Χ.Α.: Στατ. Oκτ.-Ξένοι Θεσμικοί 55% των συναλ/γών, εισροές 1,84 εκ €

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 2017. Τον Οκτώβριο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:
– Συνολική αξία συναλλαγών €0,91 δις (μειωμένη κατά 40,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 0,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

– 14,35 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 17,52 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα)

– 566 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 590 τον προηγούμενο μήνα)

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στα €40,80 δισ., αυξημένη κατά 0,1% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,2%.

Κέρδη της τάξης του 0,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών:

ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Τον Οκτώβριο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €1,84 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€31,93 εκατ.) και Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€15,91 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€24,02 εκατ.) και Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€17,06 εκατ).

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 58,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Οκτώβριο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 48,8% των συναλλαγών).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,4% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 62,2% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,0% έναντι 64,9%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 60,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 62,7% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €1,99 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€7,44 εκατ.) και Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€5,01 εκατ.) ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€11,63 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,25 εκατ.).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 18,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 13,5% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *