Τι είναι Bear Market ?

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Τι είναι Bear Market ? Bear Market είναι η αγορά στην οποία οι τιμές των μετοχών πέφτουν (ή αναμένεται ότι θα πέσουν) για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Πρακτικά, μια αγορά χαρακτηρίζεται ως bear market όταν σημειώνει πτώση 20% από το πρόσφατο υψηλό της.

Ιστορικά ο μέσος όρος της πτώσης μίας bear markets είναι περίπου -40% και το μέσο χρονικό διάστημά της είναι 1,5-2 έτη (χρόνος από το υψηλό στο χαμηλό). Συνήθως, ο χρόνος ανακάμψης (=χρόνος για την επίτευξη τoυ επιπέδου τιμών προ bear market) τείνει να είναι ο 2πλάσιος της πτώσης.

Οι αγορές bear markets διακρίνονται σε 2 κατηγορίες ανάλογα με τα αίτια-φύση του σοκ που τις προκαλεί:

1. Ενδογενής bear market: δημιουργείται  μέσα στο ίδιο μακροοικονομικό περιβάλλον και εντείνεται μέσα σε αυτό. Αρχικά μπορεί να ξεκινήσει από δομικές ανισορροπίες (όπως π.χ. στην Μεγάλη Χρημ/κή Κρίση του 2007-9), ή άλλες φούσκες των αγορών (π.χ. φούσκα τεχνολογίας 2001), αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αύξηση της έντασης, η ορμή (momemtum) και ο βρόγχος  δυσμενών αρνητικών συνεπειών.
Καθώς οι χρηματοοικονομικές συνθήκες χειροτερεύουν, οι επενδυτές φαίνεται να μην μπορούν να ανεχθούν το ρίσκο. Μειώνουν την έκθεσή τους και προσπαθούν να γίνονται πιο συντηρητικοί. Παρολαυτά, οι πωλήσεις που πραγματοποιούν, επηρεάζουν με την σειρά τους άλλους επενδυτές.
Καθώς οι τιμές υποχωρούν ή το ρίσκο ανεβαίνει ή οι προηγούμενες συσχετίσεις των επενδυτικών προϊόντων αποτυγχάνουν στο να επαληθευτούν (ή από κάποιο συνδυασμό των 3), οι επενδυτές συνεχίζουν να μειώνουν την έκθεσή τους στην αγορά.
Επομένως, εάν το σοκ επηρεάσει τις ενέργειες άλλων επενδυτών, το σοκ από τον αντίκτυπο στο σύνολο της αγοράς θα είναι μεγαλύτερο από το αρχικό σοκ.

2. Εξωγενής bear market: δημιουργείται από ένα συγκεκριμένο και ειδικό σοκ (π.χ. πετρελαϊκό σοκ, πανδημία). Λόγω του ότι τέτοιου είδους σοκ δεν προέρχονται μέσα από μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό σύστημα, η εξωγενής bear market δε δημιουργεί φαινόμενα αναθέρμανσης και ενίσχυσης όπως στην περίπτωση της Ενδογενούς bear market. Κατά συνέπεια το σοκ δεν μπορεί να ανατροφοδοτηθεί  αλλά μπορεί να απορροφηθεί.

Η θεωρία λέει ότι μία bear market που δημιουργείται από εξωγενές σοκ έχει μικρότερο μέγεθος πτώσης και ταχύτερη ανάκαμψη από την ενδογενή bear market.

Χαρακτηριστικά ενδογενούς και εξωγενούς bear market και παραδείγματα:


Παραδείγματα εξωγενών-ενδογενών bear markets στις ΗΠΑ από το 1872:

Μέσες Αποδόσεις & Χρόνος Ανάκαμψης εξωγενών-ενδογενών bear markets παγκοσμίως (MSCI ACWI) από το 1988:

Όρος γνωστός και ως: Αγορά Αρκούδα