31/12/2018: Επίσημη Λήξη του Ευρωπαϊκού QE

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

31/12/2018: Επίσημη Λήξη του Ευρωπαϊκού QE. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), επίσημα σήμερα, τερματίζει το δικό της πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης-αγοράς ομολόγων (QE) ύψους €2,6 τρις. Οι αγορές αυτές των ομολόγων είχαν σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση του ισολογισμού της EKT στα €4,6749 τρις, μέγεθος ίσο με το 42% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Παρόλο που το πρόγραμμα τελειώνει χρονικά στις 31/12/2018, απόφαση της ΕΚΤ ήταν και είναι η επαναπένδυση των ποσών από τη λήξη των ομολόγων όταν αυτά λήγουν, για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά της επιτόκια (τρέχοντα επιτόκια: επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων -0,40%, επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 0,00% και επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 0,25%).

H ΕΚΤ είχε ανακοινώσει το τέλος του QE στις 13/06/2018. Προχωρεί δε κανονικά στη λήξη του QE παρόλο τις πολλές προκλήσεις που αντιμετώπιζε η Ευρώπη κατά την περίοδο λήξης: χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων 4 ετών, άνοδος επιτοκίων στην Ιταλία αποτέλεσμα των διενέξεων της χώρας με την Ένωση για τον προϋπολογισμό, την υψηλή μεταβλητότητα στις κεφαλαιαγορές, την αδυναμία των αναδυόμενων αγορών και το άγνωστο μέχρι την ώρα αυτή αποτέλεσμα των συζητήσεων με τις ΗΠΑ αναφορικά με τους δασμούς στα αυτοκίνητα. Η ΕΚΤ θεωρεί τις δυσκολίες αυτές προσωρινές.

Σημειώνεται, ότι τo ευρωπαϊκό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ξεκίνησε στις 09 Μαρτίου 2015.