ΟΚΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 45,6% των συν/γών, εκροές €60,14 εκ.

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΟΚΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 45,6% των συν/γών, εκροές €60,14 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Οκτώβριο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής:

– Αξία Συναλλαγών: €910,76 εκ σημειώνοντας μείωση κατά 5,7% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €966,19 εκ. Σε σχέση με τον Οκτ.’19 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.385,84 εκ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 34,3%.

– Κεφαλαιοποίηση ΧΑ (στο τέλος του μήνα): €34,42 δις (-7,01% σε σχέση με τον ΣΕΠΤ.’20 που ήταν €37,06 δις και -26,9% σε σχέση με τον ΟΚΤ.’19 που ήταν €47,10 δις)

– Ενεργές Μερίδες: 27.851

– Νέες Μερίδες: 1.463

Ξένοι Επενδυτές:
– Εκροές €-60,14 εκ (ΥΤD= €-627,84 εκ)
– 45,6% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 62,84% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 63,76%
– Αξία Μετοχών: €21.627.880.000

Έλληνες Επενδυτές:
– Εισροές: €+60,15 εκ (ΥΤD= €+627,93 εκ)
– 54,3% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 37,13 % και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 36.21%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 543.640 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €12.283.740.000

 

 

Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές:
– Εισροές: €+8,01 εκ (ΥΤD= €+199,46 εκ)
– 24,6% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 18,38% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 18,65%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 540.432 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €6.327.240.000

Πηγή: www.athexgroup.gr