Τιμές Στόχοι

ΤΙΜΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

CITI GS BOFA MS JPM DB UBS CS WOOD
ΑΛΦΑ 1.87  2.50 1.25
2.10
  2.00   2.00    2.70
ΕΤΕ 2.09 0.29
2.89  0.30   2.70       0.38
ΕΥΡΩΒ 0.95 1,04 1.19 1,05    0.78 0.97    1.40
ΠΕΙΡ 2.57 3.40
 2.00 2.95
   2.70     4.10
ΕΕΕ          28.86     30.84
30.90 
ΟΠΑΠ               10.60
11.60
 ΟΤΕ 15.00   13.30 14.00
15.00
14.10
12.90
11.20
  10.70
 ΤΙΤΚ           22.90
     25.00
ΜΠΕΛΑ  13,50  17.00  16.80
ΜΟΗ 13.50 26.00  20.90 24.00 26.50 22.80
ΕΛΠΕ 5.30 4.89  4.50 8.50 10.15 
ΦΦΓΚΡΠ  22.60 20.00 
ΜΥΤΙΛ 11.50 13.00
ΔΕΗ 2.38 
EXAE 5.40 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΤΕΝΕΡΓ
ΛΑΜΔΑ
ΑΡΑΙΓ 6,50 8.70
ΦΡΛΚ 6.74
ΣΑΡ 14.10
ΓΡΙΒ 9.11
ΟΛΠ 24,00

 

NBG SEC EFG SEC PIRAEUS SEC ALPHA FIN IBG EUROXX HSBC  BETA AXIA
ΑΛΦΑ   2.20 1.90  2.36 2.60 2.43  2.57 2.60
ΕΤΕ 3.20  2.20 2.55 0.39  0.35  0.29   0.36
ΕΥΡΩΒ    0.78  0.90 1.22 1.20 1.25   1.19
ΠΕΙΡ   2.50 2.50 4,81 3,90  3.20   4.59
ΕΕΕ      23.00   29.00        
ΟΠΑΠ 9.10 10.70 10.80  11.20 13.30 10.80 11.00   9.50 
 ΟΤΕ 13.50  14.10 12.00   14.35 13.50 15.30   12.10  
 ΤΙΤΚ      22.00   19.00 24.20  27.00    
ΜΠΕΛΑ    18.20 18.00  21.00 17.00  21.00 20.00 16.50   
ΜΟΗ 22.20   19.65 22.00 21.90 23.20   24.00     
ΕΛΠΕ 9.90   9.30    8.45 8.40   10.00    
ΦΦΓΚΡΠ   23.00 22.50    18.20  28.50  22.00 26.00 29,00 
ΜΥΤΙΛ   13.50 13.50  14.10 13.20 12.40  13.50   13.30 
ΔΕΗ      5.10  4.00 2.50 2.10       
EXAE    5.00    4,90 4.80 4.60   6.10   
ΕΛΛΑΚΤΩΡ   2,00      3.30  2.00      
ΓΕΚΤΕΡΝΑ    3.00             4.70
ΤΕΝΕΡΓ 6.50         7.20      6.50
ΛΑΜΔΑ    8,30             7,80 
ΑΡΑΙΓ    10.50 7.40     9.90  10.00  11.25  9.50  10.00
ΦΡΛΚ    6.30 6.50   6.50    7.10 7.60  
ΣΑΡ         15.00   7.10     
ΓΡΙΒ  10,00 10,70
ΕΥΔΑΠ    5.40     6.30        
ΙΝΛΟΤ    1.19     1.20        
ΑΝΕΜΟΣ 1.35          2.30
ΚΡΙ 3.70
ΟΤΟΕΛ 32.30
ΠΛΑΙΣ 4.20

 

Επεξήγηση Συμβόλων: OP: OutPerform, UP: UnderPerform, OW: OverWeight, EW: EqualWeight, N: Neutral, ACC: Accumulate, H: Hold, R: Reduce

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2018
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
20/09/2018 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 0,90 Ν 1,05 Ν
20/09/2018 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 2,50 Ν 3,50 Ν
20/09/2018 ALPHA FIN ΕΤΕ 2.55 Ν 3,40 Ν
19/09/2018 PIRAEUS ΕΥΡΩΒ 0,78 Ν 0,81 Ν
19/09/2018 PIRAEUS ΕΤΕ 2,20 Ν 3,00 Ν
19/09/2018 PIRAEUS ΑΛΦΑ 1,90 ΟP 2,29 ΟP
19/09/2018 PIRAEUS ΜΠΕΛΑ 18,00 ΟP 17,00 OP
19/09/2018 PIRAEUS ΦΡΛΚ 6,50 ΟP 6,00 OP
19/09/2018 PIRAEUS EXAE 4,70 N 5,00 N
 18/09/2018  EFG  ΕΛΠΕ 9,3  ΒUY 7,20  ΒUY
18/09/2018 EFG ΠΕΙΡ 2,50 Η 3,80 Η
18/09/2018 EFG ΑΛΦΑ 2,20 ΒUY 2,65 ΒUY
14/09/2018 IBG MOH 23,20 ACC 21,50 ACC
14/09/2018 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,19 N 1,17 N
14/09/2018 BOFA ΠΕΙΡ 2,00 UP 3,23 UP
14/09/2018 BOFA ΕΤΕ 2,89 N 3,10 N
14/09/2018 BOFA AΛΦΑ 1,25 UP 1,60 UP
11/09/2018 DB ΕΥΡΩΒ 0,78 Η 0,95 Η
11/09/2018 DB ΠΕΙΡ 2,16 Η 2,90 Η
11/09/2018 DB ΕΤΕ 2,70 ΒUY 3,20 ΒUY
11/09/2018 DB ΑΛΦΑ 2,00 ΒUY 2,50 ΒUY
10/09/2018 CITI ΕΥΡΩΒ 0,95 ΒUY 1,17 ΒUY
10/09/2018 CITI ΠΕΙΡ 2,57 Η 3,99 Η
10/09/2018 CITI ΕΤΕ 2,09 Η 3,20 Η
10/09/2018 CITI ΑΛΦΑ 1,87 ΒUY 2,68 ΒUY
04/09/2018 BOFA MOH 20,90 N 20,10 N
31/08/2018 UBS MOH 24,00 ΒUY 22,00 ΒUY
30/08/2018 WOOD TITK 25,00 ΒUY 27,00 ΒUY
30/08/2018 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,25 ΒUY 1,02 Η
30/08/2018 HSBC ΕΤΕ 0,29 Η 0,32 ΒUY
30/08/2018 HSBC ΑΛΦΑ 2,43 ΒUY 2,70 ΒUY
30/08/2018 HSBC ΠΕΙΡ 3,20 Η 3,40 ΒUY
08/08/2018 IBG TITK 19,00 R 22,00 N
07/08/2018 IBG ΙΝΛΟΤ 1,20 ΒUY 1,20 Ν
25/07/2018 IBG EXAE 4,80 N 5,00 N
24/07/2018 JPM OTE 14,10 OW 14,00 OW
18/07/2018 DB ΠΕΙΡ 2,90 Η Έναρξη κάλυψης
18/07/2018 DB ΕΥΡΩΒ 0,95 Η Έναρξη κάλυψης
18/07/2018 DB ΕΤΕ 0,32 ΒUY Έναρξη κάλυψης
18/07/2018 DB ΑΛΦΑ 2,5 ΒUY Έναρξη κάλυψης
13/07/2018 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 7,20 OW 5,80 OW
09/07/18 BOFA ETE 0.31 Ν 0.32 Ν
09/07/18 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,17 Ν 1,14 Ν
05/07/2018 AXIA AΡΑΙΓ 10,00 ΒUY Έναρξη κάλυψης
28/06/2018 EUROXX ΠΕΙΡ 3,90 OW 3,90 OW
28/06/2018 EUROXX EΥΡΩΒ 1,20 OW 1,10 OW
28/06/2018 EUROXX ETE 0,35 OW 0,40 OW
20/06/2018 CITI MYTIΛ 11,50 ΒUY 9,50 Ν
11/06/2018 IBG ΣΑΡ 15,00 Ν 14,50 Ν
11/06/2018 IBG ΦΡΛΚ 6,50 ΑCC 7,00 BUY
07/06/2018 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 3,50 N 4,38 N
07/06/2018 ALPHA FIN ΕΤΕ 0,34 N 0,40 N
07/06/2018 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 1,05 N 1,01 N
07/06/2018 WOOD ΕΥΡΩΒ 1,40 ΒUY 1,20 N
07/06/2018 WOOD ΕΤΕ 0,38 ΒUY 0,40 N
07/06/2018 WOOD ΠΕΙΡ 4,10 ΒUY 3,30 N
06/06/2018 GS ΑΛΦΑ 2,50 ΒUY 2,55 ΒUY
06/06/2018 GS ΕΤΕ 0,29 N 0,30 N
06/06/2018 GS ΕΥΡΩΒ 1,04 N 1,00 N
06/06/2018 GS ΠΕΙΡ 3,40 N 3,55 N
30/05/2018 MS ΕΥΡΩΒ 1,05 ΕW 0,90 ΕW
30/05/2018 MS ΠΕΙΡ 2,95 ΕW 5,20 ΕW
30/05/2018 MS ΕΤΕ 0,30 ΕW 0,40 ΕW
30/05/2018 MS AΛΦΑ 2,10 ΕW 2,90 ΕW
22/05/2018 IBG EXAE 5,00 N 5,20 N
18/05/2018 IBG TITK 22,00 ACC 22,40 ACC
18/05/2018 CITI ΠΕΙΡ 4,00 Ν 3,99 Ν
18/05/2018 CITI ΕΥΡΩΒ 1,20 Ν 1,17 Ν
18/05/2018 CITI ΕΤΕ 0,30 Ν 0,32 Ν
18/05/2018 CITI AΛΦΑ 2,70 ΒUY 2,68 ΒUY
17/05/2018 EUROXX ANEMOΣ 2,30 OW 1,80 OW
14/05/2018 ΑΧΙΑ TENEΡΓ 6,50 ΒUY 5,40 ΒUY
07/05/2018 ΝΒG TENEΡΓ 6,50 OW 5,40 OW
04/05/2018 GS ΠΕΙΡ 3,55 N 3,10 N
04/05/2018 GS ΕΥΡΩΒ 1,00 N 0,88 N
04/05/2018 GS ETE 0,30 N 0,28 N
04/05/2018 GS ΑΛΦΑ 2,55 ΒUY 2,36 ΒUY
30/04/2018 HSBC ΕΤΕ 0,32 Η 0,38 ΒUY
30/04/2018 HSBC ΠΕΙΡ 3,40 Η 4,00 ΒUY
30/04/2018 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,04 Η 1,00 ΒUY
24/04/2018 ΙΒG ΟΠΑΠ 13,30 ΒUY 13,70 ΒUY
24/04/2018 CITI ΠΕΙΡ 3,99 Η 3,10 Η
24/04/2018 CITI ΕΥΡΩΒ 1,17 Η 0,80 Η
24/04/2018 CITI ΕΤΕ 0,32 Η 0,33 Η
24/04/2018 CITI AΛΦΑ 2,68 ΒUY 2,16 ΒUY
19/04/2018 BOFA ΠΕΙΡ 3,23 UP 3,26 UP
19/04/2018 BOFA ΕΤΕ 0,32 N 0,25 UP
19/04/2018 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,14 N 0,65 UP
19/04/2018 BOFA ΑΛΦΑ 1,60 UP 1,36 UP
18/04/2018 ΕFG ΜΥΤΙΛ 13,50 ΒUY 13,40 ΒUY
18/04/2018 ΕFG ΑΡΑΙΓ 10,50 ΒUY 10,00 ΒUY
04/04/2018 HSBC TITK 27,00 ΒUY 28,00 ΒUY
03/04/2018 HSBC ΑΡΑΙΓ 11,25 ΒUY 11,00 ΒUY
28/03/2018 EFG ΛΑΜΔΑ 8,30 ΒUY Έναρξη κάλυψης
08/03/2018 GS ΕΥΡΩΒ 0,88 Ν 0,85 Ν
08/03/2018 GS ΑΛΦΑ 2,36 ΒUY 2,40 ΒUY
06/03/2018 IBG ΜΠΕΛΑ 17,00 ΒUY 19,00 BUY
05/03/2018 JPM ΟΤΕ 14,00 OW 11,80 OW
28/02/2018 WOOD ΕΛΠΕ 10,15 BUY 7,55 BUY
28/02/2018 WOOD MOH 22,80 BUY 24,14 BUY
28/02/2018 HSBC ΦΦΓΚΡΠ 22,00 BUY 27,00 BUY
27/02/2018 EFG OTE 14,10 BUY 14,30 BUY
26/02/2018 IBG ΓΡΙΒ 10,00 ΑCC Έναρξη κάλυψης
21/02/2018 HSBC ΕΛΠΕ 10,00 BUY 7,70 Η
20/02/2018 IBG ΑΡΑΙΓ 9,90 ΑCC 9,90 BUY
 16/02/2018 IBG EEE 29,00 ACC 28,00 ACC
 16/02/2018 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,65 UP 0,58 UP
 16/02/2018 BOFA ΠΕΙΡ 3,26 UP 2,31 UP
 16/02/2018 BOFA ΕΤΕ 0,25 UP 0,21 UP
 16/02/2018 BOFA AΛΦΑ 1,36 UP 1,30 UP
 16/02/2018  EUROXX  ΠΕΙΡ 4,90  ΟW  7,20 ΟW
16/02/2018 EUROXX ETE 0.40 ΟW 0.42 ΟW
16/02/2018 EUROXX AΛΦΑ 2,60 ΟW 2,86 OW
16/02/2018 WOOD ΟΛΠ 24,00 BUY Έναρξη κάλυψης
16/02/2018 WOOD ΕΧΑΕ 5,40 Η 5,10 Η
13/02/2018 IBG MΠΕΛΑ 19,00 BUY 17,80 BUY
12/02/2018 IBG EΛΠΕ 8,40 ACC 8,.50 ACC
09/02/2018 IBG ΠΕΙΡ 4,81 BUY 3,20 BUY
09/02/2018 IBG ΕΥΡΩΒ 1,22 BUY 0,77 BUY
09/02/2018 IBG ΕΤΕ 0,39 BUY 0,35 BUY
09/02/2018 IBG AΛΦΑ 2,36 BUY 2,51 BUY
08/02/2018 IBG EEE 28,80 N 28,80 ACC
06/02/2018 IBG ΕΧΑΕ 5,20 Ν 4,70 Ν
02/02/2018 EUROXX ΜΠΕΛΑ 21,00 OW 18,00 OW
01/02/2018 IBG ΣΑΡ 14,50 Ν 12,80 ACC
31/01/2018 EUROXX OTE 15,30 OW 13,00 OW
31/01/2018 IBG OTE 13,50 BUY 12,40 ACC
29/01/2018 MS OTE 15,00 ΟW 13,50 ΟW
26/01/2018 EUROXX OTOEΛ 32,30 ΟW Έναρξη κάλυψης
22/01/2018 ALPHA FIN ΟΤΕ 14,30 ΟP Εκ νέου κάλυψη
17/01/2018 UBS ΕΥΡΩΒ 0,97 Ν Εκ νέου κάλυψη
17/01/2018 UBS AΛΦΑ 2,00 Ν Εκ νέου κάλυψη
16/01/2018 IBG MOH 21.50 ACC 21,90 BUY
10/01/2018 AXIA ETE 0,36 BUY 0,50 BUY
10/01/2018 AXIA AΛΦΑ 2,60 BUY 3,00 BUY
10/01/2018 AXIA ΠΕΙΡ 4,59 BUY 6,20 BUY
10/01/2018 AXIA ΕΥΡΩΒ 1,19 BUY 1,20 BUY

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
22/12/2017 IBG EXAE 7,20 BUY 6,50 BUY
19/12/2017 ΜS OTE 13,50 OW 13,00 OW
18/12/2017 ΕUROXX ΓΡΙΒ 10,70 ΟW 10,50 OW
14/12/2017 IBG EXAE 4,70 N 5,60 N
13/12/2017 EFG ΠΕΙΡ 3,27 Η 5,05 Η
13/12/2017 EFG ΕΤΕ 0,41 BUY 0,44 BUY
13/12/2017 EFG AΛΦΑ 2,70 BUY 2,97 BUY
13/12/2017 EUROXX EXAE 4,60 EW 5,90 EW
11/12/2017 IBG MYTIΛ 13,20 BUY 9,50 BUY
08/12/2017 GS ΠΕΙΡ 3,10 Ν 3,75 Ν
08/12/2017 GS ΕΥΡΩΒ 0,85 Ν 0,95 Ν
08/12/2017 GS ΕΤΕ 0,28 Ν 0,32 Ν
08/12/2017 GS AΛΦΑ 2,40 BUY 2,60 BUY
06/12/2017 IBG ΦΦΓΚΡΠ 18,20 Ν 19,00 R
06/12/2017 IBG INΛΟΤ 1,10 Ν 1,40 Ν
06/12/2017 AXIA MYTIΛ 13,30 BUY 8,60 BUY
24/11/2017 IBG ΠΕΙΡ 3,20 BUY 5,30 BUY
24/11/2017 IBG ΑΛΦΑ 2,51 BUY 3,13 BUY
23/11/2017 CS MΠΕΛΑ 17,00 ΟP 16,35 Ν
22/11/2017 IBG ΟΠΑΠ 13,70 BUY 13,50 BUY
21/11/2017 IBG ETE 0,35 BUY 0,43 BUY
17/11/2017 DB TITK 22,90 H 23,90 H
16/11/2017 IBG OTE 12,40 BUY 13,60 BUY
16/11/2017 IBG TITK 22,40 ACC 25,20 N
15/11/2017 IBG ΕΥΡΩΒ 0,77 BUY 0,96 ACC
15/11/17 EUROXX ΑΡΑΙΓ 10,00 OW 8,00 ΕW
14/11/2017 BOFA OTE 12,50 BUY 13,50 BUY
14/11/2017 CS MOH 26,50 OP 23,50 OP
13/11/2017 EFG SEC OTE 12,60 BUY 12,90 BUY
13/11/2017 JPM EEE 28,86 N 31,00 OW
09/11/2017 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 18,00 ΟP Eκ νέου κάλυψη
07/11/2017 HSBC TITK 26,00 BUY 27,00 BUY
06/11/2017 ΒΕΤΑ ΚΡΙ 3,70 ΟW 2,10 OW
06/11/2017 BOFA ΠΕΙΡ 2,31 UP 4,62 UP
06/11/2017 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,58 UP 0,94 UP
06/11/2017 BOFA ΕΤΕ 0,21 UP 0,32 UP
06/11/2017 BOFA ΑΛΦΑ 1,30 UP 1,83 UP
02/11/2017 IBG ΙΝΛΟΤ 1,40 N 1,30 N
30/10/2017 EFG SEC OTE 12,90 BUY 13,10 BUY
26/10/2017 GS ΠΕΙΡ 3,75 Ν 5,40 Ν
26/10/2017 GS ΕΥΡΩΒ 0,95 Ν 1,00 Ν
26/10/2017 GS ΕΤΕ 0,32 Ν 0,36 Ν
26/10/2017 GS ΑΛΦΑ 2,60 ΒUY 2,80 ΒUY
25/10/2017 ALPHA FIN ΜΥΤΙΛ 14,10 ΟP 10,50 OP
23/10/2017 IBG ΜΠΕΛΑ 17,80 ΒUY 17,30 ΒUY
19/10/2017 IBG ΕΥΔΑΠ 6,30 Ν 6,00 Ν
18/10/2017 EUROXX TITK 24,20 OW 26,00 OW
17/10/2017 HSBC ΕΤΕ 0,38 ΒUY 0,40 ΒUY
17/10/2017 HSBC ΠΕΙΡ 4,00 ΒUY 6,40 ΒUY
17/10/2017 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,00 ΒUY 1,12 ΒUY
17/10/2017 HSBC AΛΦΑ 2,70 ΒUY 3,15 ΒUY
11/10/2017 WOOD ΦΡΛΚ 6,74 ΒUY 5,37 ΒUY
11/10/2017 WOOD ΕΧΑΕ 5,10 Η 4,90 Η
11/10/2017 WOOD ΣΑΡ 14,10 ΒUY 13,50 ΒUY
11/10/2017 WOOD ΔΕΗ 2,38 ΒUY 5,75 H
11/10/2017 WOOD ΓΡΙΒ 9,11 Η 8,95 Η
11/10/2017 WOOD ΦΦΓΚΡΠ 20,00 Η 23,00 ΒUY
11/10/2017 WOOD EΛΠΕ 7,55 Η 6,91 ΒUY
 11/10/2017 WOOD MOH 24,14  BUY 20,70  BUY
11/10/2017 WOOD OTE 10,70 H 9,80 H
11/10/2017 WOOD ΕΕΕ 30,90 Η 23,55 S
11/10/2017 WOOD ΠΕΙΡ 3,50 Η 6,00 Η
11/10/2017 WOOD EYΡΩΒ 1,00 Η 1,20 Η
11/10/2017 WOOD ΑΛΦΑ 2,50 ΒUY 3,00 BUY
11/10/2017 WOOD ETE 0,40 BUY 0,45 BUY
10/10/2017 CITI ΕΤΕ 0,33 H 0,35 H
10/10/2017 CITI ΕΥΡΩΒ 0,80 H 1,05 H
10/10/2017 CITI ΠΕΙΡ 3,10 H 5,40 H
10/10/2017 CITI ΑΛΦΑ 2,16 BUY 2,69 H
04/10/2017 AXIA ΛΑΜΔΑ 7,80 BUY Έναρξη κάλυψης
02/10/2017 EUROXX ΔΕΗ 2,10 EW Εκ νέου κάλυψη
28/09/2017 HSBC TITK 27,00 BUY 27,50 BUY
22/09/2017 PIRAEUS ΦΡΛΚ 6,00 ΟP 6,50 OP
22/09/2017 PIRAEUS EXAE 5.10 N 5,25 N
22/09/2017 PIRAEUS ΦΦΓΚΡΠ 22,50 N 24,00 ΟP
22/09/2017 PIRAEUS TITK 22,00 N 25,00 N
18/09/2017 IBG AΡΑΙΓ  9,90 ΒUY  9,50  ΑCC
18/09/2017 ΙΒG EEE 28,80 N 25,80 N
18/09/2017 MS ΠΕΙΡ 5,20 ΕW 5,60 ΕW
18/09/2017 MS EYΡΩΒ 0,90 ΕW 0,98 ΕW
18/09/2017 MS ETE 0,40 ΕW 0,41 ΕW
18/09/2017 ΜS AΛΑΦΑ 2,90 ΕW 2,78 EW
18/09/2017 ΙΒG OΠΑΠ 13,50 BUY 14,10 BUY
15/09/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 10,50 BUY 10,00 BUY
15/09/2017 ΙΒG ΦΦΓΚΡΠ 19,00 R 22,40 N
13/09/2017 IBG ΕΛΠΕ 8,50 ΑCC 7,10 N
13/09/2017 ΕUROXX ΜΥΤΙΛ 12,40 OW 10,40 OW
11/09/2017 ΙΒG MΠΕΛΑ 17,30 BUY 17,00 ACC
07/09/2017 WOOD MΠΕΛΑ 16,80 BUY 12,10 H
07/09/2017 UBS ΜΟΗ 22,00 BUY 21,50 BUY
05/09/2017 UBS ΜΟΗ 21,90 BUY 20,20 ACC
30/08/2017 UBS ΜΟΗ 22,20 OP 19,77 OP
28/08/2017 ΑΧΙΑ ΦΦΓΚΡΠ 29,00 BUY ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
18/08/2017 ΙΒG OTE 13,60 BUY 14,20 BUY
11/08/2017 ΙΒG OΠΑΠ 14,10 BUY 14,00 BUY
09/08/2017 BOFA ΠΕΙΡ 4,62 UP 4,00 UP
09/08/2017 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,94 UP 0,80 UP
09/08/2017 BOFA ΕΤΕ 0,32 UP 0,36 N
09/08/2017 BOFA ΑΛΦΑ 1,83 UP 2,33 N
08/08/2017 ΙΒG TITK 25,20 N 26,50 ACC
02/08/2017 BETA OTE 12,10 OW 12,00 OW
02/08/2017 HSBC MOH 21,00 H 19,20 H
02/08/2017 HSBC EΛΠΕ 7,70 H 6,40 H
27/07/2017 HSBC ΟΠΑΠ 11,00 H 11,00 BUY
27/07/2017 HSBC ΦΦΓΚΡΠ 27,00 ΒUY 25,50 BUY
13/07/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 10,00 BUY 8,75 BUY
12/07/2017 BETA ΜΠΕΛΑ 16,50 Ν 13,60 Ν
10/07/2017 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 5,50 ΟW 3,60 OW
03/07/2017 GS OTE 13,30 BUY 12,40 BUY
28/06/2017 ΙBG AΡΑΙΓ 9,50 ΑCC
23/06/2017 HSBC ΠΕΙΡ 0,32 BUY 0,31 BUY
23/06/2017 HSBC ΕΤΕ 0,40 BUY 0,37 BUY
23/06/2017 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,12 BUY 1,16 BUY
23/06/2017 HSBC ΑΛΦΑ 3,15 BUY 2,57 BUY
20/06/2017 IBG ΙΝΛΟΤ 1,30 Ν 1,10 Ν
16/06/2017 BOFA ΠΕΙΡ 0,20 UP 0,19 UP
16/06/2017 BOFA ΕΤΕ 0,36 N 0,31 N
16/06/2017 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,80 UP 0,71 UP
16/06/2017 BOFA ΑΛΦΑ 2,33 N 2,14 N
15/06/2017 IBG ΜΟΗ 20,20 ACC 15,00 BUY
12/06/2017 EUROXX ΦΦΓΚΡΠ 28,50 OW 27,00 OW
09/06/2017 IBG ΦΦΓΚΡΠ 22,40 N 28,00 BUY
09/06/2017 EUROXX ΜΠΕΛΑ 18,00 OW 14,50 OW
08/06/2017 UBS ΕΛΠΕ 8,00 BUY 7,50 BUY
06/06/2017 GS ΕΤΕ 0,36 Ν 0,30 Ν
06/06/2017 GS ΠΕΙΡ 0,27 Ν 0,25 Ν
06/06/2017 GS ΕΥΡΩΒ 1,00 Ν 0,85 Ν
06/06/2017 GS ΑΛΦΑ 2,80 ΒUY 2,60 ΒUY
06/06/2017 ΒΕΤΑ ΦΦΓΚΡΠ 26,00 OW 25,50 OW
01/06/2017 IBG ΕΛΠΕ 7,10 N 5,70 ΒUY
31/05/2017 CSUISSE ΜΠΕΛΑ 16,35 Ν 14,40 ΟP
26/05/2017 IBG ΑΛΦΑ 3,13 BUY 2,51 BUY
25/05/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 8,75 BUY 8,50 BUY
23/05/2017 BETA ΑΡΑΙΓ 9,50 OW 8,50 OW
22/05/2017 IBG EEE 25,80 N 23,30 N
22/05/2017 BETA EXAE 6,10 OW 4,90 N
19/05/2017 IBG ΦΡΛΚ 6,50 BUY 5,60 BUY
19/05/2017 IBG ΠΕΙΡ 0,27 BUY 0,21 BUY
19/05/2017 IBG ETE 0,43 BUY 0,35 BUY
18/05/2017 IBG EXAE 5,60 N 4,60 R
18/05/2017 UBS ΕΛΠΕ 7,50 BUY 6,50 BUY
17/05/2017 PIRAEUS SEC MOH 18,50 OP 17,20 OP
17/05/2017 CITI OTE 15,00 BUY 11,00 BUY
17/05/2017 IBG OTE 14,20 BUY 10,80 BUY
16/05/2017 EUROXX OTE 13,00 OW 11,70 OW
16/05/2017 IBG ΕΥΡΩΒ 0,96 ACC 0,77 BUY
15/05/2017 HSBC MOH 19,20 BUY 17,60 HOLD
15/05/2017 HSBC ΕΛΠΕ 6,40 BUY 6,20 HOLD
12/05/2017 AXIA ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,70 BUY 3,40 BUY
12/05/2017 CSUISSE EEE 30,84 OP 25,15 OP
11/05/2017 WOOD ΕΛΠΕ 6,91 BUY 4,61 BUY
11/05/2017 WOOD MOH 20.7 BUY 13.25 BUY
12/05/2017 IBG ΣΑΡ 13,00 ACC 12,20 ACC
11/05/2017 MS ΠΕΙΡ 0,28 ΕW 0,26 ΕW
11/05/2017 MS ΕΥΡΩΒ 0,98 ΕW 0,90 ΕW
11/05/2017 MS ΕΤΕ 0,41 ΕW 0,34 ΕW
11/05/2017 MS ΑΛΦΑ 2,78 ΕW 2,49 ΕW
11/05/2017 EUROXX ΑΝΕΜΟΣ 1,80 OW 1,25 OW
11/05/2017 IBG ΟΠΑΠ 14,00 BUY 12,00 BUY
09/05/2017 EUROXX ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,00 OW 2,50 OW
09/05/2017 MS OTE 13,00 OW 13,50 OW
09/05/2017 EUROXX ΠΕΙΡ 0,36 OW 0,30 OW
09/05/2017 EUROXX ΕΥΡΩΒ 1,10 OW 0,90 OW
09/05/2017 EUROXX ΕΤΕ 0,42 OW 0,35 OW
09/05/2017 EUROXX ΑΛΦΑ 2,86 OW 2,50 OW
08/05/2017 ΑΧΙΑ ΤΕΝΕΡΓ 4,50 ΒUY 3.70 BUY
05/05/2017 CSUISSE ΦΦΓΚΡΠ 22,60 Ν 20,90 Ν
04/05/2017 EUROXX AΡΑΙΓ 8,00 ΕW 6,30 EW
04/05/2017 BOFA EYΡΩΒ 0,71 UP 0,60 UP
04/05/2017 BOFA ETE 0,31 N 0,26 N
04/05/2017 BOFA ΠΕΙΡ 0.,19 UP 0,18 UP
04/05/2017 BOFA ΑΛΦΑ 2,14 N 1,93 Ν
02/05/2017 IBG ΦΦΓΚΡΠ 28,00 ΒUY 26,00 BUY
18/04/2017 WOOD ΟΠΑΠ 11,60 ΒUY 10,00 BUY
13/04/2017 IBG EXAE 4,60 R 4,40 R
10/04/2017 IBG ΦΡΛΚ 5,60 ΒUY 5,80 BUY
07/04/2017 BETA ΦΦΓΚΡΠ 25,50 ΟW 26,90 OW
07/04/2017 ALPHA FIN ΟΠΑΠ 11,20 OP 10,00 OP
06/04/2017 EFG SEC ΟΠΑΠ 9,90 BUY 9,30 BUY
05/04/2017 IBG ΜΠΕΛΑ 17,00 ACC 14,99 N
05/04/2017 BOFA EYΡΩΒ 0,60 UP 0,70 UP
05/04/2017 BOFA ETE 0,26 N 0,27 N
05/04/2017 BOFA ΠΕΙΡ 0,18 UP 0,22 UP
05/04/2017 BOFA ΑΛΦΑ 1,93 Ν 2,27 Ν
04/04/2017 IBG TITK 26.50 ACC 22,00 N
03/04/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 8,50 ΒUY 8,00 BUY
30/03/2017 IBG ΣΑΡ 12,20 ACC 10,70 ACC
30/03/2017 CS ΦΦΓΚΡΠ 20,90 N 20,60 N
23/03/2017 EFG SEC ΜΥΤΙΛ 9,30 ΒUY 7,50 BUY
15/03/2017 IBG EEE 23,30 N 20,00 N
13/03/2017 ALPHA FIN EXAE 4,90 N
13/03/2017 ALPHA FIN OTE 11,50 OP 11,00 OP
13/03/2017 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 15,60 ΟP 14.60 ΟP
01/03/2017 BETA OTE 11,10 ΟW 11.60 ΟW
24/02/2017 CITI ΜΠΕΛΑ 13,50 Ν 11,60 Ν
23/02/2017 EUROXX ΠΕΙΡ 0,30 ΟW 0,46 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΕΤΕ 0,35 ΟW 0,50 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΕΥΡΩΒ 0,90 ΟW 1,70 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΑΛΦΑ 2,50 ΟW 4,00 ΟW
22/02/2017 HSBC ΕΛΠΕ 6,20 ΒUY 3,90 H
17/02/2017 ALPHA FIN ΜΟΗ 16,75 ΟP 15,00 OP
16/02/2017 IBG MYTIΛ 9.50 BUY 7.20 BUY
15/02/2017 IBG ΕΥΔΑΠ 6,00 ACC 6,00 N
13/02/2017 IBG ΠΕΙΡ 0,21 ΒUY 0,38 ΒUY
13/02/2017 IBG ΕΤΕ 0,35 ΒUY 0,41 ΒUY
13/02/2017 IBG ΕΥΡΩΒ 0,77 ΒUY 1,36 ΒUY
13/02/2017 IBG ΑΛΦΑ 2,51 ΒUY 3.47 BUY
 13/02/2017 ALPHA FIN MYTIΛ  10.50 OP 6.00 OP
06/02/2017 WOOD MYTIΛ 8.70 BUY 6.50 BUY
27/01/2017 HSBC ΜΠΕΛΑ 14.50 BUY 16,50 BUY
25/01/2017 WOOD ΟΠΑΠ 10.00 ΒUY 8.50 BUY
18/01/2017 CITI MOH 13.50 N 13.50 BUY
17/01/2017 CITI MYTIΛ 8,70 ΒUY 6.00 BUY
 16/01/2017 HSBC  TITK 27.50  OW  24.70  OW
09/12/2016 DEUTSCHE TITK 23.50 H 22.70 H
06/12/2016 NBG SEC ΑΝΕΜΟΣ 1,35 OW 1.25 OW
06/12/2016 NBG SEC ΤΕΝΕΡΓ 4,10 OW 3.90 OW
02/12/2017 ΕFG SEC EXAE 5.00 H 5.20 H
 10/11/2016 EUROXX ΜΠΕΛΑ 14.70  OW  12.50 OW