Χ.Α.: Στατ. Απριλίου – Ξένοι Θεσμικοί 53,6% των συναλ/γών, 63,9% της κεφαλ/σης

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Το Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε σήμερα το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 2017. Τον Απρίλιο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

– Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €39,93 δισ., αυξημένη κατά 2,9% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,3%.

– Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Απριλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 63,9% έναντι 61,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 3,7%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.874,97 εκατ. ευρώ ή 4,7%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 60,9% έναντι 59,1% στο τέλος του προηγούμενου μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3,0%.

Συνολική αξία συναλλαγών €0,81 δις (μειωμένη κατά 15,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 30,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

– Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.163.590.452 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 23,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.524.509.402 τεμάχια) και μείωση 46,7% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (2.183.676.379 τεμάχια).

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

– 13,97 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 23,16 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

– 522 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 2.543 τον προηγούμενο μήνα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Κέρδη της τάξης του 6,9% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2017, δεδομένου του μικρότερου αριθμού συνεδριάσεων του μήνα,  έφτασε τα €806,02 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 15,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €952,99 εκατ. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.164,82 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 30,8%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2017 ήταν €42,26 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€41,43 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€58,24 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Απρίλιο 2017 ανήλθε στις 13.967 έναντι 23.159 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Απρίλιο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.739).

Τον Απρίλιο 2017 δημιουργήθηκαν 522 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 2.543 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €39,93 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €38,79 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2,9% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €35,61 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 12,1%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Απρίλιο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €11,97 εκατ.
Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€23,04 εκατ.), Οργανισμούς ΕΕ (€10,13 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€3,88 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€2,79 εκατ.), Κεντρική Κυβέρνηση (€2,67 εκατ.),  ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€23,08 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€6,21 εκατ.) και  Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,24 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €11,94 εκατ.
Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€20,11 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€7,51 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,02 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€2,38 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,53 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,02 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€12,35 εκατ.) και Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€10,68 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 49,4% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Απρίλιο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 56,7% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 20,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 19,8% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,2% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 60,9% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαρτίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 63,9% έναντι 61,6%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 59,8% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 63,2% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 39,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *