Κατηγορία: Λεξικό

Amortization

Η Απόσβεση των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων μιας επιχείρησης όπως π.χ. τα υποδείγματα, τα πνευματικά δικαιώματα, οι άδειες, τα εμπορικά σήματα, το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.

Ετικέτες:

Intangible Assets

Τα μακροχρόνια περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση μιας επιχείρησης που της παρέχουν οικονομικά οφέλη για έναν αριθμό μελλοντικών περιόδων, π.χ. τα υποδείγματα, τα πνευματικά δικαιώματα, οι άδειες, τα εμπορικά σήματα, το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Όρος γνωστός και ως: Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Ετικέτες:

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Τα μακροχρόνια περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση μιας επιχείρησης που της παρέχουν οικονομικά οφέλη για έναν αριθμό μελλοντικών περιόδων, π.χ. τα υποδείγματα, τα πνευματικά δικαιώματα, οι άδειες, τα εμπορικά σήματα, το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Όρος γνωστός και ως: Intangible Assets

Ετικέτες:

Xρηματοπιστωτική Πίεση

Η διακοπή της κανονικής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μπορούν να υπάρξουν διαφορετικά επεισόδια σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Παρολαυτά, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, η αυξημένη αβεβαιότητα αναφορικά με τη συμπεριφορά των επενδυτών, η αυξημένη ασύμμετρη πληροφόρηση, η μειωμένη επιθυμία διακράτησης προϊόντων ρίσκου και η μειωμένη επιθυμία διακράτησης επενδυτικών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Financial Stress

Η διακοπή της κανονικής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μπορούν να υπάρξουν διαφορετικά επεισόδια σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Παρολαυτά, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, η αυξημένη αβεβαιότητα αναφορικά με τη συμπεριφορά των επενδυτών, η αυξημένη ασύμμετρη πληροφόρηση, η μειωμένη επιθυμία διακράτησης προϊόντων ρίσκου και η μειωμένη… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Προϊόντα Ρίσκου

Τα περιουσιακά στοιχεία εκείνα των οποίων η επενδυτική απόδοση είναι αβέβαιη. Παράδειγμα: οι μετοχές, τα ομόλογα υψηλού ρίσκου, τα εμπορεύματα, τα νομίσματα, τα ακίνητα κ.ά. Τα κυβερνητικά ομόλογα γενικά δε θεωρούνται ως προϊόντα ρίσκου. Όρος γνωστός και ως: Risky Assets 

Ετικέτες:

Risky Assets

Τα περιουσιακά στοιχεία εκείνα των οποίων η επενδυτική απόδοση είναι αβέβαιη. Παράδειγμα: οι μετοχές, τα ομόλογα υψηλού ρίσκου, τα εμπορεύματα, τα νομίσματα, τα ακίνητα κ.ά. Τα κυβερνητικά ομόλογα γενικά δε θεωρούνται ως προϊόντα ρίσκου. Όρος γνωστός και ως: Προϊόντα Ρίσκου 

Ετικέτες:

Aσύμμετρη Πληροφόρηση

Κατάσταση κατά την οποία σε μία συναλλαγή ο ένας εκ των συμβαλλομένων έχει καλύτερη πληροφόρηση.   Όρος γνωστός και ως: Asymmetric Information 

Ετικέτες:

Asymmetric Information

Κατάσταση κατά την οποία σε μία συναλλαγή ο ένας εκ των συμβαλλομένων έχει καλύτερη πληροφόρηση.   Όρος γνωστός και ως: Aσύμμετρη Πληροφόρηση

Ετικέτες:

FANG

Ακρωνύμιο τεσσάρων εταιριών τεχνολογίας των ΗΠΑ, εισηγμένες στο Nasdaq με σημαντικά χρηματιστηριακά κέρδη για το 2017: Facebook, Amazon, Netflix, και Google.

