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Απριλίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 67,5% έναντι 66,0%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 64,6% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 67,2% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €328,44 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€394,20 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€21,29 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€15,84 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€15,34 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€11,27 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρίες (€2,38 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Μάιο 2019 πραγματοποίησαν το 13,3% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 21,4% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 15,0% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 34,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.