Τιμές Στόχοι

CITIGROUP GS BOFA MS JPM DB UBS CS WOOD
ΑΛΦΑ 2.50  2.60 1,93
2.49
     2.52    2.50
ΕΤΕ 0.30 0.30
0.26
 0.34          0.30
ΕΥΡΩΒ 0.95 0.85
0.60
0.90
        0.70
ΠΕΙΡ 0.30
0.25
 0.18 0.26
     0.18   0.20
ΕΕΕ                  
ΟΠΑΠ               10.60
11.60
 ΟΤΕ    11.60 12.00
13.50
10.00
12.90
11.20
  9.80
 ΤΙΤΚ           23.50
     
ΜΠΕΛΑ  13,50
ΜΟΗ 13,50 16.78 15.50 18.00 13.20
ΕΛΠΕ 5.30 4.89  4.50 6.00
ΦΦΓΚΡΠ  20.90
ΜΥΤΙΛ 8.70 8.70
ΔΕΗ
EXAE
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΤΕΝΕΡΓ
ΛΑΜΔΑ
ΑΡΑΙΓ 6,50 7.30
ΦΡΛΚ 5.37
ΣΑΡ 9.40

 

NBG SEC EFG SEC PIRAEUS SEC ALPHA FIN IBG EUROXX HSBC  BETA
ΑΛΦΑ 2.79 2.51 2,50 2.57  2.57
ΕΤΕ 0.40 0.40 0.35  0,35  0.40
ΕΥΡΩΒ 0.77 0,90 1.16
ΠΕΙΡ 0.26 0.21 0,30  0.31
ΕΕΕ 23.30
ΟΠΑΠ 9.10 9.90 11.20 12.00 10.00 8.80
 ΟΤΕ 11.30  11.50 10.80 11.70 11.10
 ΤΙΤΚ 26.50 27,50
ΜΠΕΛΑ  16.10 15.20  15.60 17.00  14.70 16.50
ΜΟΗ 16.60 16.75 15.00
ΕΛΠΕ  6.50 5.70 6.20
ΦΦΓΚΡΠ 21.70 26.00  26.50 25.5
ΜΥΤΙΛ 9.30 10.50 9.50 8.40
ΔΕΗ 2.50
EXAE  5.00  4,90 4.60 4.70
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3.30
ΓΕΚΤΕΡΝΑ  3.00
ΤΕΝΕΡΓ 4.10
ΛΑΜΔΑ
ΑΡΑΙΓ  8.20  8.50  8.50
ΦΡΛΚ 5.60 5.40
ΣΑΡ 12.20
ΕΥΔΑΠ 6.00
ΙΝΛΟΤ 1.10
ΑΝΕΜΟΣ 1,35

 

Επεξήγηση Συμβόλων: OP: Outperform, UP: Underperform, OW: Overweight, N: Neutral, ACC: Accumulate, H: Hold, R: Reduce

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
18/04/2017 WOOD ΟΠΑΠ 11,60 ΒUY 10,00 BUY
13/04/2017 IBG EXAE 4,60 R 4,40 R
10/04/2017 IBG ΦΡΛΚ 5,60 ΒUY 5,80 BUY
07/04/2017 BETA ΦΦΓΚΡΠ 25,50 ΟW 26,90 OW
07/04/2017 ALPHA FIN ΟΠΑΠ 11,20 OP 10,00 OP
06/04/2017 EFG SEC ΟΠΑΠ 9,90 BUY 9,30 BUY
05/04/2017 IBG ΜΠΕΛΑ 17,00 ACC 14,99 N
05/04/2017 BOFA EYΡΩΒ 0,60 UP 0,70 UP
05/04/2017 BOFA ETE 0,26 N 0,27 N
05/04/2017 BOFA ΠΕΙΡ 0,18 UP 0,22 UP
05/04/2017 BOFA ΑΛΦΑ 1,93 Ν 2,27 Ν
04/04/2017 IBG TITK 26.50 ACC 22,00 N
03/04/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 8,50 ΒUY 8,00 BUY
30/03/2017 IBG ΣΑΡ 12,20 ACC 10,70 ACC
30/03/2017 CS ΦΦΓΚΡΠ 20,90 N 20,60 N
23/03/2017 EFG SEC ΜΥΤΙΛ 9,30 ΒUY 7,50 BUY
15/03/2017 IBG EEE 23,30 N 20,00 N
13/03/2017 ALPHA FIN EXAE 4,90 N
13/03/2017 ALPHA FIN OTE 11,50 OP 11,00 OP
13/03/2017 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 15,60 ΟP 14.60 ΟP
01/03/2017 BETA OTE 11,10 ΟW 11.60 ΟW
24/02/2017 CITI ΜΠΕΛΑ 13,50 Ν 11,60 Ν
23/02/2017 EUROXX ΠΕΙΡ 0,30 ΟW 0,46 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΕΤΕ 0,35 ΟW 0,50 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΕΥΡΩΒ 0,90 ΟW 1,70 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΑΛΦΑ 2,50 ΟW 4,00 ΟW
22/02/2017 HSBC ΕΛΠΕ 6,20 ΒUY 3,90 H
17/02/2017 ALPHA FIN ΜΟΗ 16,75 ΟP 15,00 OP
16/02/2017 IBG MYTIΛ 9.50 BUY 7.20 BUY
15/02/2017 IBG ΕΥΔΑΠ 6,00 ACC 6,00 N
13/02/2017 IBG ΠΕΙΡ 0,21 ΒUY 0,38 ΒUY
13/02/2017 IBG ΕΤΕ 0,35 ΒUY 0,41 ΒUY
13/02/2017 IBG ΕΥΡΩΒ 0,77 ΒUY 1,36 ΒUY
13/02/2017 IBG ΑΛΦΑ 2,51 ΒUY 3.47 BUY
 13/02/2017 ALPHA FIN MYTIΛ  10.50 OP 6.00 OP
06/02/2017 WOOD MYTIΛ 8.70 BUY 6.50 BUY
27/01/2017 HSBC ΜΠΕΛΑ 14.50 BUY 16,50 BUY
25/01/2017 WOOD ΟΠΑΠ 10.00 ΒUY 8.50 BUY
18/01/2017 CITI MOH 13.50 N 13.50 BUY
17/01/2017 CITI MYTIΛ 8,70 ΒUY 6.00 BUY
 16/01/2017 HSBC  TITK 27.50  OW  24.70  OW
09/12/2016 DEUTSCHE TITK 23.50 H 22.70 H
06/12/2016 NBG SEC ΑΝΕΜΟΣ 1,35 OW 1.25 OW
06/12/2016 NBG SEC ΤΕΝΕΡΓ 4,10 OW 3.90 OW
02/12/2017 ΕFG SEC EXAE 5.00 H 5.20 H
 10/11/2016 EUROXX ΜΠΕΛΑ 14.70  OW  12.50 OW