ΣΕΠΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 51,8% των συν/γών, εισροές €50,95 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΣΕΠΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 51,8% των συν/γών, εισροές €50,95 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Σεπτεμβρίου 2019. Τον Σεπτέμβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,32 δις (μειωμένη κατά 4,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 29,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2019 ήταν €68,01 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€70,26 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€50,90 εκατ.).

– 18,44 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 20,14 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 582 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 626 τον προηγούμενο μήνα).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €45,75 δισ., μειωμένη κατά 3,3% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 4,8%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τον Σεπτέμβριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €50,95 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€57,29 εκατ.), Οργανισμούς Ε.Ε. (€22,22 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,31 εκατ.) και Κεντρική Κυβέρνηση (€1,73 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€17,96 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€11,24 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€2,79 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,48 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 51,8% των συναλλαγών (σε σχέση με το 50,3% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Σεπτέμβριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 55,6% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,7% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Αυγούστου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο έναντι 67,2%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,8% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,6% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €50,95 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€36,71 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€19.41 εκατ.) και  Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€12,01 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,05 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,72 εκατ.) και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,26 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Σεπτέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 22,1% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 24,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.