Οι Κινεζικές Μετοχές Α στις Αναδυόμενες Αγορές του FTSE

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Οι Κινεζικές Μετοχές Α στις Αναδυόμενες Αγορές του FTSE. Συγκεκριμένα με την αναδιάρθρωση της 21/06/2019 (ή διαφορετικά με το άνοιγμα των αγορών της 24/06/2019), οι κινεζικές μετοχές τύπου Α εντάσσονται για πρώτη φορά στην ομάδα των αναδυόμενων αγορών της οικογένειας δεικτών FTSE (αλλά και στην ομάδα των παγκόσμιων δεικτών FTSE Global Equity Index Series – FTSE GEIS). H απόφαση του FTSE για την ένταξη των κινεζικών μετοχών Α στις αναδυόμενες αγορές είχε γίνει γνωστή με σχετική ανακοίνωση στις 26/09/2018.

Η συμμετοχή των κινεζικών μετοχών Α στις αναδυόμενες αγορές του FTSE κατά την 1η φάση θα ολοκληρωθεί σε 3 στάδια:
24/06/2019, 23/09/2019 και 23/03/2020.

Η ένταξη των κινεζικών μετοχών Α σε στάδια γίνεται προκειμένου να ελαχιστοποιείται η μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών που εισέρχονται στους δείκτες FTSE όπως επίσης και των μετοχών άλλων χωρών που η στάθμισή τους μειώνεται (Δες παρακάτω πίνακα για αναμενόμενες εκροές στην Ελλάδα στα 3 στάδια).

Ο FTSE υπολογίζει ότι κατά το 1ο στάδιο, 1.009 κινεζικές μετοχές Α θα εισέρχονταν στους δείκτες του. Από αυτές 288 θα ήταν μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, 397 μεσαίας κεφ/σης και 324 μικρής κεφ/σης.

Επίσης, ο FTSE υπολογίζει ότι οι Κινεζικές Μετοχές Α, στο τέλος της 1ης φάσης θα κατέχουν ποσοστό 5,60% περίπου στο δείκτη FTSE Emerging Index και 0,57% στο δείκτη FTSE Global All Cap Index.

Η εισαγωγή των κινεζικών μετοχών Α στην ομάδα των Αναδυόμενων Αγορών του FTSE έπεται της εισαγωγής τους στην αντίστοιχη ομάδα Αναδυόμενων Αγορών του MSCI (01/06/2018).

Αναμενόμενες Εισροές σε Κινεζικές Μετοχές Α και Εκροές στο ΧΑ (από παθητικής διαχείρισης funds) λόγω ένταξης των πρώτων στον FTSE EM:

1η ΦΑΣΗ Εισαγωγής Κινεζικών Μετοχών Α
1ο Στάδιο
Αναδιάρθωση
21/06/2019
2ο Στάδιο
Αναδιάρθωση
20/09/2019
3ο Στάδιο
Αναδιάρθωση
../03/2020
Εισροές
Κινεζικών
Μετοχών Α
$ +2.400.000.000  $ +4.560.000.000
Εκροές
Ελλάδα (ΧΑ)
$ -8.500.000  $ -17.784.000