ΜΑΪ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 59,5% των συν/γών, εκροές €126,91 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΜΑΪ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 59,5% των συν/γών, εκροές €126,91 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Μάιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής:

– Αξία Συναλλαγών: €1.418,25 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 38,7% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.022,76 εκ. Σε σχέση με τον Μάιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €2.442,47 εκ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 41,9%.

– Κεφαλαιοποίηση ΧΑ (στο τέλος του μήνα): €38,28 δις (+3,7% σε σχέση με τον ΑΠΡ.’20 που ήταν €36,92 δις)

– Ενεργές Μερίδες: 22.399

– Νέες Μερίδες: 714

Ξένοι Επενδυτές:
– Εκροές €-126,91 εκ
– 59,5% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 65,48% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 66,75%
– Αξία Μετοχών: €25.066.390.000

Έλληνες Επενδυτές:
– Εισροές: €+127,01 εκ 
– 40,5% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 34,48 % και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 33,22%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 548.595
– Αξία Μετοχών: €13.200.210.000 (Με ΤΧΣ)

 

Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές:
– Εισροές: €+55,95 εκ 
– 20,5% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 16,42% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 16,74%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 545.387
– Αξία Μετοχών: €6.285.310.000

Πηγή: www.athexgroup.gr