Πίνακας Μερισμάτων

Μερίσματα Χρήσης 2017
Εταιρία-Σύμβολο Μικτό Μέρισμα (€) Καθαρό Μέρισμα (€) Ημερ/νία
Αποκοπής
Δικαιούχοι
(Record Date)
 Πληρωμή
ΑΝΔΡΟ   05/04/2018 10/04/2018 13/04/2018
ΑΡΑΙΓ  0,55  0,4675 22/05/2018 23/05/2018 29/05/2018
ΑΤΡΑΣΤ 0,75  0,6375 05/04/2018 10/04/2018  13/04/2018
 ΓΡΙΒ  0.364571  0,36457  23/03/2018 26/03/2018 29/03/2018
ΕΕΕ 0,54 0,459
ΕΛΛ 0,6720 0,405552 08/03/2018 09/03/2018 15/03/2018
ΕΛΠΕ 0,25 02/07/2018
ΕΥΔΑΠ   22/06/2018 25/06/2018 29/06/2018
EYΠΙΚ ? 30/05/2018 31/05/2018 05/06/2018
ΜΟΗ  1,002 0,85 25/06/2018 26/06/2018 02/07/2018
ΟΛΠ   19/07/2018 20/07/2018 26/07/2018
ΟΠΑΠ   07/05/2018 08/05/2018 14/05/2018
ΟΤΕ 0,35 0,2975 28/06/2018 29/06/2018 04/07/2018
ΟΤΟΕΛ   02/05/2018 03/05/2018 09/05/2018
ΣΑΡ   29/05/2018 30/05/2018 05/06/2018
 ΦΡΛΚ 0,10 0,085  25/06/2018 26/06/2018  02/07/2018
1. Aναπροσαρμοσμένο για ίδιες μτχς (αρχική ανακοίνωση 0,35)
2. Συνολικό Μέρισμα 2018: 1,30 € (Έχει δωθεί προμέρισμα 0,30 €)

 

 

Προμερίσματα Χρήσης 2017 (Καταβληθέντα το 2018)
Εταιρία-Σύμβολο Μικτό Μέρισμα (€) Καθαρό Μέρισμα (€) Ημερ/νία Αποκοπής Δικαιούχοι (Record Date) Πληρωμή  
 ΜΠΕΛΑ 0,1728 0,1469  26/03/2018 27/03/2018 03/04/2018
 ΤΕΝΕΡΓ        0,0418751 0,035594  10/01/2018  11/01/2018 17/01/2018
1. Aναπροσαρμοσμένο για ίδιες μτχς (αρχική ανακοίνωση 0,04)

 

Μερίσματα Χρήσης 2016
Εταιρία-Σύμβολο Μικτό Μέρισμα (€) Καθαρό Μέρισμα (€) Ημερ/νία
Αποκοπής
Δικαιούχοι
(Record Date)
 Πληρωμή
ΑΡΑΙΓ  0,40  0,34 17/05/2017 18/05/2017 23/05/2017
ΒΟΣΥΣ 0,110 0,0935 04/07/2017 05/07/2017 11/07/2017
ΓΕΒΚΑ 0,010  0,0085 10/07/2017 11/07/2017 17/07/2017
ΓΡΙΒ  0,1900  27/03/2017  28/03/2017 03/04/2017
EEE 0,44 0,3740 29/06/2017 30/06/2017 25/07/2017
ΕΚΤΕΡ 0,04  0,0340 24/07/2017 25/07/2017 28/07/2017
ΕΛΙΝ 0,052 0,0442 29/06/2017 30/06/2017 06/07/2017
ΕΛΛ 0,6720 0,40555 09/03/2017 10/03/2017 16/03/2017
ΕΛΠΕ 0,20 0,17 03/07/2017 04/07/2017 10/07/2017
ΕΛΤΚ 0,14240 0,12104 20/09/2017 21/09/2017 27/09/2017
ΕΛΤΚ 0,689001 0,58565 13/12/2017 14/12/2017 20/12/2017
ΕΝΤΕΡ 0,13 0,1105 20/07/2017 21/07/2017 26/07/2017
ΕΥΑΠΣ 0,2280 0,1938 29/06/2017 30/06/2017 06/07/2017
ΕΥΔΑΠ 0,11 0,0935 22/06/2017 23/06/2017 29/06/2017
ΕΥΠΙΚ 0,10 0,085 24/05/2017 25/05/2017 30/05/2017
ΕΧΑΕ 0,064991 0,0552415  30/05/2017  31/05/2017 06/06/2017
ΙΚΤΙΝ 0,04000757032A 0,0340064347 21/09/2017  22/09/2017  27/09/2017
ΙΚΤΙΝ 0,062B 0,051 30/10/2017 31/10/2017 03/11/2017
ΙΚΤΙΝ 0,04 0,034 19/12/2017 20/12/2017 22/12/2017
ΙΝΤΕΡΚΟ  0,28
   0,2380 18/05/2017 19/05/2017  24/05/2017
ΚΑΡΕΛ 9,20 7,82 24/07/2017 25/07/2017 31/07/2017
ΚΑΡΤΖ 0,07 0,0595 28/06/2017 29/06/2017 04/07/2017
ΚΕΠΕΝ 0,028 0,0238 29/06/2017 30/06/2017 05/07/2017
ΚΛΜ 0,02  0,017 20/06/2017 21/06/2017 27/06/2017
ΚΡΙ 0,09  0,0765 17/08/2017 18/08/2017 23/08/2017
ΚΟΡΔΕ 0,010 0,0085 24/07/2017 25/072017 31/07/2017
ΛΥΚ 0,07 0,0595 07/06/2017 08/06/2017 14/06/2017
ΜΕΡΚΟ 1,003 0,75 05/05/2017 08/05/2017  09/05/2017
ΜΕΡΚΟ 0,73 0,5475 28/06/2017 29/06/2017 04/07/2017
ΜΕΤΚ 0,15 0,1275 06/06/2017 07/06/2017 13/06/2017
ΜΟΗ 0,904 0,7750  26/06/2017 27/06/2017 03/07/2017
ΟΛΘ 0,49  0,4165 31/07/2017 01/08/2017 04/08/2017
ΟΛΠ 0,0892 0,0759  19/07/2017 20/07/2017 26/07/2017
ΟΠΑΠ 0,725 0,618 02/05/2017 03/05/2017 09/05/2017
ΟΠΑΠ 0,70 0,5950 11/12/2017 12/12/2017  18/12/2017
ΟΤΕ  0,16  0,1360 07/07/2017 10/07/2017 14/07/2017
ΟΤΟΕΛ 0,85 0,7225 15/06/2017 16/06/2017 21/06/2017
ΠΑΝΓΑΙΑ 0,206 0,17335 11/05/2017 12/05/2017 17/05/2017
ΠΛΑΙΣ 0,05 0,0425 30/05/2017 31/05/2017 06/06/2017
ΠΠΑΚ 0,12 0,1020  06/06/2017  07/06/2017 12/06/2017
ΠΡΕΖΤ 0,30 0,255 06/06/2017 07/06/2017 13/06/2017
ΣΑΡ 0,1750 0,14875 09/05/2017 10/05/20107 16/05/2017
ΣΠΕΙΣ 0,03 0,0255 19/07/2017 20/07/2017 26/07/2017
ΤΕΝΕΡΓ 0,0938987
0,079813 19/06/2017 20/06/2017 26/06/2017
TITK 0,104888 0,08915 13/06/2017 14/06/2017 20/06/2017
TITΠ 0,104888 0,08915 13/06/2017 14/06/2017 20/06/2017
0. Μέρισμα παλαιοτέρων χρήσεων
01. Μέρισμα παλαιοτέρων χρήσεων
1. Aναπροσαρμοσμένο για ίδιες μτχς (αρχική ανακοίνωση 0,06)
2A. Μέρισμα χρήσης 2013-2014
2B. Μέρισμα παλαιοτέρων χρήσεων
2Γ. Μέρισμα παλαιοτέρων χρήσεων
3. Μέρισμα παλαιοτέρων χρήσεων
4. Έχει δωθεί 0,20€ ως προμέρισμα
5. Έχει δωθεί 0,12€ ως προμέρισμα
5Α. Μέρισμα παλαιοτέρων χρήσεων
6. Έχει δωθεί προμέρισμα 0,067€ ως προμέρισμα
7. Aναπροσαρμοσμένο για ίδιες μτχς (αρχική ανακοίνωση 0,09)
8. Aναπροσαρμοσμένο για ίδιες μτχς (αρχική ανακοίνωση 0,10)

 

 

Προμερίσματα Χρήσης 2017
Εταιρία-Σύμβολο Μικτό Μέρισμα (€) Καθαρό Μέρισμα (€) Ημερ/νία Αποκοπής Δικαιούχοι (Record Date) Πληρωμή  
ΕΛΠΕ 0,15 0,1275 04/12/2017 05/12/2017 11/12/2017
 ΜΕΡΚΟ        0,73 0,5475  24/08/2017  25/08/2017 31/08/2017
ΜΟΗ 0,30 0,2550 11/12/2017 12/12/2017  18/12/2017
ΜΠΕΛΑ 0,18 0,1530 19/12/2017 20/12/2017 28/12/2017
ΜΠΕΛΑ 0,18 0,1530 22/03/2017  23/03/2017 28/03/2017
OΠΑΠ 0,10 0,0850 27/09/2017  28/09/2017 04/10/2017
ΠΑΝΓΑΙΑ 0,09 0,0765 21/12/2017 22/12/2017 29/12/2017
TENEΡΓ 0,0418751 0,035594 10/01/2018 11/01/2018  17/01/2018
1. Aναπροσαρμοσμένο για ίδιες μτχς (αρχική ανακοίνωση 0,04)