1792: Δημιουργήθηκε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

17/05/1792: δημιουργήθηκε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τη συμφωνία Buttonwood Agreement 24 χρηματιστών και εμπόρων της Νέας Υόρκης που υπογράφηκε έξω από την οδό Wall Street 68, κάτω από ένα δέντρο πλατάνου (Buttonwood). Στην αρχή, διαπραγματεύονταν 5 μόνο μετοχές-τίτλοι ενώ η πρώτη μετοχή που ξεκίνησε διαπραγμάτευση ήταν αυτή της Τράπεζας της Νέας Υόρκης (σήμερα είναι η Bank of NY Mellon), η οποία ήταν και η μοναδική μη κυβερνητική εταιρία. Οι υπόλοιποι τίτλοι ήταν οι μετοχές των τραπεζών Bank of North America και First Bank of the United States καθώς και 2 κυβερνητικά ‘Ομόλογα Πολέμου’.

Oι πρώτες συναλλαγές γίνονταν στο ισπανικό δολλάριο κομμένο σε μηχανές της εποχής, το λεγόμενο και ‘Κομμάτι των 8’ (Peso de Ocho), το οποίο χρησιμοποιούνταν ευρέως μεταξύ των κρατών για εμπορικές συναλλαγές και αποτελούσε το πρώτο παγκόσμιο νόμισμα εξαιτίας της ομοιομορφίας και των χαρακτηριστικών κοπής του. Το γεγονός ότι το ισπανικό δολλάριο αντιστοιχούσε σε 8 ισπανικά ‘βασιλικά’ (reales), δημιούργησε μία πρακτική που υιοθέτησαν οι πρώτοι χρηματιστές της Νέας Υόρκης για την τιμολόγηση των μετοχών σε όγδοα (1/8) δολλαρίου. Η πρακτική τιμολόγησης των μετοχών σε όγδοα διατηρήθηκε για 209 χρόνια, έως το 2001.