Ετικέτες:

Αλλοίωση

Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής ενός μετόχου στην περίπτωση που η εταιρία εκδώσει νέες μετοχές. Η αύξηση του αριθμού των μετοχών μιας εταιρίας μπορεί να προκύψει από μια αύξηση κεφαλαίου (με ή χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης), ή με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, προνομιούχων μετοχών, warrants ή stock options εργαζομένων (της εταιρίας). Επομένως, η έκδοση νέων μετοχών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Αραίωση

Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής ενός μετόχου στην περίπτωση που η εταιρία εκδώσει νέες μετοχές. Η αύξηση του αριθμού των μετοχών μιας εταιρίας μπορεί να προκύψει από μια αύξηση κεφαλαίου (με ή χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης), ή με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, προνομιούχων μετοχών, warrants ή stock options εργαζομένων (της εταιρίας). Επομένως, η έκδοση νέων μετοχών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Απίσχνανση

Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής ενός μετόχου στην περίπτωση που η εταιρία εκδώσει νέες μετοχές. Η αύξηση του αριθμού των μετοχών μιας εταιρίας μπορεί να προκύψει από μια αύξηση κεφαλαίου (με ή χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης), ή με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, προνομιούχων μετοχών, warrants ή stock options εργαζομένων (της εταιρίας). Επομένως, η έκδοση νέων μετοχών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Dilution

Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής ενός μετόχου στην περίπτωση που η εταιρία εκδώσει νέες μετοχές. Η αύξηση του αριθμού των μετοχών μιας εταιρίας μπορεί να προκύψει από μια αύξηση κεφαλαίου (με ή χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης), ή με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, προνομιούχων μετοχών, warrants ή stock options εργαζομένων (της εταιρίας). Επομένως, η έκδοση νέων μετοχών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate)

Το ΕURIBOR αποτελεί το επιτόκιο αναφοράς του ευρώ. Eίναι τo μέσο υψηλότερο επιτόκιο όλων των δανειακών, χωρίς εξασφάλιση, συναλλαγών που προσφέρονται στην διατραπεζική αγορά της ζώνης του ευρώ από τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες οι οποίες δανείζουν κεφάλαια η μία την άλλη. Yπάρχουν 8 επιτόκια EURIBOR που αντιστοιχούν σε 8 περιόδους δανεισμού: 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες,… Περισσότερα »

Ετικέτες:

EONIA (Euro Overnight Index Average)

Το ΕΟΝΙΑ αποτελεί το επιτόκιο αναφοράς του ευρώ για περίοδο μιας ημέρας (overnight). Eίναι τo μεσοσταθμικό επιτόκιο όλων των δανειακών, χωρίς εξασφάλιση, συναλλαγών μίας (1) ημέρας που πραγματοποιούνται στην διατραπεζική αγορά της ζώνης του ευρώ από τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες οι οποίες δανείζουν κεφάλαια η μία την άλλη [για περίοδο μίας (1) ημέρας]. Το ΕΟΝΙΑ… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Καθαρό Ενεργητικό

Καθαρή θέση. Η καθαρή αξία της επιχείρησης ή αλλιώς το ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους της επιχείρησης εάν πουληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και αποπληρωθούν όλα τα δάνεια και οι υποχρεώσεις της. Η Καθαρή Θέση αποτελεί μία σαφή και επεξηγηματική εικόνα της χρηματοοικονομικής υγείας μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως: Καθαρή Θέση (Κ.Θ.) = Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Αξία Εκκαθάρισης

Καθαρή θέση. Η καθαρή αξία της επιχείρησης ή αλλιώς το ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους της επιχείρησης εάν πουληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και αποπληρωθούν όλα τα δάνεια και οι υποχρεώσεις της (εκκαθάριση). Η Καθαρή Θέση αποτελεί μία σαφή και επεξηγηματική εικόνα της χρηματοοικονομικής υγείας μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως: Καθαρή Θέση (Κ.Θ.) = Σύνολο Περιουσιακών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Shareholders’ Equity

Καθαρή θέση. Η καθαρή αξία της επιχείρησης ή αλλιώς το ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους της επιχείρησης εάν πουληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και αποπληρωθούν όλα τα δάνεια και οι υποχρεώσεις της. Η Καθαρή Θέση αποτελεί μία σαφή και επεξηγηματική εικόνα της χρηματοοικονομικής υγείας μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως: Καθαρή Θέση (Κ.Θ.) = Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Kαθαρή Θέση

Η καθαρή αξία της επιχείρησης ή αλλιώς το ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους της επιχείρησης εάν πουληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και αποπληρωθούν όλα τα δάνεια και οι υποχρεώσεις της. Η Καθαρή Θέση αποτελεί μία σαφή και επεξηγηματική εικόνα της χρηματοοικονομικής υγείας μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως: Καθαρή Θέση (Κ.Θ.) = Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Σύμβαση Aνταλλαγής Mετοχών

Πρακτικά είναι διαφορετικό από αυτό που ακούγεται. Ένας θεσμικός επενδυτής που θέλει να επενδύσει σε μία μετοχή ή μετοχικό δείκτη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος), έρχεται σε συμφωνία με έναν άλλο θεσμικό επενδυτή που εγγυάται να του αποδώσει το κέρδος σε περίπτωση ανόδου της τιμής της μετοχής/δείκτη. Ο αγοραστής δεν έχει στην… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Equity Swap

Σύμβαση ανταλλαγής μετοχών. Πρακτικά είναι διαφορετικό από αυτό που ακούγεται. Ένας θεσμικός επενδυτής που θέλει να επενδύσει σε μία μετοχή ή μετοχικό δείκτη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος), έρχεται σε συμφωνία με έναν άλλο θεσμικό επενδυτή που εγγυάται να του αποδώσει το κέρδος σε περίπτωση ανόδου της τιμής της μετοχής/δείκτη. Ο αγοραστής… Περισσότερα »

Ετικέτες:

New Horses

Νέα Άλογα. Έτσι ονομάζονται στην Κίνα οι νεοεισηγμένες μετοχές στα κινεζικά χρηματιστήρια.

Ετικέτες:

Black Horses

Μαύρα Άλογα. Έτσι ονομάζονται στην Κίνα οι μετοχές με μεγάλη μεταβλητότητα.

Ετικέτες:

White Horses

Έτσι ονομάζουν τις εταιρίες Blue Chips στην Κίνα καθώς και τις εταιρίες με καλά θεμελιώδη.

Ετικέτες:

Pari Passu

Όρος κυρίως σε ομόλογα και δάνεια που κατατάσσει και εξασφαλίζει εξίσου όλους τους ομολογιούχους/πιστωτές. Με τον όρο αυτό οι ομολογιούχοι/πιστωτές έχουν τα ίδια προνόμια και την ίδια προτεραιότητα σε απαιτήσεις απέναντι στο εκδότη του ομολόγου/δανειολήπτη σε ενδεχόμενο χρεωκοπίας. Λατινική φράση που σημαίνει ‘με ίσο βήμα’.

Ετικέτες:

Tapering

H σταδιακή μείωση γενικά των δραστηριοτήτων μίας κεντρικής τράπεζας που χρησιμοποιεί ως εργαλεία αύξησης της οικονομικής ανάπυξης. To tapering μπορεί  να περιλαμβάνει  μία αναπροσαρμογή επιτοκίων  ή των υποχρεωτικών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών αλλά και των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης (QE) στα ποσά που δαπανά κάθε μήνα για αγορά ομολόγων. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο μία… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Καλυμμένο Ομόλογο

Τα καλυμμένα ομόλογα είναι ομόλογα σταθερού εισοδήματος, εκδίδονται συνήθως από ευρωπαϊκές τράπεζες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση και αποτελούν εναλλακτική πηγή άντλησης ρευστότητας καθώς αγοράζονται συνήθως από ασφαλιστικά ταμεία, κεντρικές τράπεζες και άλλους θεσμικούς επενδυτές. Tα ομόλογα αυτά ‘καλύπτονται‘ από υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία (συνήθως  ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια αλλά και υποθήκες, ενυπόθηκα ομόλογα, δάνεια και εγγυήσεις της κυβέρνησης,… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Covered Bond

Kαλυμμένο Ομόλογο. Τα καλυμμένα ομόλογα είναι ομόλογα σταθερού εισοδήματος, εκδίδονται συνήθως από ευρωπαϊκές τράπεζες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση και αποτελούν εναλλακτική πηγή άντλησης ρευστότητας καθώς αγοράζονται συνήθως από ασφαλιστικά ταμεία, κεντρικές τράπεζες και άλλους θεσμικούς επενδυτές. Tα ομόλογα αυτά ‘καλύπτονται‘ από υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία (συνήθως  ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια αλλά και υποθήκες, ενυπόθηκα ομόλογα, δάνεια και εγγυήσεις… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Great Unwinding

H μείωση του ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Τζάνετ Γιέλεν στις 20/09/2017. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της FED διεμήνυσε ότι τον Οκτώβριο του 2017 ξεκινά η μείωση του ισολογισμού της FED κατά 10 δισ $ ΜΗΝΙΑΙΩΣ. Πρακτικά, η FED ξεκινά από τον Οκτώβριο  να μην επανεπενδύει στα ομόλογα… Περισσότερα »

Ετικέτες: