Κατηγορία: Λεξικό

VIX

O δείκτης Cboe Volatility Index ο οποίος μετρά τις προβλέψεις της αγοράς για την βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και αποτυπώνεται μέσα από τις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης (options) του αμερικανικού δείκτη αναφοράς μετοχών S&P 500. Ο δείκτης δημιουργήθηκε το 1993 και απο τότε θεωρείται ως o κυριότερος δείκτης-βαρόμετρο παγκοσμίως για την ψυχολογία των επενδυτών και την μεταβλητότητα… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Basis Point

Basis Point = Μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται στα χρηματοοικονομικά και περιγράφει την ποσοστιαία μεταβολή της αξίας ή του επιτοκίου ενός επενδυτικού προϊόντος. Μία Μονάδα Βάσης = 0,01% (1/100 του 100%) ή 0,0001 στη δεκαδική του μορφή. Επομένως ισχύει: Μονάδες Βάσης Ποσοστό Δεκαδική μορφή 1 0,01% 0,0001 10 0,10% 0,0010 25 0,25% 0,0025 30 0,30% 0,0030 35 0,35% 0,0035 50 0,50%… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Mονάδα Βάσης

Μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται στα χρηματοοικονομικά και περιγράφει την ποσοστιαία μεταβολή της αξίας ή του επιτοκίου ενός επενδυτικού προϊόντος. Μία Μονάδα Βάσης = 0,01% (1/100 του 100%) ή 0,0001 στη δεκαδική του μορφή. Επομένως ισχύει: Μονάδες Βάσης Ποσοστό Δεκαδική μορφή 1 0,01% 0,0001 10 0,10% 0,0010 25 0,25% 0,0025 30 0,30% 0,0030 35 0,35% 0,0035… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Managed Futures Fund

To Ηedge Fund που χρησιμοποιεί αποκλειστικά προθεσμιακά συμβόλαια (futures) και δικαιώματα προαίρεσης (options) προκειμένου να επιτύχει τον επενδυτικό του σκοπό αγοράζοντας και πουλώντας ανάμεσα σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα: μετοχές ομόλογα, εμπορεύματα, νομίσματα. Το hedge fund επίσης χρησιμοποιεί και μόχλευση (leverage). Οι επενδυτικές στρατηγικές αυτών των hedge funds είναι συνήθως ποσοστικές και στηρίζονται σε δείκτες τεχνικής ανάλυσης όπως… Περισσότερα »

Ετικέτες:

CTA Fund

To Ηedge Fund που χρησιμοποιεί αποκλειστικά προθεσμιακά συμβόλαια (futures) και δικαιώματα προαίρεσης (options) προκειμένου να επιτύχει τον επενδυτικό του σκοπό αγοράζοντας και πουλώντας ανάμεσα σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα: μετοχές ομόλογα, εμπορεύματα, νομίσματα. Το hedge fund επίσης χρησιμοποιεί και μόχλευση (leverage). Οι επενδυτικές στρατηγικές αυτών των hedge funds είναι συνήθως ποσοστικές και στηρίζονται σε δείκτες τεχνικής… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Υπερπληθωρισμός

Το φαινόμενο του υπερπληθωρισμού χαρακτηρίζεται από υπερβολική συνεχή αύξηση του επιπέδου των τιμών. Συγκεκριμένα, όταν η μηνιαία αύξηση του πληθωριμού ξεπερνά το 50%. Ο υπερπληθωρισμός κατακρημνίζει το νόμισμα της χώρας που βιώνει το φαινόμενο, εξοντώνει τις εισαγωγές και προκαλεί άνοδο της ανεργίας. Η κυβέρνηση χάνει φορολογικά έσοδα και δυσκολεύεται στη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Hyperinflation

Υπερπληθωρισμός. Το φαινόμενο του υπερπληθωρισμού χαρακτηρίζεται από υπερβολική συνεχή αύξηση του επιπέδου των τιμών. Συγκεκριμένα, όταν η μηνιαία αύξηση του πληθωριμού ξεπερνά το 50%. Ο υπερπληθωρισμός κατακρημνίζει το νόμισμα της χώρας που βιώνει το φαινόμενο, εξοντώνει τις εισαγωγές και προκαλεί άνοδο της ανεργίας. Η κυβέρνηση χάνει φορολογικά έσοδα και δυσκολεύεται στη παροχή υπηρεσιών προς τους… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Green Shoots

Σημάδια ενός ξεκινήματος οικονομικής ανάπτυξης ειδικά όταν η οικονομία βιώνει όχι καλές συνθήκες – οικονομική ύφεση.

Ετικέτες:

Frothy

Η πολύ υψηλή τιμή μιας μετοχής ή άλλου επενδυτικού προϊόντος και η οποία εκτιμάται ότι δεν είναι διατηρήσιμη.

Ετικέτες:

Buy Side

Tο κομμάτι της χρηματοοικονομικής αγοράς που αγοράζει και επενδύει στα διάφορα επενδυτικά προϊόντα όπως μετοχές, ομόλογα, συνάλλαγμα κλπ. Επομένως μιλάμε για: – ιδιώτες επενδυτές, και – θεσμικούς επενδυτές (αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές, hedge funds κλπ) Τις περισσότερες φορές οι επενδυτές αυτοί είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του άλλου αναπόσπαστου κομματιού της χρηματοοικονομικής αγοράς που ονομάζεται Sell Side.… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Sell Side

Tο κομμάτι της χρηματοοικονομικής αγοράς που εμπλέκεται στη υπηρεσία δημιουργίας, προώθησης και πώλησης επενδυτικών προϊόντων όπως μετοχές, ομόλογα, συνάλλαγμα κλπ. Επομένως, μιλάμε για : – χρηματιστηριακές εταιρίες και τους αναλυτές αυτών, – ιδιωτική τραπεζική (private banking) – εμπορική τραπεζική (commercial banking) – ειδικοί διαπραγματευτές (market makers) – εταιρίες αναλύσεων Oι αποδέκτες των παραπάνω υπηρεσιών είναι… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Firm Value (FV)

Αξία Επιχείρησης ή Enterprise Value (EV). Μέτρηση της συνολικής αξίας μίας επιχείρησης και η οποία εκλαμβάνεται ως η θεωρητική τιμή σε περίπτωση εξαγοράς της. Αποτελεί μία τροποποιημένη έννοια της κεφαλαιοποίησης και σίγουρα πιο ακριβής καθώς η έννοια της ‘Αξίας Επιχείρησης’ κατά τον υπολογισμό του κόστους εξαγοράς της επιχείρησης λαμβάνει υπόψη τα δάνεια και τα μετρητά της.… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Αξία Επιχείρησης

Αξία Επιχείρησης – Enterprise Value (EV). Μέτρηση της συνολικής αξίας μίας επιχείρησης και η οποία εκλαμβάνεται ως η θεωρητική τιμή σε περίπτωση εξαγοράς της. Αποτελεί μία τροποποιημένη έννοια της κεφαλαιοποίησης και σίγουρα πιο ακριβής καθώς η έννοια της ‘Αξίας Επιχείρησης’ κατά τον υπολογισμό του κόστους εξαγοράς της επιχείρησης λαμβάνει υπόψη τα δάνεια και τα μετρητά της.… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Enterprise Value (EV)

Αξία Επιχείρησης. Μέτρηση της συνολικής αξίας μίας επιχείρησης και η οποία εκλαμβάνεται ως η θεωρητική τιμή σε περίπτωση εξαγοράς της. Αποτελεί μία τροποποιημένη έννοια της κεφαλαιοποίησης και σίγουρα πιο ακριβής καθώς η έννοια της ‘Αξίας Επιχείρησης’ κατά τον υπολογισμό του κόστους εξαγοράς της επιχείρησης λαμβάνει υπόψη τα δάνεια και τα μετρητά της. Υπολογισμός του EV:… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Cash Equivalents

Oι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους, π.χ. καταθετικοί λογαριασμοί, έντοκα γραμμάτια δημοσίου, τίτλοι διαχείρισης διαθεσίμων όπως αμοιβαία κεφάλαια κλπ. Όρος γνωστός και ως: Ταμειακά Ισοδύναμα

Ετικέτες:

Ταμειακά Iσοδύναμα

Ταμειακά Ισοδύναμα είναι οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους, π.χ. καταθετικοί λογαριασμοί, έντοκα γραμμάτια δημοσίου, τίτλοι διαχείρισης διαθεσίμων όπως αμοιβαία κεφάλαια κλπ.   Όρος γνωστός και ως: Cash Equivalents

Ετικέτες:

Σχετική Ισχύς

Δείκτης της απόδοσης της τιμής μιάς μετοχής (ή ενός επενδυτικού προϊόντος) προς την απόδοση του δείκτη αναφοράς της (π.χ. η απόδοση της μετοχής της ΔΕΗ σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Αποτελεί και επενδυτική στρατηγική ‘ορμής’ καθώς επιλέγοντας τις μετοχές με τις καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με με την υπόλοιπη αγορά ο… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Relative Strength

Δείκτης της απόδοσης της τιμής μιάς μετοχής (ή ενός επενδυτικού προϊόντος) προς την απόδοση του δείκτη αναφοράς της (π.χ. η απόδοση της μετοχής της ΔΕΗ σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Αποτελεί και επενδυτική στρατηγική ‘ορμής’ καθώς επιλέγοντας τις μετοχές με τις καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με με την υπόλοιπη… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Μετοχές υπό Επιτήρηση

Οι μετοχές υπό επιτήρηση είναι οι μετοχές που διαπραγματεύονται σε μία ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι ώρες διαπραγμάτευσης των μετοχών υπό επιτήρηση καθώς και τα όρια διαπραγμάτευσης είναι:   Στην Κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται οι μετοχές εκδότη-εταιρίας εφόσον συντρέχει ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: α) Ο εκδότης έχει συνολικά αρνητικά ίδια κεφάλαια. β)… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Junk Βonds

Junk Bonds. Εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης και ρίσκου. Γενικά, τα ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΒΒ και χαμηλότερα κατά Standard & Poor’s, ή Ba και χαμηλότερα κατά Moody’s Investors Service) με μεγαλύτερο κίνδυνο χρεωκοπίας του εκδότη σε σχέση με τα ομόλογα υψηλής αξιολόγησης. Στην περίπτωση που η εκδότρια εταιρία καταφέρει να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της κατάσταση,… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Υποαπόδοση

Υποαπόδοση. Eίναι η απόδοση ενός τίτλου που είναι κατώτερη από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του (benchmark index). Π.χ η μετοχή της ΔΕΗ από την αρχή της χρονιάς υποαποδίδει καθώς σημειώνει απόδοση 5% με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών να σημειώνει απόδοση 30% (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα). Την έννοια ‘υποαπόδοση’ τη συναντάμε ως είδος σύστασης στις αναλύσεις… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Underperform

Underperform. Είναι η απόδοση ενός τίτλου που είναι κατώτερη από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του (benchmark index). Π.χ η μετοχή της ΔΕΗ από την αρχή της χρονιάς υποαποδίδει καθώς σημειώνει απόδοση 5% με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών να σημειώνει απόδοση 30% (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα). Την έννοια ‘υποαπόδοση’ τη συναντάμε ως… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Zombies

Εταιρίες που συνεχίζουν τη λειτουργία τους παρά το γεγονός ότι έχουν καταστεί αναξιόχρεες και βρίσκονται κοντά στη χρεωκοπία. Oι μετοχές των εταιριών zombies θεωρούνται πολύ υψηλού ρίσκου καθώς τις περισσότερες φορές αδυνατούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οδηγούνται σε πτώχευση.

Ετικέτες:

Average Rate To Maturity (ARTM)

O κατά προσέγγιση υπολογισμός της Απόδοσης στη Λήξη (Yield To Maturity) ενός ομολόγου. Δες αναλυτικά στο Yield to Maturity

Ετικέτες:

Nominal Value

Η τιμή έκδοσης του ομολόγου. Αποτελεί το ποσό που δανείζεται ο εκδότης του ομολόγου. Ο αγοραστής του ομολόγου – επενδυτής καταβάλλει στον εκδότη το ποσό αυτό επί του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται από τον εκδότη στον επενδυτή κατά τη λήξη του ομολόγου. Παράδειγμα: H εταιρία ΟΠΑΠ, τον Μάρτιο του 2017 εξέδωσε… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Face Value

Η τιμή έκδοσης του ομολόγου. Αποτελεί το ποσό που δανείζεται ο εκδότης του ομολόγου. Ο αγοραστής του ομολόγου – επενδυτής καταβάλλει στον εκδότη το ποσό αυτό επί του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται από τον εκδότη στον επενδυτή κατά τη λήξη του ομολόγου. Παράδειγμα: H εταιρία ΟΠΑΠ, τον Μάρτιο του 2017 εξέδωσε… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Par Value

Η τιμή έκδοσης του ομολόγου. Αποτελεί το ποσό που δανείζεται ο εκδότης του ομολόγου. Ο αγοραστής του ομολόγου – επενδυτής καταβάλλει στον εκδότη το ποσό αυτό επί του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται από τον εκδότη στον επενδυτή κατά τη λήξη του ομολόγου. Παράδειγμα: H εταιρία ΟΠΑΠ, τον Μάρτιο του 2017 εξέδωσε… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Ονομαστική Αξία Ομολόγου

Η ονομαστική αξία του ομολόγου είναι η τιμή έκδοσης του ομολόγου. Αποτελεί το ποσό που δανείζεται ο εκδότης του ομολόγου. Ο αγοραστής του ομολόγου – επενδυτής καταβάλλει στον εκδότη το ποσό αυτό επί του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται από τον εκδότη στον επενδυτή κατά τη λήξη του ομολόγου. Παράδειγμα: H εταιρία… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Yield To Maturity (YTM)

Απόδοση στη λήξη. Η συνολική απόδοση (τόκοι + κεφαλαιακό κέρδος) που αποφέρει ένα οµόλογο από την ηµεροµηνία αγοράς έως την ηµεροµηνία λήξης του (maturity) και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις 100 (%). Εννοείται ότι ο υπολογισμός γίνεται με την υπόθεση ότι το ομόλογο διακρατείται μέχρι τη λήξη του και ότι οι τόκοι του ομολόγου (κουπόνια)… Περισσότερα »

Ετικέτες: