Χ.Α.: Στατ. Σεπτ.-Ξένοι Θεσμικοί 58,7% των συναλ/γών, εκροές 53,95 εκ €

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Σεπτεμβρίου 2017. Το Σεπτέμβριο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Συνολική αξία συναλλαγών €1,52 δις (αυξημένη κατά 69,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 84,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

-17,52 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 13,74 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 590 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 579 τον προηγούμενο μήνα).

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στα €40,77 δισ., μειωμένη κατά 7,9% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 7,2%.

Απώλειες της τάξης του 8,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

 

 

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

 

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τον Σεπτέμβριο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €53,95 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€119,57 εκατ), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€43,68 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€25,41 εκατ.), Οργανισμούς ΕΕ (€23,58 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 58,7% των συναλλαγών (σε σχέση με το 60,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Σεπτέμβριο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 62,3% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,2% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό 62,3% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Αυγούστου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 64,9% έναντι 65,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 59,5% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 61,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Tο Σεπτέμβριο του 2017 οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €53,89 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€22,13 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€15,69 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€9,94 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€5,64 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€3,57 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€3,50 εκατ.) και Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€1,03 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Σεπτέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 17,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 15,3% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,7% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *