Κατηγορία: Λεξικό

Meme Stocks

Meme Stocks. Οι δημοφιλείς μετοχές που υποστηρίζονται και αγοράζονται από ιδιώτες επενδυτές (κυρίως νεαρούς ενήλικες) και οι τιμές των οποίων επηρεάζονται από τα ιντερνετικά σχόλια αυτών στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι μετοχές αυτές είναι υψηλής μεταβλητότητας σε σύντομα χρονικά διαστήματα, σε αποτιμήσεις που δε σχετίζονται τόσο με τα χρηματοοικονομικά των εταιριών αλλά με την… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Hodl

Hodl. Αργκό της αγοράς των κρυπτονομισμάτων που σημαίνει διακράτηση κρυπτονομισμάτων και απροθυμία πώλησης τους. Αυτός που διακρατεί τη θέση του σε κρυπτονομίσματα και δεν είναι πρόθυμος να προβεί σε πώλησή τους ονομάζεταο hodler. Θεωρείται από τα σημαντικότερα συνθηματικά ιδιώματα των υποστηρικτών του bitcoin καθώς περιγράφει την άποψη-στάση: «μείνε επενδυμένος στο bitcoin και μην πτοείσαι και… Περισσότερα »

Ετικέτες:

K-Shaped Recovery

K-Shaped Recovery. Η ανάπτυξη τύπου ‘Κ’ λαμβάνει χώρα όταν μετά από μία ύφεση, διαφορετικοί κλάδοι της οικονομίας ανακάμπτουν με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά το βαθμό και το χρόνο ανάκαμψης. Η ονομασία ‘ανάπτυξη τύπου Κ’ προκύπτει από σχήμα του γράμματος ‘Κ’ λόγω της διαφορετικής κατεύθυνσης-απόκλισης των κλάδων που προσομοιάζουν ακριβώς με τα άκρα του γράμματος ‘Κ’.… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Capital Key

Capital Key. Το ποσοστό συμμετοχής μίας ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας στη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Αναλυτικότερα: Το κεφάλαιο της ΕΚΤ προέρχεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ανέρχεται σε 10.825.007.069,61 ευρώ (τελευταία στοιχεία Ιανουάριος 2020). Τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο αυτό υπολογίζονται βάσει κλείδας κατανομής (capital… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Contango

Contango. Κατάσταση κατά την οποία η τιμή των προθεσμιακών συμβολαίων (futures) ενός εμπορεύματος είναι υψηλότερη στα μακρινά σε λήξη συμβόλαια από αυτά του τρέχοντος συμβολαίου (spot). H αυξημένη τιμή (premium) ενός μακρινού συμβολαίου από το spot  συνήθως οφείλεται στο κόστος διακράτησης (cost of carry) το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τα κόστη αποθήκευσης και την ασφάλεια του εμπορεύματος. Το… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας

Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας. Είναι η ανεργία που συνήθως υπάρχει στην οικονομία (που αναπτύσσεται κανονικά) και δεν περιορίζεται ακόμη και μακροχρόνια. Με άλλα λόγια το φυσικό ποσοστό ανεργίας περιλαμβάνει μόνο την ανεργία τριβής και την διαρθρωτική ανεργία και όχι την κυκλική ανεργία. Επομένως, ισχύει: Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας = Ανεργία Τριβής + ∆ιαρθρωτική Ανεργία   Όρος γνωστός… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Ανεργία Τριβής

Ανεργία Τριβής. Είδος ανεργίας όπου υφίσταται διότι απαιτείται αναπόφευκτα ένα διάστημα για την αναζήτηση και εξεύρεση της κατάλληλης εργασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην ανεργία τριβής τα άτομα δε δέχονται την πρώτη δουλειά που τους προσφέρεται, αλλά διαλέγουν να παραμείνουν άνεργοι έως βρουν τη δουλειά που θέλουν. Παράδειγμα: ο απόφοιτος πανεπιστημίου που ψάχνει μία… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Παγίδα Ρευστότητας

Παγίδα Ρευστότητας. Κατάσταση της οικονομίας όπου παρατηρείται τα νοικοκυριά-άτομα να συσσωρεύουν μετρητά καθώς αναμένουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες όπως π.χ. αποπληθωρισμός. Τα χαρακτηριστικά μιας παγίδας ρευστότητας είναι τα πολύ χαμηλά επιτόκια που τείνουν στο μηδέν καθώς και σε αλλαγές στην ποσότητα χρήματος οι οποίες αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν πληθωρισμό. Πρώτος ο John Maynard Keynes στο βιβλίο του General… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Certificate of Deposit (CD)

Certificate of Deposit (CD). Προθεσμιακή κατάθεση (time deposit) όπου ο καταθέτης καταθέτει στην τράπεζα ένα συμφωνηθέν ποσό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 6μηνο, 12μηνο, 18μηνο κτλ) προκειμένου να απολαύσει ένα μεγαλύτερο, σταθερό και εγγυημένο επιτόκιο. Ο καταθέτης δεν μπορεί στο ποσό αυτό να προσθέσει κάποιο άλλο ποσό έως τη λήξη. Μπορεί όμως να ζητήσει… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Lender of Last Resort

Lender of Last Resort. O οποιοσδήποτε στον οποίο στρεφόμαστε όταν έχουμε επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων έχοντας εξαντλήσει όλες τις άλλες εναλλακτικές λύσεις. Συνήθως η φράση συναντάται σε καταστάσεις χρηματοοικονομικής αναταραχής όπου οι εμπορικές τράπεζες φοβούνται να δανείσουν η μία την άλλη και υπάρχει ο φόβος εκροής καταθέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι Lender of Last Resort είναι οι… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Structural Unemployment

Structural Unemployment. Μορφή ανεργίας που έχει δημιουργηθεί από βαθιές διαρθρωτικές ανακατατάξεις στην οικονομία. Οι ανακατατάξεις αυτές σχετίζονται με ανακατατάξεις μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης μεταξύ των διαφόρων κλάδων εργασίας. Στη διαρθρωτική ανεργία τα προσόντα των εργαζομένων δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Τα αίτια της διαρθρωτικής ανεργίας είναι: 1. Μεταβολές στο πρότυπο κατανάλωσης 2. Μεταβολές… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Διαρθρωτική Ανεργία

Διαρθρωτική Ανεργία. Μορφή ανεργίας που έχει δημιουργηθεί από βαθιές διαρθρωτικές ανακατατάξεις στην οικονομία. Οι ανακατατάξεις αυτές σχετίζονται με ανακατατάξεις μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης μεταξύ των διαφόρων κλάδων εργασίας. Στη διαρθρωτική ανεργία τα προσόντα των εργαζομένων δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Τα αίτια της διαρθρωτικής ανεργίας είναι: 1. Μεταβολές στο πρότυπο κατανάλωσης 2.… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Cyclical Unemployment

Cyclical Unemployment. Είναι η μορφή ανεργίας που οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η κυκλική ανεργία είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία απορρόφησης του εργατικού δυναμικού της χώρας. Όρος γνωστός και ως: Κυκλική Ανεργία

Ετικέτες:

Κυκλική Ανεργία

Κυκλική Ανεργία. Είναι η μορφή ανεργίας που οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η κυκλική ανεργία είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία απορρόφησης του εργατικού δυναμικού της χώρας. Όρος γνωστός και ως: Cyclical Unemployment

Ετικέτες:

Commercial Papers

Commercial Papers. Bραχυπρόθεσμoι πιστωτικοί τίτλοι που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία δανεισμού από επιχειρήσεις. Εκδίδονται από επιχειρήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσουν (αποκλειστικά) την λειτουργία τους (πληρωμή μισθοδοσίας, πληρωτέοι λογαριασμοί, αποθέματα, και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Οι διάρκειες αυτών των μέσων δανεισμού ποικίλουν από 1 έως 270 ημέρες (9 μήνες) με σύνηθες διάρκεια τις 30 ημέρες ενώ η σύνηθες ονομαστική… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Kitchen Sink

Kitchen Sink. Η ανακοίνωση όλων των κακών νέων μαζί. Χρησιμοποιείται συνήθως για εταιρίες που ανακοινώνουν σοκαριστικά άσχημα νέα που αφορούν εταιρικά αποτελέσματα ή σχετικές ανακοινώσεις. Η επικοινωνιακή αυτή τεχνική είναι υπέρ της δημοσιοποίησης όλων των αρνητικών νέων μαζί και όχι τη σταδιακή ανακοίνωσή τους που θα έπαιρνε και περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί. To kitchen… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Depression

Depression. Μία παρατεταμένη και πιο σφοδρή ύφεση. Κάποιοι σχολιαστές περιγράφουν ως Depression την ύφεση με: – πτώση του πραγματικού ΑΕΠ άνω του 10% ή – επιβράδυνση με διάρκεια άνω των 3 ετών Το πιο κλασσικό παράδειγμα Depression αποτελεί το Great Depression (Μεγάλη ‘Ύφεση’) στις ΗΠΑ που ξεκίνησε το 1929 και η οποία χαρακτηρίζεται και από τα… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Ύφεση

Ύφεση. Μία σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της οικονομίας, η οποία διαρκεί περισσότερο από 1-2 μήνες και συνήθως διαφαίνεται στα: – πραγματικό ΑΕΠ – πραγματικό εισόδημα – απασχόληση – βιομηχανική παραγωγή – λιανικές/χονδρικές πωλήσεις Η ύφεση ξεκινά αμέσως μετά από το υψηλό (peak) που σημειώνεται στην οικονομική δραστηριότητα ενώ τελειώνει όταν η οικονομία… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Hard Cash

Hard Cash. Το χρήμα που το άτομο μπορεί να το χρησιμοποιήσει άμεσα. Το χρήμα σε φυσική μορφή: τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα και όχι η πιστωτική κάρτα ή η επιταγή. Όρος Γνωστός και ως: – Cold Cash – Cold Money

Ετικέτες:

Economic Crisis

Economic Crisis. Κατάσταση ξαφνικής χειροτέρευσης του συνόλου της οικονομίας μίας χώρας με πρόδηλα χαρακτηριστικά: – σημαντική μείωση της παραγωγής ή της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών – καταστρατήγηση των ισχυουσών παραγωγικών σχέσεων – χρεωκοπίες επιχειρήσεων – αύξηση ανεργίας – έλλειψη ρευστότητας – μεγάλη πιθανότητα ύφεσης – πτώση χρηματιστηρίων Μία οικονομική κρίση μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός τυχαίου και… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Οικονομική Κρίση

Οικονομική Κρίση. Κατάσταση ξαφνικής χειροτέρευσης του συνόλου της οικονομίας μίας χώρας με πρόδηλα χαρακτηριστικά: – σημαντική μείωση της παραγωγής ή της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών – καταστρατήγηση των ισχυουσών παραγωγικών σχέσεων – χρεωκοπίες επιχειρήσεων – αύξηση ανεργίας – έλλειψη ρευστότητας – μεγάλη πιθανότητα ύφεσης – πτώση χρηματιστηρίων Μία οικονομική κρίση μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός τυχαίου… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου. Στρατηγική μείωσης του ρίσκου επένδυσης. Συνδυάζοντας διάφορα επενδυτικά προϊόντα-κατηγορίες (μετοχές, ομόλογα, μετρητά κτλ) στο Χ/Φ περιορίζεται η υπερέκθεση σε ένα συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, επομένως περιορίζεται πολύ το ρίσκο που το διέπει στο χαρτοφυλάκιο. Παράδειγμα 1: Στις αρχές του 2018: ο επενδυτής Α αγόρασε 2 μετοχές: του ΟΠΑΠ και της Folli Follie και σε… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Consumer Alpha

Consumer Alpha. H εταιρία εκείνη η οποία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες που: – προκαλούν χαρά και κάνουν τον καταναλωτή ευτυχισμένο, – δημιουργούν ανελαστική και επαναλαμβανόμενη ζήτηση και – παρέχουν τη δυνατότητα στην ίδια την εταιρία να τιμολογεί στην πραγματική αξία του προϊόντος (pricing power) χωρίς να επηρεάζεται η ζήτησή τους και έτσι να παρέχουν σταθερό βαθμό… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Risk Parity

Risk Parity. Στρατηγική κατανομής κεφαλαίων ανάμεσα σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα κλπ) με τρόπο που το ρίσκο κάθε προϊόντος στο χαρτοφυλάκιο να είναι το ίδιο. Η στρατηγική risk parity βρίσκεται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές στρατηγικές κατανομής κεφαλαίων όπου το ιδανικό μείγμα επενδυτικών προϊόντων προκύπτει από τις αναμενόμενες αποδόσεις-ρίσκα. Ένα risk parity χαρτοφυλάκιο είναι… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Standard Deviation

Standard Deviation. Η τυπική απόκλιση είναι μία στατιστική μέτρηση του πόσο οι αποδόσεις μίας επένδυσης αποκλίνουν από το μέσο όρο των αποδόσεών της (διακύμανση από τον μέσο όρο αποδόσεων). Αποτελεί μία μέτρηση της μεταβλητότητας δηλαδή του ρίσκου επένδυσης. Όσο μικρότερη είναι η τυπική απόκλιση, τόσο λιγότερη μεταβλητότητα-διακύμανση (και επομένως το ρίσκο) έχει η επένδυση. Όσο… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Asset Correlation

Asset Correlation. Στατιστική Μέτρηση του βαθμού-μεγέθους της κίνησης της τιμής ενός επενδυτικού προϊόντος (π.χ. μετοχή) σε σχέση με την τιμή ενός άλλου επενδυτικού προϊόντος (π.χ. κρατικό ομόλογο), δηλαδή η μέτρηση του πόσο οι αποδόσεις αυτών των επενδυτικών προϊόντων συμβαδίζουν (=κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση). Συνήθως μία τέτοια μέτρηση λαμβάνει υπόψιν τις μηνιαίες αποδόσεις των 2 επενδυτικών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Απόδοση Επένδυσης

Απόδοση Επένδυσης. Μέθοδος μέτρησης της κερδοφορίας μίας επένδυσης, δηλαδή της απόδοσής της. Παράδειγμα: Ο επενδυτής Χ αγόρασε 1.000 μετοχές της εταιρίας ΟΠΑΠ στα €7 και ακριβώς μετά από 2 χρόνια τις πούλησε στα €10. Επίσης στα 2 χρόνια εισέπραξε μερίσματα συνολικής αξίας €1.400. Τέλος τα συνολικά έξοδα αγοράς και πώλησης μετοχών ήταν €200. Υπολογισμός απόδοσης επένδυσης… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Return On Investment (ROI)

Return On Investment (ROI). Μέθοδος μέτρησης της κερδοφορίας μίας επένδυσης, δηλαδή της απόδοσής της. Παράδειγμα: Ο επενδυτής Χ αγόρασε 1.000 μετοχές της εταιρίας ΟΠΑΠ στα €7 και ακριβώς μετά από 2 χρόνια τις πούλησε στα €10. Επίσης στα 2 χρόνια εισέπραξε μερίσματα συνολικής αξίας €1.400. Τέλος τα συνολικά έξοδα αγοράς και πώλησης μετοχών ήταν €200. Υπολογισμός… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Letter Stocks

Letter Stocks. Μετοχές που έχουν αγοραστεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης συνήθως μίας μη εισηγμένης (ιδιωτικής) εταιρίας και για τις οποίες η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (U.S. Securities and Exchange Commission- SEC) απαιτεί επιστολή (letter) για την αγορά και που να δηλώνει ότι οι μετοχές αυτές δεν θα επαναπωληθούν.

Ετικέτες:

Go Go Fund

Go Go Fund. Αμοιβαίο κεφάλαιο (Α/Κ) με πολύ επιθετική επενδυτική στρατηγική που επενδύει σε τίτλους (κυρίως μετοχές ανάπτυξης) πολύ υψηλής απόδοσης-ρίσκου προκειμένου να επιτύχει αποδόσεις άνω του μέσου όρου. Τα go go funds μεσουράνησαν στις ΗΠΑ κατά την 10ετία του ’60, καθώς οι επενδυτές εισέρεαν με τρελούς ρυθμούς στο χρηματιστήριο. Μέσα στη 1οετία αυτή, οι… Περισσότερα »

Ετικέτες: