Πίνακας Μερισμάτων

Μερίσματα Χρήσης 2016
Εταιρία-Σύμβολο Μικτό Μέρισμα (€) Καθαρό Μέρισμα (€) Ημερ/νία
Αποκοπής
Δικαιούχοι
(Record Date)
 Πληρωμή
ΑΚΡΙΤ
ΑΡΑΙΓ  0,40  0,34 17/05/2017 18/05/2017 23/05/2017
ΓΕΒΚΑ 10/07/2017 11/07/2017 17/07/2017
ΓΕΚΕ
ΓΡΙΒ  0,19017  27/03/2017  28/03/2017 03/04/2017
EEE 0,44 0,3740 29/06/2017
ΕΚΤΕΡ 24/07/2017 25/07/2017 28/07/2017
ΕΛΛ 0,6720 0,40555 09/03/2017 10/03/2017 16/03/2017
ΕΛΠΕ 0,20 0,17
ΕΥΑΠΣ 0,1140 0,0969 29/06/2017 30/06/2017 06/07/2017
ΕΥΔΑΠ 0,11 0,0935 22/06/2017 23/06/2017 29/06/2017
ΕΥΠΙΚ 0,10 0,085 24/05/2017 25/05/2017 30/05/2017
ΕΧΑΕ 0,0651 0,055  30/05/2017  31/05/2017 06/06/2017
ΙΚΤΙΝ 0,042 21/09/2017  22/09/2017  27/09/2017
ΙΝΤΕΡΚΟ  0,28
       0,2380 18/05/2017 19/05/2017  24/05/2017
ΚΑΡΕΛ 26/06/2017 27/06/2017 03/07/2017
ΚΛΜ 13/06/2017 14/06/2017 20/06/2017
ΚΡΙ 0,09  0,0765 17/08/2017 18/08/2017 23/08/2017
ΜΕΡΚΟ 1,003 0,75 05/05/2017 08/05/2017  09/05/2017
ΜΕΤΚ 0,15 0,1275 06/06/2017 07/06/2017 13/06/2017
ΜΟΗ 0,904 0,7750  26/06/2017 27/06/2017 03/07/2017
ΟΛΘ 31/07/2017 01/08/2017 04/08/2017
ΟΠΑΠ 0,725 0,618 02/05/2017 03/05/2017 09/05/2017
ΟΤΕ  0,16  0,1360 27/06/2017 28/06/2017 04/07/2017
ΟΤΟΕΛ 0,85 0,7225 15/06/2017 16/06/2017 21/06/2017
ΠΑΝΓΑΙΑ 0,206 0,17335 11/05/2017 12/05/2017 17/05/2017
ΠΛΑΙΣ 0,05 0,0425 30/05/2017 31/05/2017 06/06/2017
ΠΠΑΚ 0,12 0,1020  06/06/2017  07/06/2017 12/06/2017
ΠΡΕΖΤ 06/06/2017 07/06/2017 13/06/2017
ΣΑΡ 0,1750 0,14875 09/05/2017 10/05/20107 16/05/2017
ΤΕΝΕΡΓ 19/06/2017 20/06/2017 26/06/2017
TITK 0,10 0,0850 13/06/2017 14/06/2017 20/06/2017
1. Aναπροσαρμοσμένο για ίδιες μτχς (αρχική ανακοίνωση 0,06)
2. Μέρισμα χρήσης 2013-2014
3. Μέρισμα παλαιοτέρων χρήσεων
4. Έχει δωθεί 0,20€ ως προμέρισμα
5. Έχει δωθεί 0,12€ ως προμέρισμα
6. Έχει δωθεί προμέρισμα 0,067€ ως προμέρισμα.

 

Προμερίσματα Χρήσης 2017
Εταιρία-Σύμβολο Μικτό Μέρισμα (€) Καθαρό Μέρισμα (€) Ημερ/νία Αποκοπής Δικαιούχοι (Record Date) Πληρωμή
ΜΠΕΛΑ 0,18 0,1530 22/03/2017  23/03/2017  28/03/2017