Κατηγορία: Λεξικό

Baron

Ετικέτες:

All Risks Yield

Συντελεστής προεξόφλησης ή κεφαλαιοποίησης που χρησιμοποιείται κατά τις ‘παραδοσιακές’ μεθόδους εκτίμησης αξίας ακινήτων. Το ARY ως συντελεστής κεφαλαιοποίησης αντανακλά όλες τις πιθανές αλλαγές στο ρίσκο επένδυσης, στο ύψος του πληθωρισμού και όλες τις καταστάσεις και συνθήκες (μακροοικονομικές κ.τ.λ.) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επένδυση αυτή στο μέλλον. Η κεφαλαιοποίηση των χρηματικών ροών (ενοικίων) του… Περισσότερα »

Ετικέτες:

ADR

ADR. American Depositary Receipt. Πιστοποιητικό – τίτλος που εκδίδεται από μία αμερικανική τράπεζα και αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών μίας ξένης (εκτός ΗΠΑ) εταιρίας που διαπραγματεύεται σε ένα αμερικανικό χρηματιστήριο. Ο τίτλος διαπραγματεύεται στα αμερικανικά χρηματιστήρια και προσφέρει στον επενδυτή (αμερικάνο και μη) την ευκαιρία να επενδύσει σε μη αμερικανικές μετοχές  προσφέροντάς του πολλά πλεονεκτήματα… Περισσότερα »

Ετικέτες: