Κατηγορία: Λεξικό

Υποαπόδοση

Υποαπόδοση. Eίναι η απόδοση ενός τίτλου που είναι κατώτερη από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του (benchmark index). Π.χ η μετοχή της ΔΕΗ από την αρχή της χρονιάς υποαποδίδει καθώς σημειώνει απόδοση 5% με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών να σημειώνει απόδοση 30% (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα). Την έννοια ‘υποαπόδοση’ τη συναντάμε ως είδος σύστασης στις αναλύσεις… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Underperform

Underperform. Είναι η απόδοση ενός τίτλου που είναι κατώτερη από την απόδοση του δείκτη αναφοράς του (benchmark index). Π.χ η μετοχή της ΔΕΗ από την αρχή της χρονιάς υποαποδίδει καθώς σημειώνει απόδοση 5% με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών να σημειώνει απόδοση 30% (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα). Την έννοια ‘υποαπόδοση’ τη συναντάμε ως… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Zombies

Εταιρίες που συνεχίζουν τη λειτουργία τους παρά το γεγονός ότι έχουν καταστεί αναξιόχρεες και βρίσκονται κοντά στη χρεωκοπία. Oι μετοχές των εταιριών zombies θεωρούνται πολύ υψηλού ρίσκου καθώς τις περισσότερες φορές αδυνατούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οδηγούνται σε πτώχευση.

Ετικέτες:

Average Rate To Maturity (ARTM)

O κατά προσέγγιση υπολογισμός της Απόδοσης στη Λήξη (Yield To Maturity) ενός ομολόγου. Δες αναλυτικά στο Yield to Maturity

Ετικέτες:

Nominal Value

Η τιμή έκδοσης του ομολόγου. Αποτελεί το ποσό που δανείζεται ο εκδότης του ομολόγου. Ο αγοραστής του ομολόγου – επενδυτής καταβάλλει στον εκδότη το ποσό αυτό επί του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται από τον εκδότη στον επενδυτή κατά τη λήξη του ομολόγου. Παράδειγμα: H εταιρία ΟΠΑΠ, τον Μάρτιο του 2017 εξέδωσε… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Face Value

Η τιμή έκδοσης του ομολόγου. Αποτελεί το ποσό που δανείζεται ο εκδότης του ομολόγου. Ο αγοραστής του ομολόγου – επενδυτής καταβάλλει στον εκδότη το ποσό αυτό επί του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται από τον εκδότη στον επενδυτή κατά τη λήξη του ομολόγου. Παράδειγμα: H εταιρία ΟΠΑΠ, τον Μάρτιο του 2017 εξέδωσε… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Par Value

Η τιμή έκδοσης του ομολόγου. Αποτελεί το ποσό που δανείζεται ο εκδότης του ομολόγου. Ο αγοραστής του ομολόγου – επενδυτής καταβάλλει στον εκδότη το ποσό αυτό επί του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται από τον εκδότη στον επενδυτή κατά τη λήξη του ομολόγου. Παράδειγμα: H εταιρία ΟΠΑΠ, τον Μάρτιο του 2017 εξέδωσε… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Ονομαστική Αξία Ομολόγου

Η ονομαστική αξία του ομολόγου είναι η τιμή έκδοσης του ομολόγου. Αποτελεί το ποσό που δανείζεται ο εκδότης του ομολόγου. Ο αγοραστής του ομολόγου – επενδυτής καταβάλλει στον εκδότη το ποσό αυτό επί του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται από τον εκδότη στον επενδυτή κατά τη λήξη του ομολόγου. Παράδειγμα: H εταιρία… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Yield To Maturity (YTM)

Απόδοση στη λήξη. Η συνολική απόδοση (τόκοι + κεφαλαιακό κέρδος) που αποφέρει ένα οµόλογο από την ηµεροµηνία αγοράς έως την ηµεροµηνία λήξης του (maturity) και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις 100 (%). Εννοείται ότι ο υπολογισμός γίνεται με την υπόθεση ότι το ομόλογο διακρατείται μέχρι τη λήξη του και ότι οι τόκοι του ομολόγου (κουπόνια)… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Amortization

Η Απόσβεση των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων μιας επιχείρησης όπως π.χ. τα υποδείγματα, τα πνευματικά δικαιώματα, οι άδειες, τα εμπορικά σήματα, το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.

Ετικέτες:

Intangible Assets

Τα μακροχρόνια περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση μιας επιχείρησης που της παρέχουν οικονομικά οφέλη για έναν αριθμό μελλοντικών περιόδων, π.χ. τα υποδείγματα, τα πνευματικά δικαιώματα, οι άδειες, τα εμπορικά σήματα, το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Όρος γνωστός και ως: Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Ετικέτες:

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Τα μακροχρόνια περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση μιας επιχείρησης που της παρέχουν οικονομικά οφέλη για έναν αριθμό μελλοντικών περιόδων, π.χ. τα υποδείγματα, τα πνευματικά δικαιώματα, οι άδειες, τα εμπορικά σήματα, το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Όρος γνωστός και ως: Intangible Assets

Ετικέτες:

Xρηματοπιστωτική Πίεση

Η διακοπή της κανονικής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μπορούν να υπάρξουν διαφορετικά επεισόδια σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Παρολαυτά, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, η αυξημένη αβεβαιότητα αναφορικά με τη συμπεριφορά των επενδυτών, η αυξημένη ασύμμετρη πληροφόρηση, η μειωμένη επιθυμία διακράτησης προϊόντων ρίσκου και η μειωμένη επιθυμία διακράτησης επενδυτικών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Financial Stress

Η διακοπή της κανονικής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μπορούν να υπάρξουν διαφορετικά επεισόδια σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Παρολαυτά, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, η αυξημένη αβεβαιότητα αναφορικά με τη συμπεριφορά των επενδυτών, η αυξημένη ασύμμετρη πληροφόρηση, η μειωμένη επιθυμία διακράτησης προϊόντων ρίσκου και η μειωμένη… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Προϊόντα Ρίσκου

Τα περιουσιακά στοιχεία εκείνα των οποίων η επενδυτική απόδοση είναι αβέβαιη. Παράδειγμα: οι μετοχές, τα ομόλογα υψηλού ρίσκου, τα εμπορεύματα, τα νομίσματα, τα ακίνητα κ.ά. Τα κυβερνητικά ομόλογα γενικά δε θεωρούνται ως προϊόντα ρίσκου. Όρος γνωστός και ως: Risky Assets 

Ετικέτες:

Risky Assets

Τα περιουσιακά στοιχεία εκείνα των οποίων η επενδυτική απόδοση είναι αβέβαιη. Παράδειγμα: οι μετοχές, τα ομόλογα υψηλού ρίσκου, τα εμπορεύματα, τα νομίσματα, τα ακίνητα κ.ά. Τα κυβερνητικά ομόλογα γενικά δε θεωρούνται ως προϊόντα ρίσκου. Όρος γνωστός και ως: Προϊόντα Ρίσκου 

Ετικέτες:

Aσύμμετρη Πληροφόρηση

Κατάσταση κατά την οποία σε μία συναλλαγή ο ένας εκ των συμβαλλομένων έχει καλύτερη πληροφόρηση.   Όρος γνωστός και ως: Asymmetric Information 

Ετικέτες:

Asymmetric Information

Κατάσταση κατά την οποία σε μία συναλλαγή ο ένας εκ των συμβαλλομένων έχει καλύτερη πληροφόρηση.   Όρος γνωστός και ως: Aσύμμετρη Πληροφόρηση

Ετικέτες:

FANG

Ακρωνύμιο τεσσάρων εταιριών τεχνολογίας των ΗΠΑ, εισηγμένες στο Nasdaq με σημαντικά χρηματιστηριακά κέρδη για το 2017: Facebook, Amazon, Netflix, και Google.

Ετικέτες:

Αλλοίωση

Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής ενός μετόχου στην περίπτωση που η εταιρία εκδώσει νέες μετοχές. Η αύξηση του αριθμού των μετοχών μιας εταιρίας μπορεί να προκύψει από μια αύξηση κεφαλαίου (με ή χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης), ή με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, προνομιούχων μετοχών, warrants ή stock options εργαζομένων (της εταιρίας). Επομένως, η έκδοση νέων μετοχών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Αραίωση

Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής ενός μετόχου στην περίπτωση που η εταιρία εκδώσει νέες μετοχές. Η αύξηση του αριθμού των μετοχών μιας εταιρίας μπορεί να προκύψει από μια αύξηση κεφαλαίου (με ή χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης), ή με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, προνομιούχων μετοχών, warrants ή stock options εργαζομένων (της εταιρίας). Επομένως, η έκδοση νέων μετοχών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Απίσχνανση

Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής ενός μετόχου στην περίπτωση που η εταιρία εκδώσει νέες μετοχές. Η αύξηση του αριθμού των μετοχών μιας εταιρίας μπορεί να προκύψει από μια αύξηση κεφαλαίου (με ή χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης), ή με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, προνομιούχων μετοχών, warrants ή stock options εργαζομένων (της εταιρίας). Επομένως, η έκδοση νέων μετοχών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Dilution

Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής ενός μετόχου στην περίπτωση που η εταιρία εκδώσει νέες μετοχές. Η αύξηση του αριθμού των μετοχών μιας εταιρίας μπορεί να προκύψει από μια αύξηση κεφαλαίου (με ή χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης), ή με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, προνομιούχων μετοχών, warrants ή stock options εργαζομένων (της εταιρίας). Επομένως, η έκδοση νέων μετοχών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate)

Το ΕURIBOR αποτελεί το επιτόκιο αναφοράς του ευρώ. Eίναι τo μέσο υψηλότερο επιτόκιο όλων των δανειακών, χωρίς εξασφάλιση, συναλλαγών που προσφέρονται στην διατραπεζική αγορά της ζώνης του ευρώ από τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες οι οποίες δανείζουν κεφάλαια η μία την άλλη. Yπάρχουν 8 επιτόκια EURIBOR που αντιστοιχούν σε 8 περιόδους δανεισμού: 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες,… Περισσότερα »

Ετικέτες:

EONIA (Euro Overnight Index Average)

Το ΕΟΝΙΑ αποτελεί το επιτόκιο αναφοράς του ευρώ για περίοδο μιας ημέρας (overnight). Eίναι τo μεσοσταθμικό επιτόκιο όλων των δανειακών, χωρίς εξασφάλιση, συναλλαγών μίας (1) ημέρας που πραγματοποιούνται στην διατραπεζική αγορά της ζώνης του ευρώ από τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες οι οποίες δανείζουν κεφάλαια η μία την άλλη [για περίοδο μίας (1) ημέρας]. Το ΕΟΝΙΑ… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Καθαρό Ενεργητικό

Καθαρή θέση. Η καθαρή αξία της επιχείρησης ή αλλιώς το ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους της επιχείρησης εάν πουληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και αποπληρωθούν όλα τα δάνεια και οι υποχρεώσεις της. Η Καθαρή Θέση αποτελεί μία σαφή και επεξηγηματική εικόνα της χρηματοοικονομικής υγείας μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως: Καθαρή Θέση (Κ.Θ.) = Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Αξία Εκκαθάρισης

Καθαρή θέση. Η καθαρή αξία της επιχείρησης ή αλλιώς το ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους της επιχείρησης εάν πουληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και αποπληρωθούν όλα τα δάνεια και οι υποχρεώσεις της (εκκαθάριση). Η Καθαρή Θέση αποτελεί μία σαφή και επεξηγηματική εικόνα της χρηματοοικονομικής υγείας μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως: Καθαρή Θέση (Κ.Θ.) = Σύνολο Περιουσιακών… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Shareholders’ Equity

Καθαρή θέση. Η καθαρή αξία της επιχείρησης ή αλλιώς το ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους της επιχείρησης εάν πουληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και αποπληρωθούν όλα τα δάνεια και οι υποχρεώσεις της. Η Καθαρή Θέση αποτελεί μία σαφή και επεξηγηματική εικόνα της χρηματοοικονομικής υγείας μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως: Καθαρή Θέση (Κ.Θ.) = Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Kαθαρή Θέση

Η καθαρή αξία της επιχείρησης ή αλλιώς το ποσό που θα επιστραφεί στους μετόχους της επιχείρησης εάν πουληθούν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και αποπληρωθούν όλα τα δάνεια και οι υποχρεώσεις της. Η Καθαρή Θέση αποτελεί μία σαφή και επεξηγηματική εικόνα της χρηματοοικονομικής υγείας μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται ως: Καθαρή Θέση (Κ.Θ.) = Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων… Περισσότερα »

Ετικέτες:

Σύμβαση Aνταλλαγής Mετοχών

Πρακτικά είναι διαφορετικό από αυτό που ακούγεται. Ένας θεσμικός επενδυτής που θέλει να επενδύσει σε μία μετοχή ή μετοχικό δείκτη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος), έρχεται σε συμφωνία με έναν άλλο θεσμικό επενδυτή που εγγυάται να του αποδώσει το κέρδος σε περίπτωση ανόδου της τιμής της μετοχής/δείκτη. Ο αγοραστής δεν έχει στην… Περισσότερα »

Ετικέτες: