Όροι χρήσης

Ο χρήστης του site grinvest.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες του grinvest.gr όπως αποτυπώνονται μέσα σε αυτό με τη μορφή , άρθρων, τεχνικών διαγραμμάτων δεικτών-μετοχών ή tweets, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης τίτλων και και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να καταλογισθεί οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Η χρήση του site grinvest.gr είναι αυστηρά προσωπική και ο χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις πληροφορίες που λαμβάνει. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια, η αναδημοσίευση ή η εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών του site.

To site διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να βελτιώνει την πληροφόρηση που παρέχεται από την ιστοσελίδα grinvest.gr.