Κατηγορία: Λεξικό

Great Unwinding

H μείωση του ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Τζάνετ Γιέλεν στις 20/09/2017. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της FED διεμήνυσε ότι τον Οκτώβριο του 2017 ξεκινά η μείωση του ισολογισμού της FED κατά 10 δισ $ ΜΗΝΙΑΙΩΣ. Πρακτικά, η FED ξεκινά από τον Οκτώβριο  να μην επανεπενδύει στα ομόλογα… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Momo Play

Ανεπίσημος όρος που αναφέρεται σε εκείνη την βραχυπρόθεσμη ‘επενδυτική στρατηγική’ κατά την οποία ο επενδυτής αγοράζει και πουλάει με μοναδικό κριτήριο την ορμή μίας μετοχής (ή άλλου επενδυτικού προϊόντος) χωρίς να εξετάζει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της εταιρίας. Επομένως, ο momo επενδυτής προσπαθεί να επωφεληθεί από τη γρήγορη ανοδική/καθοδική κίνηση της μετοχής χωρίς καν τις περισσότερες φορές… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Σχέδιο X

Κωδική ονομασία ενός εναλλακτικού σχεδίου αντίδρασης σε περίπτωση GREXIT που εκπονήθηκε από ολιγομελή ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης τον Μάρτιο του 2015 ζήτησε από τον καθηγητή οικονομικών Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ να τον βοηθήσει στην προετοιμασία ενός εναλλακτικού σχεδίου σε περίπτωση που η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ. Ο Γκάλμπρεϊθ έχει… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Plan X

Κωδική ονομασία ενός εναλλακτικού σχεδίου αντίδρασης σε περίπτωση GREXIT που εκπονήθηκε από ολιγομελή ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης τον Μάρτιο του 2015 ζήτησε από τον καθηγητή οικονομικών Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ να τον βοηθήσει στην προετοιμασία ενός εναλλακτικού σχεδίου σε περίπτωση που η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ. Ο Γκάλμπρεϊθ έχει… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Preference Shares

Κατηγορία μετοχών (τίτλος-μερίδιο επί ιδιοκτησίας εταιρίας) με αυξημένα προνόμια έναντι των κοινών μετοχών πάνω σε εταιρικά κέρδη και περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, οι προνομιούχες μετοχή έχουν προτεραιότητα στην καταβολή μερίσματος καθώς και στην απαίτηση-αξίωση σε περίπτωση ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού της εταιρίας εάν αυτή τεθεί σε εκκαθάριση. Επίσης οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται και σωρευτικό μέρισμα αν μια… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Preferred Stocks

Κατηγορία μετοχών (τίτλος-μερίδιο επί ιδιοκτησίας εταιρίας) με αυξημένα προνόμια έναντι των κοινών μετοχών πάνω σε εταιρικά κέρδη και περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, οι προνομιούχες μετοχή έχουν προτεραιότητα στην καταβολή μερίσματος καθώς και στην απαίτηση-αξίωση σε περίπτωση ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού της εταιρίας εάν αυτή τεθεί σε εκκαθάριση. Επίσης οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται και σωρευτικό μέρισμα αν μια… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Προνομιούχες Μετοχές

Κατηγορία μετοχών (τίτλος-μερίδιο επί ιδιοκτησίας εταιρίας) με αυξημένα προνόμια έναντι των κοινών μετοχών πάνω σε εταιρικά κέρδη και περιουσιακά στοιχεία. Συγκεκριμένα, οι προνομιούχες μετοχή έχουν προτεραιότητα στην καταβολή μερίσματος καθώς και στην απαίτηση-αξίωση σε περίπτωση ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού της εταιρίας εάν αυτή τεθεί σε εκκαθάριση. Επίσης οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται και σωρευτικό μέρισμα αν μια… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Διακήρυξη της Ρώμης

Κοινή Διακήρυξη των ευρωπαίων ηγετών για μία νέα αρχή μιας διαδικασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 25 Μαρτίου 2017, οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ρώμης, στην επετειακή Σύνοδο της Ρώμης για τα 60 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης – ίδρυση της ΕΕ. Όπως αναμένονταν, στη διακήρυξη αυτή γίνεται αναφορά… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Μηχανισμός Έκτακτης Ρευστότητας (ELA)

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός τον οποίο οι ευρωπαϊκές τράπεζες λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) που λειτουργεί ως ύστατος δανειστής. Οι τράπεζες της ευρωζώνης μπορούν να λάβουν κατά εξαίρεση την απαραίτητη ρευστότητα που χρειάζονται από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας τους την οποία ζητά και λαμβάνει από: α. κεφάλαια από την ΕΚΤ (ή Ευρωσύστημα) β. οποιαδήποτε… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Emergency Liquidity Assistance (ELA)

Μηχανισμός Έκτακτης Ρευστότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών με τον οποίο οι ευρωπαϊκές τράπεζες λαμβάνουν έκτακτη αναγκαία ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) που λειτουργεί ως ύστατος δανειστής. Οι τράπεζες της ευρωζώνης μπορούν να λάβουν κατά εξαίρεση την απαραίτητη ρευστότητα που χρειάζονται από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας τους την οποία ζητά και λαμβάνει από: α.… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Ονομαστική Αξία Μετοχής

Η αξία της μετοχής που προκύπτει κατά την πρώτη έκδοση των μετοχών διαιρώντας την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με τον αριθμό των μετοχών που αρχικά εξέδωσε. Η ονομαστική αξία μπορεί να μεταβληθεί αργότερα με αποφάσεις τoυ ΔΣ της εταιρίας και σχετικές εγκρίσεις των μετόχων. Η ονομαστική αξία δεν έχει ουσιαστική σημασία στην αποτίμηση… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Αξία Χαρτοφυλακίου

Η χρηματική αξία του συνόλου των κινητών αξιών που κατέχει ο επενδυτής.

Ετικέτες:

Παθητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Παθητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. H επενδυτική στρατηγική η οποία αναπαράγει πιστά ένα δείκτη αναφοράς μετοχών (ή ομολόγων ή άλλων επενδυτικών προϊόντων). Η στρατηγική της παθητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε αντίθεση με τη στρατηγική της Ενεργητικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου συνιστά την αντιγραφή ενός δείκτη και επομένως ο διαχειριστής επενδύσεων αγοράζει τις μετοχές του δείκτη που θέλει να επενδύσει και… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Passive Portfolio Management

Παθητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. H επενδυτική στρατηγική η οποία αναπαράγει πιστά ένα δείκτη αναφοράς μετοχών (ή ομολόγων ή άλλων επενδυτικών προϊόντων). Η στρατηγική της παθητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε αντίθεση με τη στρατηγική της Ενεργητικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου συνιστά την αντιγραφή ενός δείκτη και επομένως ο διαχειριστής επενδύσεων αγοράζει τις μετοχές του δείκτη που θέλει να επενδύσει και… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η επενδυτική στρατηγική με την οποία ένας διαχειριστής επενδύσεων επιδιώκει την πραγματοποίηση απόδοσης χαρτοφυλακίου μεγαλύτερης από αυτή ενός δείκτη αναφοράς (μετοχών, ομολόγων κτλ). Ουσιαστικά ο διαχειριστής επενδύσεων προσπαθεί να βρει και να επενδύσει σε εκείνες τις μετοχές (ή άλλα επενδυτικά προϊόντα) που θεωρεί ότι δεν αποτιμούνται σωστά από τις αγορές και ότι δυνητικά μπορούν να… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Active Portfolio Management

Η επενδυτική στρατηγική με την οποία ένας διαχειριστής επενδύσεων επιδιώκει την πραγματοποίηση απόδοσης χαρτοφυλακίου μεγαλύτερης από αυτή ενός δείκτη αναφοράς (μετοχών, ομολόγων κτλ). Ουσιαστικά ο διαχειριστής επενδύσεων προσπαθεί να βρει και να επενδύσει σε εκείνες τις μετοχές (ή άλλα επενδυτικά προϊόντα) που θεωρεί ότι δεν αποτιμούνται σωστά από τις αγορές και ότι δυνητικά μπορούν να… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Share Buyback

Η αγορά μετοχών μιας εταιρίας A που γίνεται από την ίδια την εισηγμένη εταιρία A. Η Γενική Συνέλευση μετόχων της εταιρίας ορίζει τις προϋποθέσεις για να αποκτηθούν οι μετοχές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν την ευθύνη υλοποίησης αυτής της απόφασης. Βάσει της ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας, μία εταιρία  δε δύναται να επαναγοράσει ποσοστό άνω… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η αγορά μετοχών μιας εταιρίας A που γίνεται από την ίδια την εισηγμένη εταιρία A. Η Γενική Συνέλευση μετόχων της εταιρίας ορίζει τις προϋποθέσεις για να αποκτηθούν οι μετοχές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν την ευθύνη υλοποίησης αυτής της απόφασης. Βάσει της ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας, μία εταιρία  δε δύναται να επαναγοράσει ποσοστό άνω… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Emerging Markets

Oι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν μερικά χαρακτηριστικά αναπτυγμένων αγορών, αλλά παρολαυτά δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια για να αξιολογηθούν ως αναπτυγμένες αγορές και οδεύουν στο να γίνουν. Οι αναδυόμενες αγορές αποτελούν μικτές οικονομίες ή οικονομίες ελεύθερης αγοράς. Συνήθως επενδύουν σε παραγωγική δυναμικότητα και εκβιομηχάνιση. Κάποια χαρακτηριστικά που συνήθως διέπουν τις αναδυόμενες αγορές είναι: α. χαληλότερο… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Αναδυόμενες Αγορές

Oι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν μερικά χαρακτηριστικά αναπτυγμένων αγορών, αλλά παρολαυτά δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια για να αξιολογηθούν ως αναπτυγμένες αγορές και οδεύουν στο να γίνουν. Οι αναδυόμενες αγορές αποτελούν μικτές οικονομίες ή οικονομίες ελεύθερης αγοράς. Συνήθως επενδύουν σε παραγωγική δυναμικότητα και εκβιομηχάνιση. Κάποια χαρακτηριστικά που συνήθως διέπουν τις αναδυόμενες αγορές είναι: α. χαληλότερο… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Τaper Τantrum

Ο πανικός που προκλήθηκε στην αγορά των αμερικανικών ομολόγων όταν η FED τον Μάιο του 2013 ανακοίνωσε την σταδιακή μείωση του προγράμματος αγοράς ομολόγων (QE) μεγέθους 70 δις $/μήνα. Η απόφαση αυτή του τότε προέδρου της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (FED) Μπεν Μπερνάνκε (Ben Bernanke) πανικόβαλε τους επενδυτές ομολόγων καθώς πίστεψαν  ότι η έλλειψη κεφαλαίων… Περισσότερα »

Ετικέτες:

3ο Πρόγραμμα Προσαρμογής Ελλάδας (3ο Μνημόνιο)

Το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα άρχισε στις 19 Αυγούστου 2015 και προβλέπεται να εφαρμοστεί μέχρι τις 20 Αυγούστου 2018. Η χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους έως 86 δισ. € δυνάμει του προγράμματος παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται μέτρα και μεταρρυθμίσεις που δεσμεύθηκε να… Περισσότερα »

Ετικέτες:

2ο Πρόγραμμα Προσαρμογής Ελλάδας

Το δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής αντικατέστησε το πρώτο. Εγκρίθηκε από την Ευρωομάδα στις 9 Μαρτίου 2012 και διήρκεσε μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Η χρηματοδότηση έγινε από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ μέσω του μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Κατά την περίοδο αυτή, το ΕΤΧΣ κατέβαλε 141,8 δισ. € και το ΔΝΤ… Περισσότερα »

Ετικέτες:

1ο Πρόγραμμα Προσαρμογής Ελλάδας

Η χρηματοδότηση κατά το πρώτο πρόγραμμα προσαρμογής έγινε με διμερή δάνεια από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ προς την Ελλάδα μέσω του μηχανισμού χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για την Ελλάδα. Ανακοινώθηκε δε από την Ευρωομάδα στις 2 Μαΐου 2010. Δυνάμει του πρώτου προγράμματος, η Ελλάδα έλαβε συνολικό ποσό 52,9 δισ. € ως χρηματοδοτική συνδρομή. Το… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Brussels Group (BG)

Oμάδα τεχνικών κλιμακίων (τεχνοκρατών) που ελέγχει την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα αποτελούμενη από τα εξής θεσμικά όργανα: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism-ΕSM). Το Brussels Group ορίζει τεχνικούς συμβούλους που έρχονται σε επαφή με ομοβάθμιους αξιωματούχους της Ελλάδας για εξειδικευμένα ζητήματα σε σχέση… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Διάσωση με Ίδια Μέσα (Bail In)

Διάσωση χώρας ή τράπεζας με Ίδια Μέσα. Γενικά, λαμβάνει χώρα πριν την πτώχευση, εάν αποφασιστεί ότι είτε οι ομολογιούχοι ή οι καταθέτες θα πρέπει να ‘κουρευτούν’ και να καταγράψουν ζημιές. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, η διάσωση της χώρας/τράπεζας περνάει από τα χέρια των φορολογουμένων (Βail Οut) στους ομολογιούχους ή/και στους καταθέτες. Η περίπτωση του Βail-in… Περισσότερα »

Ετικέτες:

G20

Διεθνές φόρουμ κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών από 20 σημαντικά κράτη-οικονομίες. Ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό τη μελέτη, αναθεώρηση και προώθηση συζητήσεων σε υψηλό επίπεδο σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Το G20 συνεδριάζει περιοδικά από το 2008 με τους επί κεφαλής των κυβερνήσεων ή κρατών ενώ ξεχωριστές συνεδρίες λαμβάνουν χώρα από τους υπουργούς… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Επιτόκιο της Διευκόλυνσης Αποδοχής Καταθέσεων

Το επιτόκιο εκείνο το οποίο οι εμπορικές τράπεζες της ευρωζώνης λαμβάνουν όταν καταθέτουν τα κεφάλαια τους στην ΕΚΤ (ή Ευρωσύστημα) για περίοδο μίας ημέρας (overnight). Το επιτόκιο αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια επιτόκια της ΕΚΤ και εργαλείο της νομισματικής της πολιτικής. Καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάθε 6 εβδομάδες .… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Rate on the Deposit Facility

Το επιτόκιο εκείνο το οποίο οι εμπορικές τράπεζες της ευρωζώνης λαμβάνουν όταν καταθέτουν τα κεφάλαια τους στην ΕΚΤ (ή Ευρωσύστημα) για περίοδο μίας ημέρας (overnight). Το επιτόκιο αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια επιτόκια της ΕΚΤ και εργαλείο της νομισματικής της πολιτικής. Καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάθε 6 εβδομάδες .… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Eurosystem

Το Ευρωσύστημα αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Όρος γνωστός και ως: Ευρωσύστημα

Ετικέτες: