ΣΕΠΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 49,2% των συν/γών, εκροές €72,08 εκ

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

ΣΕΠΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 49,2% των συν/γών, εκροές €72,08 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Σεπτέμβριο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής:

Αξία Συναλλαγών: €966,19 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 51,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €638,18 εκ. Σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.315,10 εκ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 26,5%.

Κεφαλαιοποίηση ΧΑ (στο τέλος του μήνα): €37,06 δις (-1,0% σε σχέση με τον ΑΥΓ.’20 που ήταν €36,45 δις και -19% σε σχέση με τον ΣΕΠΤ.’19 που ήταν €45,75 δις)

– Ενεργές Μερίδες: 18.618

– Νέες Μερίδες: 635

Ξένοι Επενδυτές:
– Εκροές €-72,08 εκ (ΥΤD= €-551,77 εκ)
– 49,2% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 63,75% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 64,85%
– Αξία Μετοχών: €23.628.010.000

Έλληνες Επενδυτές:
– Εισροές: €+72,06, εκ (ΥΤD= €+551,84 εκ)
– 45,19% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 36,22 % και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 35,11%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 544.146 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €13.422.550.000

 

 

Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές:
– Εισροές: €+13,24 εκ (ΥΤD= €+187,77 εκ)
– 25,3% των συναλλαγών
– Συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ: 16,99% και χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ: 16,99%
– Μερίδες με υπόλοιπο: 540.943 (μετοχές ATHEX)
– Αξία Μετοχών: €6.531.970.000

Πηγή: www.athexgroup.gr