Παγίδα Ρευστότητας

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Παγίδα Ρευστότητας. Κατάσταση της οικονομίας όπου παρατηρείται τα νοικοκυριά-άτομα να συσσωρεύουν μετρητά καθώς αναμένουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες όπως π.χ. αποπληθωρισμός.
Τα χαρακτηριστικά μιας παγίδας ρευστότητας είναι τα πολύ χαμηλά επιτόκια που τείνουν στο μηδέν καθώς και σε αλλαγές στην ποσότητα χρήματος οι οποίες αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν πληθωρισμό.

Πρώτος ο John Maynard Keynes στο βιβλίο του General Theory (1936) περιέγραψε την παγίδα ρευστότητας αναφέροντας ότι μετά από μία πτώση επιτοκίων και τη διαμόρφωσή τους σε ένα συγκεκριμένο χαμηλό επίπεδο, τα άτομα δεν επιθυμούν να κατέχουν ομόλογα με χαμηλές αποδόσεις και προτιμούν να διακρατούν άλλες μορφές χρήματος. Η προτίμηση των ατόμων αυτή έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή των ομολόγων σε μετρητά που επιφέρει σημαντική μείωση της τιμής των ομολόγων και ταυτόχρονη αύξηση των αποδόσεών τους. Παρολαυτά, τα άτομα εξακολουθούν να προτιμούν τα μετρητά χωρίς να δίνουν σημασία στις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων ή το πόσο ψηλά αυτές οι αποδόσεις οδηγούνται από τις ίδιες τις κεντρικές τράπεζες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι κεντρικές τράπεζες έχουν χάσει τον αποτελεσματικό έλεγχο των επιτοκίων.

Όρος γνωστός και ως: Liquidity Trap

 

Ετικέτες: