Τι είναι K-Shaped Recovery

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Τι είνα K-Shaped Recovery? Η ανάπτυξη τύπου ‘Κ’ λαμβάνει χώρα όταν μετά από μία ύφεση, διαφορετικοί κλάδοι της οικονομίας ανακάμπτουν με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά το βαθμό και το χρόνο ανάκαμψης. Η ονομασία ‘ανάπτυξη τύπου Κ’ προκύπτει από σχήμα του γράμματος ‘Κ’ λόγω της διαφορετικής κατεύθυνσης-απόκλισης των κλάδων που προσομοιάζουν ακριβώς με τα άκρα του γράμματος ‘Κ’. Επομένως, ενώ κάποιοι κλάδοι της οικονομίας σημειώνουν άνοδο (άκρο ∕ του Κ), κάποιοι άλλοι κλάδοι σημειώνουν πτώση (άκρο \ του Κ).

Η ανάπτυξη τύπου Κ αναδείχθηκε το έτος 2020 στον απόηχο της απότομης ύφεσης που προκάλεσε ο κορωνοϊός COVID-19.
Παραδείγματα κλάδων σε ανάπτυξη είναι: τεχνολογικός, λιανικής, υπηρεσίες λογισμικού, βιοτεχνολογικός-φαρμακευτικός
Παραδείγματα κλάδων σε ύφεση είναι: ταξιδιών, διασκέδασης, φιλοξενείας-ξενοδοχειακός, υπηρεσίες διατροφής, ενέργειας, τράπεζες

Μία ‘ανάπτυξη τύπου Κ’ επιφέρει αλλαγές τόσο στη δομή της οικονομίας όσο και στο κοινωνικό ιστό. Mία ‘ανάπτυξη τύπου Κ’ υποδηλώνει ότι καθώς οι κλάδοι που παραμένουν σε ύφεση είναι και αυτοί που απασχολούν χαμηλόμισθους, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.