Ταμειακά Iσοδύναμα

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Ταμειακά Ισοδύναμα είναι οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους, π.χ. καταθετικοί λογαριασμοί, έντοκα γραμμάτια δημοσίου, τίτλοι διαχείρισης διαθεσίμων όπως αμοιβαία κεφάλαια κλπ.

 

Όρος γνωστός και ως: Cash Equivalents

Ετικέτες: