Χ.Α.: Στατ. Αυγ.-Ξένοι Θεσμικοί 60,2% των συναλ/γών, εισροές 4,49 εκ €

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 2017. Τον Αύγουστο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €0,90 δις (μειωμένη κατά 45,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 6,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

– 13,74 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 21,61 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 579 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 840 τον προηγούμενο μήνα).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στα €44,29 δισ., αυξημένη κατά 0,4% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,4%.

Κέρδη της τάξης του 1,6% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τον Αύγουστο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €4,49 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€23,67 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€26,18 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2017 πραγματοποίησαν το 60,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Αύγουστο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 57,2% των συναλλαγών)

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,3% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 62,4% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουλίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο έναντι 65,5% έναντι 65,7%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 58,6% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 61,1% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €4,49 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€10,82 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€4,78 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Αύγουστο 2017 πραγματοποίησαν το 17,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 10,6% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,7% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *