Κατηγορία: Λεξικό

FTSE Emerging Index

FTSE Emerging Index. Δείκτης Μετοχών Aναδυόμενων Αγορών της ομάδας-οικογένειας δεικτών FTSE Rusell που αντανακλά την απόδοση μετοχών εταιριών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης 23 αναδυόμενων αγορών. Ο δείκτης λανσαρίστηκε στις 30/06/2000 ενώ η βάση υπολογισμού του δείκτη=100 είναι η 31/12/1986. Στις 31/05/2018, οι μετοχές στο δείκτη ήταν 1.039 συνολικής κεφαλαιοποίησης $4,56 τρισ. Η Ελλάδα συμμετέχει στο δείκτη… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Υποχρεωτικά Ελάχιστα Αποθεματικά

Υποχρεωτικά Ελάχιστα Αποθεματικά. Κεφάλαια ορισμένου ύψους που οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διακρατούν ως αποθεματικό στους τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρούν στην κεντρική τράπεζα της χώρας τους. Tα κεφάλαια αυτά παίζουν ένα ρόλο βαλβίδας ασφαλείας η οποία επιτρέπει στις τράπεζες να αντιδρούν σε βραχυχρόνιες μεταβολές στις αγορές χρήματος, στο πλαίσιο των οποίων οι τράπεζες δανείζουν κεφάλαια… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Minimum Reserves

Minimum Reserves. Κεφάλαια ορισμένου ύψους που οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διακρατούν ως αποθεματικό στους τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρούν στην κεντρική τράπεζα της χώρας τους. Tα κεφάλαια αυτά παίζουν ένα ρόλο βαλβίδας ασφαλείας η οποία επιτρέπει στις τράπεζες να αντιδρούν σε βραχυχρόνιες μεταβολές στις αγορές χρήματος, στο πλαίσιο των οποίων οι τράπεζες δανείζουν κεφάλαια η… Περισσότερα »

Ετικέτες:

FTSE All-World Index

FTSE All-World Index. Παγκόσμιος Δείκτης Μετοχών της ομάδας-οικογένειας δεικτών FTSE Rusell που αντανακλά την απόδοση μετοχών εταιριών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης 47 αναπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών. Η στάθμιση των μετοχών στο δείκτη πραγματοποιείται βάσει της κεφαλαιοποίησής τους (market-capitalisation weighted index). Ο δείκτης καλύπτει το 90-95% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των αγορών που συμμετέχουν σε αυτόν. Στις 31/05/2018,… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Securities Markets Programme (SMP)

Securities Markets Programme (SMP). Μηχανισμός Aγοράς Oμολόγων με το οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μπορούσε να αγοράζει απροσδιόριστο ποσό κρατικών ομολόγων (κυρίως) στη δευτερογενή αγορά των οποίων ‘το βάθος και η ρευστότητα είχαν εξασθενήσει-δυσλειτουργήσει’ και επομένως να εξουδετερώνει τις διαταραχές στον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Ο μηχανισμός ανακοινώθηκε στις 10 Μαίου του 2010 λίγο μετά… Περισσότερα »

Ετικέτες:

GREK

To GREK είναι το μεγαλύτερο αμερικανικό Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Exchange Traded Fund – ETF) που επενδύει σε ελληνικές μετοχές και το οποίο έχει λανσάρει η εταιρία διαχείρισης περιουσίας Global X. Το GREK αποτελεί το σύμβολο διαπραγμάτευσης του ETF στο αμερικανικό χρηματιστήριο NYSE Arca ενώ η πλήρης ονομασία του είναι Global X MSCI Greece ETF (GREK).… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Specie

Specie. Χρήμα με τη μορφή των κερμάτων (και όχι των τραπεζογραμματίων).

Ετικέτες:

Flash Crash

Flash Crash. Η πολύ μεγάλη και απότομη πτώση των τιμών των μετοχών. Έχει διάρκεια λίγων μόνων λεπτών ενώ η ένταση και η μεγάλη πτώση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές εντολές αγορών ή στο ότι οι αγορές εντολών ακυρώνονται κατά τη διάρκεια της πτώσης. Παράδειγμα ενός τέτοιου flash crash είναι αυτό που συνέβη στις… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Real Money

Real Money. Κεφάλαια επενδυτών που δεν προέρχεται από δανεισμό. Οι θεσμικοί επενδυτές όπως αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και ιδιώτες επενδυτές με μεγάλη περιουσία-εισοδήματα διατηρούν σημαντικά κεφάλαια προς επένδυση, τα οποία δεν προέρχονται από δάνεια. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία ΜΗ κερδοσκοπική επένδυση από μεγάλα κεφάλαια – που δεν προέρχονται από δανεισμό… Περισσότερα »

Πραγματικό Χρήμα

Πραγματικό Χρήμα. Κεφάλαια επενδυτών που δεν προέρχονται από δανεισμό. Οι θεσμικοί επενδυτές όπως αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και ιδιώτες επενδυτές με μεγάλη περιουσία-εισοδήματα διατηρούν σημαντικά κεφάλαια προς επένδυση, τα οποία δεν προέρχονται από δάνεια. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία ΜΗ κερδοσκοπική επένδυση από μεγάλα κεφάλαια – που δεν προέρχονται από… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Real Money

Real Money. Κεφάλαια επενδυτών που δεν προέρχονται από δανεισμό. Οι θεσμικοί επενδυτές όπως αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και ιδιώτες επενδυτές με μεγάλη περιουσία-εισοδήματα διατηρούν σημαντικά κεφάλαια προς επένδυση, τα οποία δεν προέρχονται από δάνεια. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία ΜΗ κερδοσκοπική επένδυση από μεγάλα κεφάλαια – που δεν προέρχονται από… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Νεκρή Περίοδος

Νεκρή Περίοδος. Η περίοδος κατά την οποία μία εισηγμένη εταιρία ΔΕΝ μπορεί να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέσα από το χρηματιστήριο. Το ίδιο ισχύει και για τα ανώτερα και μη στελέχη της εταιρίας για τις αγοραπωλησίες μετοχών της εταιρίας για την οποία εργάζονται. Η περίοδος αυτή ισχύει πριν και μετά από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Blackout Period

Blackout Period. Η περίοδος κατά την οποία μία εισηγμένη εταιρία ΔΕΝ μπορεί να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέσα από το χρηματιστήριο. Το ίδιο ισχύει και για τα ανώτερα και μη στελέχη της εταιρίας για τις αγοραπωλησίες μετοχών της εταιρίας για την οποία εργάζονται. Η περίοδος αυτή ισχύει πριν και μετά από την ανακοίνωση των… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Νεοφυής Επιχείρηση

Νεοφυής Επιχείρηση. Nεοιδρυθείσα μικρή επιχείρηση με λίγα ιδρυτικά και διαχειριστικά μέλη με σκοπό την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που δεν προσφέρεται από κάποια άλλη εταιρία στην αγορά. Η επιτυχία του σκοπού αυτού δεν είναι εγγυημένη καθώς συχνά η προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού αυτού δεν είναι μια διακριτή και εύκολη υπόθεση. Η νεοφυής… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Startup

Startup. Nεοιδρυθείσα μικρή επιχείρηση με λίγα ιδρυτικά και διαχειριστικά μέλη με σκοπό την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που δεν προσφέρεται από κάποια άλλη εταιρία στην αγορά. Η επιτυχία του σκοπού αυτού δεν είναι εγγυημένη καθώς συχνά η προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού αυτού δεν είναι μια διακριτή και εύκολη υπόθεση. Η startup… Περισσότερα »

Ετικέτες:

3/30/1841 – Ίδρυση Εθνικής Τραπέζης

30/03/1841: Ίδρυση Εθνικής Τραπέζης. Στις 30 Μαρτίου 1841 δημοσιεύεται ο νόμος «Περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης» (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αριθ. 6 της 30 Μαρτίου 1841, σ.59) σύμφωνα με τον οποίο η Εθνική Τράπεζα είναι ανώνυμη ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και με κεφάλαιο 5.000.000 δραχμών, μοιρασμένο σε 5.000 μετοχές των 1000 δραχμών. Από τους ιδρυτικούς… Περισσότερα »

Ετικέτες:

4/09/1953 – 1η Υποτίμηση της Δραχμής

09/04/1953 – Η πρώτη επίσημη υποτίμηση της Δραχμής κατά 50%. Συγκεκριμένα στις 09/04/1953 ο Υπουργός Συντονισμού, Σπύρος Μαρκεζίνης ανακοίνωσε την υποτίμηση της δραχμής, η ισοτιμία της οποίας προς το δολάριο από 15.000 πήγε στις 30.000. Αναλόγως αναπροσαρμόστηκαν και οι τιμές σε δραχμές όλων των άλλων ξένων νομισμάτων. Αργότερα θα αφαιρεθούν τα τρία μηδενικά και η σχέση… Περισσότερα »

Ετικέτες:

4/13/1993 – Εισαγωγή του VIX στο CBOE

Στις 13/04/1993, το αμερικανικό χρηματιστήριο Chicago Board Options Exchange (CBOE) εισήγαγε το δείκτη VIX (CBOE Volatility Index), o οποίος αρχικά είχε σχεδιασθεί για να μετρά τις προσδοκίες της αγοράς όσον αφορά το μέγεθος της (τεκμαρτής) μεταβλητότητας (implied volatility) των at-the-money (= η τιμή εξάσκησής του option βρίσκεται ακριβώς ή περίπου στην ίδια τιμή με αυτή… Περισσότερα »

Ετικέτες:

FOMO

FOMO. Aκρωνύμιο λέξεων της φράσης: ‘Fear Of Missing Out‘. Γενικά μιλώντας σημαίνει ‘Φόβος μην χάσεις το τι συμβαίνει’, παρολαυτά στις επενδύσεις σημαίνει ‘Φόβος μην χάσεις την μεγάλη επενδυτική ευκαιρία’. Συχνά, οι αγορές χρησιμοποιούν τον όρο για να περιγράψουν την απότομη άνοδο των τιμών των μετοχών λόγω αυξημένης και γρήγορης συμμετοχής των αγοραστών επενδυτών. Η φράση… Περισσότερα »

Ετικέτες:

FUBAR

Aκρωνύμιο των λέξεων της φράσης: ‘Fucked (ή ηπιότερα Fouled) Up Beyond All Recognition‘. Σημαίνει ‘Γελασμένος σε βλακωδώς υπερθετικό βαθμό‘. Η λέξη FUBAR είναι αμερικανική αργκό που χρησιμοποιούνταν από τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η λέξη αναβίωσε κατά την πτώση του αμερικανικού χρηματιστηρίου την περίοδο σημαντικής μεταβλητότητας του Μαρτ. – Απρ.… Περισσότερα »

Ετικέτες:

4/01/1988 – Η Ν.Ζηλανδία εφευρίσκει την ‘Στόχευση Πληθωρισμού’ και οι υπόλοιποι την αντιγράφουν

Η 1η Απριλίου του 1988 αποτελεί ιστορική μέρα για τις κεντρικές τράπεζες και την προσπάθειά τους να ελέγξουν τον πληθωρισμό και τις πληθωριστικές προσδοκίες. Είναι η ημέρα κατά την οποία η Νέα Ζηλανδία ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού στόχευσης του πληθωρισμού. Η Νέα Ζηλανδία κατά τη 10ετία του ’80 αντιμετώπισε ένα φαινόμενο υψηλού πληθωρισμού… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Waiver

Waiver. H κατ’ εξαίρεση αποδοχή από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας των ελληνικών ομολόγων (λόγω χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης) που έχουν στην κατοχή τους οι ελληνικές τράπεζες ως εγγύηση (collateral) προκειμένου η πρώτη να διαθέσει στις δεύτερες την απαραίτητη φθηνή ρευστότητα. Πρόσφατο Ιστορικό: 2015 –  Μέχρι τις αρχές του 2015 η ΕΚΤ αποδέχονταν κατ’ εξαίρεση… Περισσότερα »

Ετικέτες:

US Dollar Index (DXY)

US Dollar Index (DXY). Μέτρηση -Δείκτης της αξίας του αμερικανικού δολλαρίου σε σχέση με ένα καλάθι νομισμάτων χωρών-εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ. O δείκτης θεωρείται ως ένα ‘εργαλείο’ μέτρησης της παγκόσμιας δύναμης του αμερικανικού δολλαρίου. Άνοδος του δείκτη σημαίνει άνοδος του δολλαρίου σε σχέση με το καλάθι των νομισμάτων και το αντίστροφο. Ο δείκτης αποτελεί ένα… Περισσότερα »

Ετικέτες:

SC – Συμβόλαιο Πετρελαίου σε κινεζικό γουάν

SC. Σύμβολο του συμβολαίου πετρελαίου σε κινεζικό γουάν. Αποτελεί το 1ο συμβόλαιο πετρελαίου σε νόμισμα διαπραγμάτευσης το κινεζικό γουάν που ξεκίνησε διαπραγμάτευση στις 26/03/2018, στο Διεθνές Χρηματιστήριο Ενέργειας της Σανγκάης. Χαρακτηριστικά: 1 συμβόλαιο = 1000 βαρέλια πετρελαίου Τύπος Πετρελαίου: Μετρίως όξινο Πετρέλαιο (Medium Sour Crude Oil) με API 32.0 βαθμούς και βάρος διοξείδιου του θείου… Περισσότερα »

Ετικέτες:

H-Shares

H-Shares. Oι μετοχές κινεζικών εταιριών (= εταιριών με έδρα στο εσωτερικό της Κίνας) που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Xoνγκ Κονγκ (ή σε άλλα ξένα χρηματιστήρια). Η διαπραγμάτευση των μετοχών αυτών γίνεται σε δολλάριο Xoνγκ Κονγκ και όχι στο κινεζικό γουάν παρόλο που οι εταιρίες ρυθμίζονται από την κινεζική νομοθεσία. Οι μετοχές αυτές απευθύνονται κυρίως… Περισσότερα »

Ετικέτες:

10/06/1992: οι πρώτες κινεζικές μετοχές διαπραγματεύονται στο Hong Kong

06/10/1992. Σαν σήμερα, στις 6 Οκτωβρίου 1992, οι πρώτες κινεζικές μετοχές (εταιρίες με έδρα στο εσωτερικό της Κίνας) ξεκίνησαν διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Hong Kong. Oυσιαστικά αποτελεί την πρώτη ομάδα κινεζικών μετοχών που ήταν διαθέσιμες προς επένδυση σε διεθνείς (μη κινέζους) επενδυτές. Η ομάδα αυτή των μετοχών αποτελούνταν από 9 μετοχές κινεζικών κρατικών εταιριών.

Ετικέτες:

3/26/2018 – Το 1ο συμβόλαιο πετρελαίου σε γουάν ξεκίνησε διαπραγμάτευση

26/03/2018: Το 1ο συμβόλαιο πετρελαίου τύπου σε νόμισμα διαπραγμάτευσης το κινεζικό γουάν ξεκίνησε διαπραγμάτευση στο Διεθνές Χρηματιστήριο Ενέργειας της Σανγκάης (Shanghai International Energy Exchange). Το συμβόλαιο Σεπτεμβρίου ξεκίνησε στα 432 γουάν ($68,47) το βαρέλι, με premium 4$ σε σχέση με το αντίστοιχο συμβόλαιο που διαπραγματεύεται στη Ν.Υόρκη. Τα κινεζικά συμβόλαια πετρελαίου μπορούν να αγορασθούν και από… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Short Selling

Ανοιχτή Πώληση είναι η συναλλαγή κατά την οποία ένας επενδυτής πουλάει μετοχές (γενικά τίτλους) που έχει προηγουμένως δανειστεί, με σκοπό να τις αγοράσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο επενδυτής αυτός δανείζεται τις μετοχές και τις πουλάει γιατί ελπίζει ότι ότι η τιμή των μετοχών θα πέσει και έτσι θα κεδίσει από τη διαφορά, Όρος γνωστός και… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Ανοιχτή Πώληση

Ανοιχτή Πώληση είναι η συναλλαγή κατά την οποία ένας επενδυτής πουλάει μετοχές (γενικά τίτλους) που έχει προηγουμένως δανειστεί, με σκοπό να τις αγοράσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο επενδυτής αυτός δανείζεται τις μετοχές και τις πουλάει γιατί ελπίζει ότι ότι η τιμή των μετοχών θα πέσει και έτσι θα κεδίσει από τη διαφορά, Όρος γνωστός και… Περισσότερα »

Ετικέτες: