Υπεραξία Μετοχών

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

  1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013 – Άρθρο 42, η υπεραξία (κέρδος) από μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α. υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ΜΟΝΟ όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%).

Ειδικά για την υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών (και άλλων κινητών αξιών) εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, διευκρινίζεται (ΠΟΛ.1032/26.1.2015) ότι εφόσον αυτή αφορά τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αντίθετα, για τίτλους που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2009, η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας παρέχεται μόνον όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο από μισό τοις εκατό (0,5%).

Το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%, και έχει αποκτήσει τις μετοχές αυτές μετά την 1.1.2009, φορολογείται για την υπεραξία με φόρο 15%.

 Επειδή είναι δυνατόν κάποιοι μέτοχοι με ποσοστό 0,5% ή μεγαλύτερο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας (κατά το χρόνο πώλησης) να είχαν αποκτήσει μετοχές της εταιρείας αυτής τόσο πριν όσο και μετά την 1.1.2009, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι επί πωλήσεως αυτών, θα εφαρμόζεται η μέθοδος της FIFO, ούτως ώστε μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος να έχουν εξαντληθεί οι μετοχές που είχαν αποκτηθεί μέχρι τον κρίσιμο ως άνω χρόνο και ο νόμος να εφαρμόζεται απρόσκοπτα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ζητείται αντίστοιχη κατάσταση από τις χρηματιστηριακές εταιρίες η οποία θα φυλάσσεται από το φυσικό πρόσωπο και θα προσκομίζεται σε περίπτωση ελέγχου.

2. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Για τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μετοχές εξωτερικού ισχύουν ακριβώς τα ίδια που ισχύουν για τις ελληνικές μετοχές.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση δήλωσης του κεφαλαιακού κέρδους εκτός από το φόρο 15%, θα υπολογισθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *